×
Vytvárame riešenia

Atribút style ako súčasť skupiny atribútov core

V dokumentácii pre jazyk XHTML 1.1 od konzorcia W3C sú pre zjednodušenie popisu obsahu uvádzané skupiny atribútov. Jednou z nich je aj skupina atribútov core, kam patria atribúty: xml:space, class, id a title. Táto skupina obsahuje v deklarácii DTD rezervovanú entitu Core.extra.attrib. V rámci deklarácie entity Core.attrib má táto entita prázdnu hodnotu, ale v súbore je prepísaná a získava atribút style. Súbor xhtml-inlstyle-1.mod je totiž spracovaný skôr ako súbor xhtml-attribs-1.mod, čím dochádza k nahradeniu prázdnej hodnoty. Z tohto dôvodu skupina atribútov core je rozšírená o atribút style. Samotnú skupinu core používajú len dva elementy <br> a <bdo>, pri ktorých i keď to špecifikácia neuvádza, je platný tiež atribút style.
V prípade aktivovania nepodporovaných modulov, je atribút style platný aj pre staršie elementy <applet>, <frameset>, <frame>, <iframe>, <font> a <isindex>.
Správnosť použitia atribútu style v elementoch <br> a <bdo> je možné otestovať prostredníctvom validátorov. Výsledkom je správny dokument.
Zápis skupiny core v XHTML Common Attributes Module.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<!ENTITY % Core.extra.attrib "" >
<!ENTITY % Core.attrib
"%XHTML.xmlns.attrib;
%id.attrib;
%class.attrib;
%title.attrib;
xml:space ( preserve ) #FIXED 'preserve'
%Core.extra.attrib;"
>
V module XHTML Inline Style Module je entita Core.extra.attrib prepísaná a preto je v elementoch <br> a <bdo> podporovaný aj zápis atribútu style.
1
2
3
<!ENTITY % Core.extra.attrib
"%style.attrib;"
>
Tabuľka: Špecifikácia elementov <br> a <bdo>.
ElementAttributesMinimal Content Model
brCoreEMPTY
bdoCore, dir* ("ltr" | "rtl"), xml:lang (PCDATA | Inline)*

Záver

Na základe uvedenej analýzy DTD je možné konštatovať, že skupina atribútov core obsahuje aj atribút style.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 31.12.2012
Kategória: HTML
Značky: xhtml, programovanie, html, dokumenty


HTML,XHTML,programovanie,HTML,dokumenty
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších