×
Vytvárame riešenia

Meta zápis content-language už nie je podporovaný

V dokumentoch HTML vo verzii HTML 4 a XHTML bolo možné pre deklarovanie jazyka, v ktorom je dokument napísaný, používať meta zápis content-language. V súčasnosti tento zápis už nie je podporovaný a pri validácii dokumentu s týmto meta zápisom validátor zobrazí hlásenie: Using the meta element to specify the document-wide default language is obsolete. Consider specifying the language on the root element instead.
Príklad: Nepodporovaný zápis deklarácie jazyka v dokumentoch HTML.
1
<meta http-equiv="content-language" content="sk"/>
Deklarácia jazyka, v ktorom je dokument napísaný, sa má vykonať v koreňovom elemente dokumentu. Pre dokumenty HTML5 je to element <html>.
Príklad: Deklarovanie jazyka v dokumente HTML5.
1
<html lang="en">

Záver

Deklarovanie jazyka v dokumente HTML5 sa vykonáva cez atribút lang. Zoznam platných hodnôt pre atribút lang sa nachádza v dokumente IANA Language Subtag Registry. Viac informácií o deklarácii jazyka v dokumentoch HTML sa nachádza v návrhu Declaring language in HTML.


HTML,XHTML,programovanie,HTML,error
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších