×
Vytvárame riešenia
6.5.2017
Nástroje pre efektívnu prácu s HTML
V tomto článku predstavím dve podobné riešenia, ktorých úlohou je zrýchliť zápis elementov jazyka HTML a ich atribútov. Ide o takzvané code completion nástroje, ktoré po stlačení kombinácie kláves vykonajú kompletizačnú akciu alebo ponúknu možnosti.
8.5.2013
Dojo nasleduje jQuery
Po jQuery je tu ďalší významný hráč, ktorý dávam zbohom starým internetovým prehliadačom. Od verzie 1.9 Dojo Toolkit prestal podporovať Internet Explorer 6 a 7. Je otázkou času kedy padne podpora aj Internet Explorera 8, ktorý patrí v súčasnosti k na
27.4.2013
Zbohom staré prehliadače
Tak a je to konečne tu. To čo propagujem už dlhšiu dobu aj prostredníctvom stránok How to ... sa stáva realitou aj vo svete JavaScriptu. Podpora starých internetových prehliadačov sa už stáva minulosťou a začínajú sa preferovať vymoženosti nových št
21.4.2013
Komentáre v programovom kóde
Komentáre tvoria súčasť každej aplikácie. Tak ako rôzne časti programového kódu aj komentáre majú svoje pravidlá. Okrem spôsobu ich zápisu (coding style) je potrebné sa riadiť aj ďalšími pravidlami, ktoré vytvárajú programový kód kvalitnejším a prehľ
17.4.2013
Ako zakázať meniť veľkosť elementu textarea
Element textarea ako pole pre viacriadkový textový vstup patrí k často používaným prvkom vo formulároch. S príchodom nových verzií internetových prehliadačov pribudla možnosť dynamicky meniť na stránke rozmery tohto poľa používateľom, čo môže byť pre
29.3.2013 (posledná aktualizácia 5.1.2014)
Ako vytvoriť modul pre asynchrónne nahrávanie dát v Dojo
Autori projektu Dojo v rámci prípravy prechodu na verziu 2.0 postupne menia niektoré techniky práce s technológiou AJAX. Medzi novinky patrí aj nahrávanie dát prostredníctvom modulu dojo/request. Tento modul nepodporuje vlastnosť sync, a tak je nahrá
25.3.2013 (posledná aktualizácia 13.4.2013)
Aké vrstvy obsahujú dokumenty HTML
Spôsob tvorby internetových stránok s príchodom nových technológií a techník sa postupne začal meniť. Kým v minulosti sa všetky zápisy vykonávali v dokumentoch HTML, v súčasnosti sa kladie veľký dôraz na oddelenie obsahu od všetkého, čo môže tento ob
25.3.2013
Čo dokáže jazyk HTML
Asi každého začínajúceho programátora skôr ako sa rozhodne pre štúdium niektorého z programovacích jazykov alebo technológií zväčša zaujíma, čo všetko je možné danou technológiou vytvoriť. V tomto článku sú stručne predstavené možností jazykov HTML,
2.2.2013
Ako odstrániť orámovanie elementu img v Internet Exploreri
Internet Explorer žiaľ patrí k prehliadačom, ktoré majú najhoršiu podporu štandardov, používa proprietárne riešenia a musí sa mu venovať oveľa väčšia pozornosť ako prehliadačom Opera, Firefox a Google Chrome. Jedným z príkladov je aj orámovanie obráz
12.1.2013 (posledná aktualizácia 10.2.2013)
Na čo si dať pozor pri študovaní programovacích jazykov
Na trhu je množstvo odborných titulov zaoberajúcich sa rôznymi programovacími jazykmi. Medzi ne patria aj jazyky CSS, JavaScript, PHP, HTML, XHTML a ďalšie. Žiaľ autori vo väčšine prípadov nesprávne uvádzajú príklady a zápisy z komplementárnych jazyk
8.1.2013
Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER
Pri práci so superglobálnou $_SERVER môže programátor naraziť na chybové hlásenie Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER. Dôvodom chybového hlásenia je fakt, že pole $_SERVER neobsahuje index HTTP_REFERER. Tento jav nastáva, ak je súbor so zápisom
6.1.2013
Ako na chyby v dokumentoch HTML a XHTML
Obsah dokumentov HTML, XHTML, ale aj XML je tvorený značkami. Značky definujú obsah, ktorý bude zobrazený. Obsah môže byť interný alebo externý. Dokument s nesprávnymi značkami nielen že je nesprávne štruktúrovaný, ale navyše neprejde ani validátorom
4.1.2013
Ako spustiť dokumenty HTML a XHTML
Práca s dokumentmi HTML a XHTML, ktoré tvoria internetové stránky, je veľmi jednoduchá. Dokumenty XHTML a HTML aby boli ľahko identifikovateľné aplikáciami, používajú príponu *.htm alebo *.html. Je na programátorovi, ktorú príponu pre prácu s dokumen
4.1.2013
Jazyk XHTML a XML
V minulosti bolo možné písať značky jazyka HTML malými aj veľkými písmenami alebo ich kombináciu a prehliadače aj validátory takýto zápis akceptovali. Jazyk XHTML ako nástupca jazyka HTML4, povoľuje zápis elementov, atribútov a preddefinovaných hodnô
4.1.2013
Ako tvoriť dokumenty HTML
Dokumenty HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript, PHP a ďalšie, ako bežné textové súbory, je možné písať v obyčajnom textovom editore Notepad. Pre programátorov sú k dispozícii voľne šíriteľné kvalitné nástroje, medzi ktoré patria Notepad++ a PSPad Editor
31.12.2012 (posledná aktualizácia 1.1.2013)
Atribút style ako súčasť skupiny atribútov core
V dokumentácii pre jazyk XHTML 1.1 od konzorcia W3C sú pre zjednodušenie popisu obsahu uvádzané skupiny atribútov. Jednou z nich je aj skupina atribútov core, kam patria atribúty: xml:space, class, id a title. Táto skupina obsahuje v deklarácii DTD
31.12.2012
Element script (ne)podporovaný aj ako prázdny element
V rámci pravidiel jazyka XML, a teda aj XHTML a HTML5, sa elementy delia na párové a nepárové (prázdne - empty). Párové elementy obsahujú otváraciu a zatváraciu značku. Medzi značkami je umiestnený obsah pre zobrazenie. Obsahom môže byť text alebo pl
26.12.2012
Meta zápis content-language už nie je podporovaný
V dokumentoch HTML vo verzii HTML 4 a XHTML bolo možné pre deklarovanie jazyka, v ktorom je dokument napísaný, používať meta zápis content-language. V súčasnosti tento zápis už nie je podporovaný a pri validácii dokumentu s týmto meta zápisom validát
19.12.2012
Úvod do tvorby internetových stránok (HTML)
Tvorba internetových stránok je veľmi populárna činnosť najmä pre začínajúcich programátorov. Postupným zdokonaľovaním týchto schopnosti a obohacovaním o ďalšie programovacie jazyky je zároveň aj vstupnou bránou do tvorby aplikácií.
7.12.2012 (posledná aktualizácia 23.2.2013)
Zabudnite na znakovú sadu Windows-1250, je tu UTF-8
Nie je tak dávno, čo všade kde som pozrel, bola uvádzaná znaková sada pre slovenské prostredie windows-1250, prípadne cp-1250, iso-8859-1, iso-8859-2 a ďalšie. Tento jav bol vo všetkej dostupnej odbornej literatúre, ktorá bola na slovenskom a českom
7.12.2012 (posledná aktualizácia 17.2.2013)
Šablóna dokumentu XHTML 1.1
V rámci študovania jazykov HTML a XHTML som používal množstvo rôznych vlastných šablón pre jednotlivé typy dokumentov. Postupne som ich vylepšoval až som v rámci dokumentu XHTML 1.1 došiel do podoby, ktorú predstavujem v tomto príspevku.
Nahor