×
Vytvárame riešenia
1.3 spôsoby ako spraviť screenshot (Android)(Bez komentárov)
2.5 spôsobov ako v Dojo aplikovať innerHTML(Bez komentárov)
3.AJAX a NetBeans 7.3(Bez komentárov)
4.Ak chcete čítať nové články, musíte ísť na nový web - nové články nájdete tu(Bez komentárov)
5.Aké disky obsahuje notebook Lenovo Ideapad Y510P(Bez komentárov)
6.Aké gridy má v ponuke Dojo Toolkit(Bez komentárov)
7.Aké typy návratových hodnôt môže obsahovať príkaz return(Bez komentárov)
8.Aké vrstvy obsahujú dokumenty HTML(Bez komentárov)
9.Ako aktivovať Google Assistant(Bez komentárov)
10.Ako aktivovať v programe VMware Player viacero obrazoviek(Bez komentárov)
11.Ako aktivovať Virtual Machine Additions v Microsoft Virtual PC 2007(Bez komentárov)
12.Ako aktualizovať Node.js (Windows)(Bez komentárov)
13.Ako aplikovať dijit/registry na dgrid (Dojo)(Bez komentárov)
14.Ako aplikovať DnD na elementy (JavaScript)(Bez komentárov)
15.Ako aplikovať observer ak je použitá metóda setFormValues (Dojo)(2 komentáre)
16.Ako automaticky prispôsobiť text bunke (Excel)(Bez komentárov)
17.Ako centrovať Google reklamu cez CSS (JavaScript)(Bez komentárov)
18.Ako centrovať pozíciu absolute (CSS)(Bez komentárov)
19.Ako centrovať pozíciu fixed (CSS)(Bez komentárov)
20.Ako cez npm zistiť verziu balíčka(Bez komentárov)
21.Ako definovať CSS triedy pre dijit/form/Select(Bez komentárov)
22.Ako definovať funkciu observera vo widgete (Dojo)(Bez komentárov)
23.Ako definovať parameter pre súbory vo widgete Uploader(Bez komentárov)
24.Ako definovať znakovú sadu v NetBeans(Bez komentárov)
25.Ako detegovať blokovanie reklám na webstránke(Bez komentárov)
26.Ako detegovať veľké písmená v JavaScripte(Bez komentárov)
27.Ako dijitu Select definovať šírku prostredníctvom triedy (Dojo)(Bez komentárov)
28.Ako formátovať zobrazenú hodnotu v dijite DateTextBox (Dojo)(Bez komentárov)
29.Ako generovať web z JSONa(Bez komentárov)
30.Ako hľadať znak + cez regulárny výraz(Bez komentárov)
31.Ako horizontálne centrovať element(Bez komentárov)
32.Ako importovať a exportovať záložky v Google Chrome(1 komentár)
33.Ako inštalovať a použiť SSD cez USB(Bez komentárov)
34.Ako inštalovať Apache Tomcat pre Netbeans(Bez komentárov)
35.Ako inštalovať Apache, MariaDB, PHP a Perl na Linuxe(Bez komentárov)
36.Ako inštalovať IIS vo Windows 8(Bez komentárov)
37.Ako inštalovať Linux Mint v Oracle VM VirtualBoxe na OS Windows(Bez komentárov)
38.Ako inštalovať Windows 8 na notebooky s technológiou Intel RapidDrive(2 komentáre)
39.Ako inštalovať Windows 8 vo VirtualBoxe(Bez komentárov)
40.Ako inštalovať Windows 8.1 vo VirtualBoxe(Bez komentárov)
41.Ako inštalovať Windows Live Mail na Windows 8.1(Bez komentárov)
42.Ako inštalovať WinPcap ak hlási, že sa používa predchádzajúca verzia?(Bez komentárov)
43.Ako kompilovať zdrojové súbory jazyka C(Bez komentárov)
44.Ako kompilovať zdrojový kód Javy(Bez komentárov)
45.Ako konfigurovať PHP na NAS DiskStation(Bez komentárov)
46.Ako konvertovať dátum vo formáte RFC 2822(Bez komentárov)
47.Ako manažovať server v NetBeans(Bez komentárov)
48.Ako montovať plastové garniže bez vŕtania(Bez komentárov)
49.Ako na dokumenty HTML5 a metódu getElementById() v PHP(Bez komentárov)
50.Ako na efektívnu prácu s Eclipse a STS(Bez komentárov)
51.Ako na GitHube písať dokumentáciu(Bez komentárov)
52.Ako na hlásenie the path is not valid kernel header (Linux)(Bez komentárov)
53.Ako na chyby v dokumentoch HTML a XHTML(Bez komentárov)
54.Ako na marketing ukázala netradične spoločnosť AVG Technologies(Bez komentárov)
55.Ako na odstránenie hlásenia undefinedModule (Dojo)(Bez komentárov)
56.Ako na WAMP .htaccess a chybové hlásanie: The server encountered an internal error or misconfiguration(Bez komentárov)
57.Ako na zápis editora v plugine dgrid (Dojo)(Bez komentárov)
58.Ako nahlásiť chybu súvisiacu s internetovým prehliadačom(Bez komentárov)
59.Ako nahradzovať reťazce s podporou UTF-8 (PHP)(Bez komentárov)
60.Ako nahrať dáta z https (PHP)(Bez komentárov)
61.Ako nahrávať viac mikrofónov súčasne s bezplatným softvérom(Bez komentárov)
62.Ako nastaviť DateTextBox na readonly(Bez komentárov)
63.Ako nastaviť hodnotu dijitu DateTextBox (Dojo)(Bez komentárov)
64.Ako nastaviť hodnotu widgetu (Dojo)(Bez komentárov)
65.Ako nastaviť ikonu widgetu dojox/mobile/ToolBarButton vpravo(Bez komentárov)
66.Ako nastaviť kompilátor pre C/C++ projekt v NetBeans(Bez komentárov)
67.Ako nastaviť panel úloh pre rozšírenú obrazovku(Bez komentárov)
68.Ako nastaviť termostat E92.716 od firmy HVAC CONTROLS(Bez komentárov)
69.Ako nájsť aplikáciu vo Windows 8(Bez komentárov)
70.Ako nájsť widget (Dojo)(Bez komentárov)
71.Ako odstraňovať widgety frameworku Dojo z DOM(Bez komentárov)
72.Ako odstrániť a znovu vytvoriť undo tablespaces(Bez komentárov)
73.Ako odstrániť Authentication failure pri prepnutí na su (Linux)(Bez komentárov)
74.Ako odstrániť dialog so správou ORA-28002: the password will expire within %s days(Bez komentárov)
75.Ako odstrániť Error: declare: mixin # is unknown (Dojo)(Bez komentárov)
76.Ako odstrániť error: Visual Studio Code is unable to watch for file changes in this large workspace(Bez komentárov)
77.Ako odstrániť hmotu z aplikačnej špičky kartuše(Bez komentárov)
78.Ako odstrániť chybové hlásenie java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space(Bez komentárov)
79.Ako odstrániť chybu "Cannot write file ... because it would overwrite input file."(Bez komentárov)
80.Ako odstrániť chybu Debug adapter process has terminated unexpectedly vo Visual Studio Code(Bez komentárov)
81.Ako odstrániť chybu Not enough physical memory vo VMware Player na Windows 8.1(Bez komentárov)
82.Ako odstrániť chybu Uncaught TypeError: Cannot read property 'on' of undefined (Dojo)(Bez komentárov)
83.Ako odstrániť chybu v gulpe src\node_contextify.cc:631(Bez komentárov)
84.Ako odstrániť mriežku v Exceli(Bez komentárov)
85.Ako odstrániť orámovanie elementu img v Internet Exploreri(Bez komentárov)
86.Ako odstrániť problém s pripojením sa na FTP server(Bez komentárov)
87.Ako odstrániť problémy keď nefunguje gulp alebo Git v Netbeans(Bez komentárov)
88.Ako odstrániť Uncaught SyntaxError: Unexpected token return (Dojo)(Bez komentárov)
89.Ako odstrániť v NetBeans chybu favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE(Bez komentárov)
90.Ako odstrániť vývojársky kód pre produkciu(Bez komentárov)
91.Ako otvárať panel widgetu Accordion cez hover (jQuery)(Bez komentárov)
92.Ako otvoriť a zatvoriť dijit/TitlePane(Bez komentárov)
93.Ako otvoriť súbor s príponou hyp(2 komentáre)
94.Ako otvoriť textový dokument vo Windows(Bez komentárov)
95.Ako označiť riadky v dgride (Dojo)(Bez komentárov)
96.Ako po zatvorení Bootstrap dialogu vrátiť focus na pôvodné miesto(Bez komentárov)
97.Ako postupovať ak Google Adsense hlási Status Code 400(Bez komentárov)
98.Ako posúvať scope v Dojo a jQuery(Bez komentárov)
99.Ako použiť v dgride dijit/form/CheckBox(Bez komentárov)
100.Ako použiť v dgride dijit/form/RadioButton(Bez komentárov)
101.Ako používať podčiarnik v číselných literáloch(Bez komentárov)
102.Ako pracovať s PEAR bez inštalácie(Bez komentárov)
103.Ako pracovať s triedami v hlavnom súbore (Java)(Bez komentárov)
104.Ako pre Bootstrap vytvoriť widget typu Input/Select(Bez komentárov)
105.Ako pre premennú v less zapísať !important(Bez komentárov)
106.Ako predať súboru bat parametre(Bez komentárov)
107.Ako prehľadne zobraziť obsah poľa v PHP(Bez komentárov)
108.Ako prehrať súbory SID(Bez komentárov)
109.Ako prechádzať prvky poľa vo Visual Basicu(Bez komentárov)
110.Ako prepínať manuálny a programovací režim na termostate E92.716 od firmy HVAC CONTROLS(1 komentár)
111.Ako prepínať panely v dijite AccordionContainer (Dojo)(Bez komentárov)
112.Ako presmerovať http na https(Bez komentárov)
113.Ako pridať CSS triedu do widgetu dijit/form/Button (Dojo)(Bez komentárov)
114.Ako pridať novú funkcionalitu widgetu dijit/form/DateTextBox(Bez komentárov)
115.Ako pristúpiť k window a document v elemente <iframe>(Bez komentárov)
116.Ako programaticky vytvoriť widget ListItem (Dojo)(Bez komentárov)
117.Ako rýchlo definovať formát obsahu pre webové editory(Bez komentárov)
118.Ako rýchlo meniť číselné hodnoty vlastností jazyka CSS v Google Developer Tools(Bez komentárov)
119.Ako rýchlo použiť súbory preprocesora Less(Bez komentárov)
120.Ako rýchlo spustiť JavaScript(Bez komentárov)
121.Ako rýchlo spúšťať aplikácie a internetové stránky z pracovnej plochy Windows(Bez komentárov)
122.Ako rýchlo vytvoriť aplikáciu pre Windows 8(Bez komentárov)
123.Ako rýchlo vytvoriť aplikáciu s frameworkom Dojo(Bez komentárov)
124.Ako rýchlo vytvoriť drop down button (Dojo)(Bez komentárov)
125.Ako rýchlo vytvoriť funkciu map()(Bez komentárov)
126.Ako rýchlo vytvoriť Java servlet(Bez komentárov)
127.Ako rýchlo vytvoriť kópiu poľa (JavaScript)(Bez komentárov)
128.Ako rýchlo zálohovať e-maily z Windows Live Mail(Bez komentárov)
129.Ako rýchlo získať obsah adresára v textovej podobe (Windows)(Bez komentárov)
130.Ako rýchlo zmenšiť pole (JavaScript)(Bez komentárov)
131.Ako sa dostať k dátam na zariadeniach NAS(Bez komentárov)
132.Ako sa odhlásiť z OneDrive na Androide(Bez komentárov)
133.Ako sfunkčniť data-dojo-attach-event ak je pole disabled(Bez komentárov)
134.Ako simulovať klik pre dojox mobile na desktope(Bez komentárov)
135.Ako skontrolovať dĺžku súboru na základe digitálneho podpisu(Bez komentárov)
136.Ako skontrolovať správnosť inštalácie Windows(Bez komentárov)
137.Ako skopírovať text z príkazového riadka a Bash-u(Bez komentárov)
138.Ako skryť alebo zobraziť ikony na ploche (Windows)(Bez komentárov)
139.Ako skryť ovládacie šípky pre výber čísla v textboxe (CSS)(Bez komentárov)
140.Ako spájať reťazce vo Visual Basicu(Bez komentárov)
141.Ako spraviť commit ak mám správu out of date (SVN)(Bez komentárov)
142.Ako spraviť z hodnoty premennú (PHP)(Bez komentárov)
143.Ako správne aplikovať vlastnosť clear (CSS)(Bez komentárov)
144.Ako správne inštalovať Tomcat pre Netbeans(Bez komentárov)
145.Ako správne na metódy wipeOut() a wipeIn() vo frameworku Dojo Toolkit(Bez komentárov)
146.Ako správne programaticky otvoriť dijit/DropDownMenu(Bez komentárov)
147.Ako správne zistiť veľkosť reťazca v jazyku PHP(Bez komentárov)
148.Ako správne zobraziť ikonu vo widgete dijit/Tree(Bez komentárov)
149.Ako sprístupniť blokovanú prílohu vo Windows Live Mail(Bez komentárov)
150.Ako spustiť aplikáciu vo Visual Studiu(Bez komentárov)
151.Ako spustiť dokumenty HTML a XHTML(Bez komentárov)
152.Ako spustiť Google Assistant (OS Android)(Bez komentárov)
153.Ako spustiť Java applet(Bez komentárov)
154.Ako spustiť kompilovať a spustiť java súbor s package(Bez komentárov)
155.Ako spustiť MongoDB(Bez komentárov)
156.Ako spustiť príkazový riadok vo Windows(Bez komentárov)
157.Ako spustiť program ako správca(Bez komentárov)
158.Ako spustiť správcu úloh(2 komentáre)
159.Ako spustiť súbor jnlp(Bez komentárov)
160.Ako spustiť viacero príkazov v súbore *.bat.(Bez komentárov)
161.Ako stiahnuť dokument namiesto zobrazenia (HTML5)(Bez komentárov)
162.Ako stiahnúť fotky z Canon 200D do počítača cez Wi-Fi(Bez komentárov)
163.Ako testovať aplikácie vo Windows a v prehliadači Internet Explorer(Bez komentárov)
164.Ako trvalo zobraziť jQuery Datepicker(Bez komentárov)
165.Ako tvoriť aplikácie v jazyku Java(Bez komentárov)
166.Ako tvoriť dokumenty HTML(Bez komentárov)
167.Ako tvoriť hry pre Atari 2600(Bez komentárov)
168.Ako tvoriť príklady v jazyku C z príkazového riadka(Bez komentárov)
169.Ako ukončiť prácu s príkazovým riadkom (Windows)(Bez komentárov)
170.Ako ukončiť proces glcnd.exe(Bez komentárov)
171.Ako umiestniť Miesta v sieti na pracovnú plochu(Bez komentárov)
172.Ako umiestniť Počítač na pracovnú plochu(Bez komentárov)
173.Ako v dgride povoliť označovanie textu(Bez komentárov)
174.Ako v Dojo dgrid definovať vo vlastnosti className viacero tried(Bez komentárov)
175.Ako v Eclipse zobraziť viacero výsledkov vyhľadávaní súčasne(Bez komentárov)
176.Ako v Google Developer Tools skočiť na konkrétny riadok(Bez komentárov)
177.Ako v JavaScripte vytvoriť nový riadok(Bez komentárov)
178.Ako v Jave vytvoriť RESTful web service za 6 minút(Bez komentárov)
179.Ako v JFrame nastaviť pozíciu a rozmery okna(Bez komentárov)
180.Ako v less správne zapísať funkciu calc() -CSS(Bez komentárov)
181.Ako v NetBeans aktivovať podporu pre short tags(Bez komentárov)
182.Ako v NetBeans nastaviť premennú @author(Bez komentárov)
183.Ako v NetBeans zapnúť podporu short tags(Bez komentárov)
184.Ako v NetBeans zmeniť súbor s triedou main(Bez komentárov)
185.Ako v OS Debian aktivovať plochu(Bez komentárov)
186.Ako v OS Debian zmeniť rozlíšenie obrazovky(Bez komentárov)
187.Ako v textboxe a texarea detegovať biele miesta (JavaScript)(Bez komentárov)
188.Ako verifikovať Ubuntu download(Bez komentárov)
189.Ako vložiť skopírovaný text do príkazového riadka a Bash-u(Bez komentárov)
190.Ako vo Visual Basicu vytvoriť komponent Textarea(Bez komentárov)
191.Ako vo vývojovom prostredí STS vygenerovať dokumentáciu HTML pre aplikáciu v jazyku Java(Bez komentárov)
192.Ako vo WAMP zmeniť www directory(Bez komentárov)
193.Ako vo WampServer 3 povoliť zobrazenie obsahu adresára(Bez komentárov)
194.Ako vo WampServeri aktualizovať phpMyAdmin(Bez komentárov)
195.Ako vo Windows 8 zobraziť bočný panel Charm(Bez komentárov)
196.Ako vo Windows 8 zobraziť menu Štart(1 komentár)
197.Ako vo Windows 8 zobraziť na úvodnej obrazovke všetky aplikácie(Bez komentárov)
198.Ako vo Windows 8 zobraziť potvrdenie pre zmazanie súboru(2 komentáre)
199.Ako vo Windows odstrániť problém, keď sa nedá zobraziť pripojené zariadenie(Bez komentárov)
200.Ako vo Windows zmazať adresár ak má viac ako 260 znakov(Bez komentárov)
201.Ako vo Windows zobraziť rovnakú veľkosť na dvoch displejoch(Bez komentárov)
202.Ako vyčistiť indukčnú varnú dosku(3 komentáre)
203.Ako vyhľadávať súbory v Google Developer Tools(Bez komentárov)
204.Ako vypnúť a zapnúť animáciu okien vo Windows 7(Bez komentárov)
205.Ako vypnúť v dijit/layout/AccordionContainer animácie(Bez komentárov)
206.Ako vypnúť Windows 8 na počítači(2 komentáre)
207.Ako vypnúť Windows, keď funkcia Shut down nefunguje(Bez komentárov)
208.Ako vyriešiť Parse error: syntax error, unexpected '[' in (PHP)(Bez komentárov)
209.Ako vyriešiť problém s BSOD (Blue screen)(Bez komentárov)
210.Ako vyriešiť problém s nefunkčným Games for Windows Marketplace(Bez komentárov)
211.Ako vyriešiť problém so zobrazovaním znaku ß(Bez komentárov)
212.Ako vytvoriť dátum pre formát RSS (PHP)(Bez komentárov)
213.Ako vytvoriť element v Dojo(Bez komentárov)
214.Ako vytvoriť error a info message s frameworkom jQuery(Bez komentárov)
215.Ako vytvoriť modul pre asynchrónne nahrávanie dát v Dojo(Bez komentárov)
216.Ako vytvoriť pole vo Visual Basicu(Bez komentárov)
217.Ako vytvoriť pole z reťazca prostredníctvom bielych miest (PHP)(Bez komentárov)
218.Ako vytvoriť remove() pre Array(Bez komentárov)
219.Ako vytvoriť responzívne video cez CSS(Bez komentárov)
220.Ako vytvoriť servlet v Maven projekte(Bez komentárov)
221.Ako vytvoriť súbor bat vo Windows(Bez komentárov)
222.Ako vytvoriť súbor lessc.cmd(Bez komentárov)
223.Ako vytvoriť šablónu v NetBeans(Bez komentárov)
224.Ako vytvoriť štruktúru komponentu Navbar (Bootstrap)(Bez komentárov)
225.Ako vytvoriť textový dokument vo Windows(Bez komentárov)
226.Ako vytvoriť tooltip s podporou elementov HTML(Bez komentárov)
227.Ako vytvoriť univerzálny modul pre nahrávanie dát v Dojo(Bez komentárov)
228.Ako vytvoriť zaujímavý dialog (Dojo)(Bez komentárov)
229.Ako zabezpečiť e-mailové účty na počítači(Bez komentárov)
230.Ako zabezpečiť zalamovanie textu presahujúceho bunku v Exceli(Bez komentárov)
231.Ako zabrániť aby VMware Player vytváral virtuálnu pamäť na disku(Bez komentárov)
232.Ako zabrániť zatvoreniu okna po vykonaní príkazu v batch súbore(Bez komentárov)
233.Ako zabrániť zväčšovaniu SYSAUX tablespace (Oracle)(Bez komentárov)
234.Ako začať s TypeScriptom - Tutoriál(Bez komentárov)
235.Ako zakázať a povoliť Google Assistant a Ok Google(Bez komentárov)
236.Ako zakázať meniť veľkosť elementu textarea(Bez komentárov)
237.Ako zakázať My Activity(Bez komentárov)
238.Ako zakázať onChange pri nastavení hodnoty widgetu(Bez komentárov)
239.Ako zakázať onChange pri nastavení hodnoty widgetu - pokračovanie(Bez komentárov)
240.Ako zakázať ukladanie stavu virtuálneho stroja vo VMware Player(Bez komentárov)
241.Ako zakázať zobrazovanie hlásenia povoliť úpravy v Microsoft Office(3 komentáre)
242.Ako zalomiť text v aplikácii Skype(Bez komentárov)
243.Ako zalomiť text v bunke Excelu(Bez komentárov)
244.Ako zalomiť text v MultiLine TextBoxe (Visual Basic)(Bez komentárov)
245.Ako zaokrúhliť čísla v JavaScripte(Bez komentárov)
246.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 1(Bez komentárov)
247.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 2(Bez komentárov)
248.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 3(Bez komentárov)
249.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 4(Bez komentárov)
250.Ako zapísať komentár v jazyku Visual Basic(Bez komentárov)
251.Ako zapísať metódu do funkcie mb_ereg_replace_callback() (PHP)(Bez komentárov)
252.Ako zapísať viacero tried v jednom java súbore(Bez komentárov)
253.Ako zistiť čas od spustenia počítača(Bez komentárov)
254.Ako zistiť či bola aplikovaná metóda destroy() (Dojo)(Bez komentárov)
255.Ako zistiť či hodnota v textboxe je číslo (JavaScript)(Bez komentárov)
256.Ako zistiť či je element v inom elemente(Bez komentárov)
257.Ako zistiť či premenná má hodnotu NaN (JavaScript)(Bez komentárov)
258.Ako zistiť čo blokuje HTTP port(Bez komentárov)
259.Ako zistiť dôveryhodnosť firmy(Bez komentárov)
260.Ako zistiť existenciu adresára cez gulp(Bez komentárov)
261.Ako zistiť informácie o počítači a operačnom systéme(Bez komentárov)
262.Ako zistiť obsah premenných PATH a CLASSPATH(Bez komentárov)
263.Ako zistiť problémy s operačným systémom Windows(3 komentáre)
264.Ako zistiť verziu aplikácie Java(Bez komentárov)
265.Ako zistiť verziu Node.js(Bez komentárov)
266.Ako zistiť verziu OS, PHP a Apache(2 komentáre)
267.Ako zistiť zdrojový kód súboru class(Bez komentárov)
268.Ako získať a formátovať hodnotu z dijitu DateTextBox (Dojo)(Bez komentárov)
269.Ako získať hodnotu z widgetu (Dojo)(Bez komentárov)
270.Ako získať hodnotu z widgetu dijit/form/CheckBox(Bez komentárov)
271.Ako získať javax.servlet(Bez komentárov)
272.Ako získať skutočnú pozíciu prvku v poli(Bez komentárov)
273.Ako získať snímku obrazovky prostredníctvom Microsoft Office(Bez komentárov)
274.Ako získať text z obrázka prostredníctvom Microsoft Office(Bez komentárov)
275.Ako získať základné informácie o aktuálnom vývojovom prostredí(Bez komentárov)
276.Ako získať znaky z reťazca (PHP)(Bez komentárov)
277.Ako zmazať vytvorené databázy a tabuľky cez Web SQL(Bez komentárov)
278.Ako zmazať záznamy z My Activity(Bez komentárov)
279.Ako zmeniť dijitu DateTextBox ikonu(Bez komentárov)
280.Ako zmeniť jazyk v YouTube(Bez komentárov)
281.Ako zmeniť jazykové prostredie vo Windows 8(Bez komentárov)
282.Ako zmeniť Oracle HTTP Listener(Bez komentárov)
283.Ako zmeniť PIN vo Windows Phone(Bez komentárov)
284.Ako zmeniť program, ktorý spúšťa súbor vo Windows 8(Bez komentárov)
285.Ako zmeniť prvý deň v týždni vo Windows(Bez komentárov)
286.Ako zmeniť riadky na stĺpce v Microsoft Office Excel(Bez komentárov)
287.Ako zmeniť štandardný repozitár na repozitár typu bare (Git)(Bez komentárov)
288.Ako zmeniť štartovací súbor vo Visual Studiu(Bez komentárov)
289.Ako zmeniť veľkosť ikon na ploche (Windows)(Bez komentárov)
290.Ako zmeniť veľkosť všetkých položiek na ploche (Windows)(Bez komentárov)
291.Ako zobraziť Border Container na celú obrazovku (Dojo)(Bez komentárov)
292.Ako zobraziť button v list-group (Bootstrap)(Bez komentárov)
293.Ako zobraziť diakritiku v jazyku PHP(Bez komentárov)
294.Ako zobraziť dialog pre výber súborov vo widgete Uploader(Bez komentárov)
295.Ako zobraziť dijit v dgride (Dojo)(Bez komentárov)
296.Ako zobraziť hodnoty boolean cez príkaz echo (PHP)(Bez komentárov)
297.Ako zobraziť nové okno Windows Prieskumník(Bez komentárov)
298.Ako zobraziť obrazovku pre rýchle vyhľadávanie(Bez komentárov)
299.Ako zobraziť obsah koreňového adresára (Windows)(Bez komentárov)
300.Ako zobraziť obsah objektu v JavaScripte(Bez komentárov)
301.Ako zobraziť pole formulára v dgride (Dojo)(Bez komentárov)
302.Ako zobraziť pole From v Microsoft Outlook(Bez komentárov)
303.Ako zobraziť premennú v reťazci (PHP)(Bez komentárov)
304.Ako zobraziť veľkosť adresárov(Bez komentárov)
305.Ako zobraziť vlastnosti uzla(Bez komentárov)
306.Ako zobraziť všetky importované šablóny v NetBeans 7.4(Bez komentárov)
307.Ako zobraziť všetky prichádzajúce maily z rôznych účtov v Mozilla Thunderbird(Bez komentárov)
308.Ako zobraziť znak $ v reťazci (PHP)(Bez komentárov)
309.Ako zrušiť prístup aplikácie ku Google account(Bez komentárov)
310.Ako zrýchliť virtuálny počítač(Bez komentárov)
311.Aký je rozdiel medzi Java JRE a Java JDK(Bez komentárov)
312.Aký je rozdiel medzi metódou placeAt() a srcNodeRef(Bez komentárov)
313.Aký program použiť pre vytvorenie videa obrazovky (Linux)(Bez komentárov)
314.America's Army 2.8.5 už nie je podporovaná, ale je tu verzia 2.5(Bez komentárov)
315.Application Error - ClassNotFoundException (Java)(Bez komentárov)
316.Arrow functions a operátor this (JavaScript)(Bez komentárov)
317.Atribút data-dojo-id (Dojo)(Bez komentárov)
318.Atribút style ako súčasť skupiny atribútov core(Bez komentárov)
319.Batériové ručné rozmetadlo WOLF Garten WE-B(1 komentár)
320.Coding style - komentáre - časť 1(Bez komentárov)
321.Coding style - komentáre - časť 2(Bez komentárov)
322.Coding style - metódy(Bez komentárov)
323.Coding style - návratové hodnoty(Bez komentárov)
324.CyberLink Power2Go sa neustále refrešuje(Bez komentárov)
325.Čo dokáže jazyk HTML(Bez komentárov)
326.Čo je Java(Bez komentárov)
327.Čo je panel úloh(Bez komentárov)
328.Čo je prázdny príkaz(Bez komentárov)
329.Čo je príkaz(Bez komentárov)
330.Čo je programový blok(Bez komentárov)
331.Čo znamená ak VMware player hlási Error while powering on: Internal error(Bez komentárov)
332.Čo znamená CDN(Bez komentárov)
333.Čo znamená externs v Google closure compiler(Bez komentárov)
334.Čo znamená Java applet(Bez komentárov)
335.Čo znamená overloading(Bez komentárov)
336.Dokumenty, ktoré stojí za to poznať(Bez komentárov)
337.Dva bezplatné editory, ktoré stoja za pozornosť(Bez komentárov)
338.Element script (ne)podporovaný aj ako prázdny element(Bez komentárov)
339.Error : Unexpected XSLT element 'param'(Bez komentárov)
340.Error: [2]: Missing argument number for functionName (PHP)(Bez komentárov)
341.Error: [2048]: date() [function.date]: It is not safe to ... (PHP)(Bez komentárov)
342.Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER(Bez komentárov)
343.Error: [8]: Undefined index: keyName (PHP)(Bez komentárov)
344.Error: [8]: Undefined offset: number (PHP)(Bez komentárov)
345.Error: [8]: Undefined variable: variableName (PHP)(Bez komentárov)
346.Error: parser returned unfilled promise (Dojo)(Bez komentárov)
347.Fatal error: Call to a member function fetchAll() on a non-object in (PHP)(Bez komentárov)
348.Fatal error: Call to undefined function: scandir() in ...(Bez komentárov)
349.Funkcia scandir() (PHP)(Bez komentárov)
350.Git - vytvárame lokálny repozitár - časť 1(Bez komentárov)
351.Git - vytvárame lokálny repozitár - časť 2(Bez komentárov)
352.Git error - fatal: unable to auto-detect email address(Bez komentárov)
353.GlassFish deployment error: Could not start GlassFish Server HTTP or HTTPS listener port is occupied(Bez komentárov)
354.Hlásenie 403 Forbidden(2 komentáre)
355.Hlásenie The program 'gcc' is currently not installed (Linux)(Bez komentárov)
356.Chybové hlásenie: number is not a function (Dojo)(Bez komentárov)
357.Chybové hlásenie: object is not a function (Dojo)(Bez komentárov)
358.Chybové hlásenie: Parse error: syntax error, unexpected '[' (PHP)(Bez komentárov)
359.Inštalácia prenosného disku Verbatim Model 51397 1TB SAYAAA(Bez komentárov)
360.Inštalácia WAMP a chýbajúci súbor MSVCR100.dll(Bez komentárov)
361.Java - odporúčané nastavenia premenných prostredia(Bez komentárov)
362.Java coding style - pozrite si návrhy a odporúčania pre písanie Java kódu(Bez komentárov)
363.Java Error: Prohibited package name(Bez komentárov)
364.Jazyk XHTML a XML(Bez komentárov)
365.Je potrebné vyhľadávať uzly v DOM?(Bez komentárov)
366.Kde má NetBeans uložené šablóny(Bez komentárov)
367.Kde sa nachádzajú gulp.cmd, less.cmd a ďalšie batch súbory(Bez komentárov)
368.Keď sa záhrada páči všetkým(Bez komentárov)
369.Klávesové skratky pre Windows 10(Bez komentárov)
370.Komentáre v jazyku CSS(Bez komentárov)
371.Komentáre v jazyku JavaScript(Bez komentárov)
372.Komentáre v programovom kóde(Bez komentárov)
373.KOMPLETE Audio 6 - ako aktivovať output 3/4(Bez komentárov)
374.Krátky prehľad organizácií zaoberajúcimi sa štandardmi(Bez komentárov)
375.Krátky slovník(Bez komentárov)
376.Ktoré elementy podporujú tabindex (HTML)(Bez komentárov)
377.Ktorý spôsob v JavaScripte je najlepší pre validáciu čísla(Bez komentárov)
378.Literály v JavaScripte(2 komentáre)
379.Manager App a Host Manager v Apache Tomcat hlásia not authorized to view this page(Bez komentárov)
380.McAfee vypína Real-Time Scanning(Bez komentárov)
381.Meta zápis content-language už nie je podporovaný(Bez komentárov)
382.Metóda split() v jazyku JavaScript(Bez komentárov)
383.Na čo dávať pozor pri vertikutácii(Bez komentárov)
384.Na čo si dať pozor pri práci s widgetmi vo frameworku Dojo(Bez komentárov)
385.Na čo si dať pozor pri študovaní programovacích jazykov(Bez komentárov)
386.Načo si dať pozor pri kúpe nabíjateľných batérií(Bez komentárov)
387.Najlepšiu čítačka RSS správ v prehliadači má v súčasnosti Opera(Bez komentárov)
388.Naming conventions - názvy argumentov funkcií(Bez komentárov)
389.Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 1(Bez komentárov)
390.Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 2(Bez komentárov)
391.Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 1 (CSS)(Bez komentárov)
392.Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 2 (CSS)(Bez komentárov)
393.Naming conventions - všeobecné pravidlá pre názvy identifikátorov(Bez komentárov)
394.Naming conventions - vyhnite sa tvorbe zastaraných názvov identifikátorov(Bez komentárov)
395.Nastavenie prehliadača v NetBeans(Bez komentárov)
396.Native Instruments Prism - Load, Update a Save preset v programe Maschine(Bez komentárov)
397.Nástroje pre efektívnu prácu s HTML(Bez komentárov)
398.Ng serve hlási Could not find module "@angular-devkit/build-angular"(Bez komentárov)
399.Nový blog a nový web(Bez komentárov)
400.Nový Dojo parser má zlepšenú podporu funkcie require()(Bez komentárov)
401.Nový riadok v PHP s príkazom echo(2 komentáre)
402.Odstráňujeme problém s Windows Live Mail a chybou 0x800CCCD2(3 komentáre)
403.Oplatí sa prejsť na Windows 8?(Bez komentárov)
404.Oracle Database XE - Windows cannot find http://127.0.0.1:%HTTP_PORT%/apex/f?p=4950(Bez komentárov)
405.PDO prepare() hlási Call to a member function prepare() on null (PHP)(Bez komentárov)
406.Plugin gulp-jshint vracia Error in plugin 'gulp-jshint', Message: Inalid reporter(Bez komentárov)
407.Po dlhých rokoch som spustil How to ... na novej doméne(Bez komentárov)
408.Pomôcky pre programátorov(1 komentár)
409.Popper.js hlási SyntaxError: Unexpected token export(Bez komentárov)
410.Používame pre-processor Less vo vývojovom prostredí Eclipse(Bez komentárov)
411.Pozor na použitie funkcie rename() v jazyku PHP(Bez komentárov)
412.Prečo a ako aktualizovať npm(Bez komentárov)
413.Prečo je po volaní metódy focus() focus priradený elementu <body>?(Bez komentárov)
414.Prečo metóda gatherFormValues() nefunguje správne(Bez komentárov)
415.Prečo nefunguje navbar-right (Bootstrap)(Bez komentárov)
416.Prečo resetovať nastavenia CSS(Bez komentárov)
417.Prečo sa nezobrazuje reklama Google Adsense(Bez komentárov)
418.Prečo selectionMode v dgride nefunguje správne (Dojo)(Bez komentárov)
419.Prečo v dijit/form/Button nefunguje onClick(Bez komentárov)
420.Prečo v Dojo nefungujú attachEvents a attachPoints(Bez komentárov)
421.Prečo v elemente nefunguje accesskey (HTML)(Bez komentárov)
422.Prečo v JavaScripte const neznamená konštantu(Bez komentárov)
423.Prečo v NetBeans nie je kompilovaný import lessu(Bez komentárov)
424.Prečo vo Windows 8.1 nejde Hyper-V(Bez komentárov)
425.Prečo WAMP nič nezobrazuje a prečo sa neviem dostať do guesta(Bez komentárov)
426.Prehľad pojmov z programovania - časť 1(Bez komentárov)
427.Prehľad vybraných WAMP serverov(Bez komentárov)
428.Prehrievanie notebooku môže spôsobovať zníženie herného výkonu(Bez komentárov)
429.Prechádzanie objektov a polí v jQuery(Bez komentárov)
430.Prechádzanie objektov v jazyku JavaScript(Bez komentárov)
431.Prechádzanie prvkov poľa v jazyku JavaScript(Bez komentárov)
432.Premenné prostredia v operačnom systéme Windows(Bez komentárov)
433.Príkazový riadok - ako na parametre s medzerou a úvodzovkami(Bez komentárov)
434.Programujeme profesionálne - nástroje pre tvorbu desktopových aplikácií(1 komentár)
435.Programujeme profesionálne - nástroje pre tvorbu webových aplikácií(Bez komentárov)
436.Programujeme profesionálne - weby, z ktorých sa je možné ponaučiť(Bez komentárov)
437.Riadime otváranie okien cez JavaScript a DOM(Bez komentárov)
438.Rozdiel medzi argumentom a parametrom(Bez komentárov)
439.Skracujeme zápis URI v odkazoch(Bez komentárov)
440.Spoznajte online nástroj Text ASCII Art Generator(Bez komentárov)
441.Spoznajte užitočné skratky v Eclipse(Bez komentárov)
442.Spoznávame číselné sústavy(Bez komentárov)
443.Spoznávame Dojo dgrid - časť 1(Bez komentárov)
444.Spoznávame Dojo dgrid - časť 2(Bez komentárov)
445.Spoznávame Dojo dgrid - časť 3(Bez komentárov)
446.Spoznávame Dojo dgrid - časť 4(Bez komentárov)
447.Spoznávame dojo/aspect(Bez komentárov)
448.Spoznávame Dojox form manager - časť 1(Bez komentárov)
449.Spoznávame Dojox form manager - časť 2(Bez komentárov)
450.Spoznávame Dojox form manager - časť 3(Bez komentárov)
451.Spoznávame Dojox form manager - časť 4(Bez komentárov)
452.Spoznávame Dojox form manager - časť 5(Bez komentárov)
453.Spoznávame Dojox form manager - časť 6(Bez komentárov)
454.Spoznávame Dojox form manager - časť 7(Bez komentárov)
455.Spoznávame dojox/data/CsvStore(Bez komentárov)
456.Spoznávame focusNode (Dojo)(Bez komentárov)
457.Spoznávame soft-hyphen(Bez komentárov)
458.Šablóna dokumentu HTML5(2 komentáre)
459.Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.8(Bez komentárov)
460.Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.9(Bez komentárov)
461.Šablóna dokumentu HTML5 pre jQuery(Bez komentárov)
462.Šablóna dokumentu XHTML 1.1(Bez komentárov)
463.Šablóna pre tvorbu widgetov vo frameworku Dojo(Bez komentárov)
464.Šablóny pre resetovanie vlastností jazyka CSS(1 komentár)
465.Špecifikácia formátu dokumentu RTF (Rich Text Format)(Bez komentárov)
466.Test lepidiel Pattex FIX vs Pattex ONE FOR ALL(Bez komentárov)
467.Tipy a triky - ako automaticky otvoriť dokument (JavaScript/Dojo)(Bez komentárov)
468.Tipy a triky - ako rýchlo spraviť dokument HTML editovateľným(Bez komentárov)
469.Tipy a triky - ako rýchlo zobraziť obsah objektu(Bez komentárov)
470.Tipy a triky - ako zaujímavo použiť element textarea(Bez komentárov)
471.Tipy a triky - vraciame sa k 8-bitom(Bez komentárov)
472.Top 35+ online validátorov pre vývojárov(Bez komentárov)
473.Top 5 + 1 pokročilých textových editorov(1 komentár)
474.Tutoriál pre video editačný softvér Wondershare Filmora(Bez komentárov)
475.Učíme sa Visual Basic cez konzolu(Bez komentárov)
476.Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app(Bez komentárov)
477.Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app 2(Bez komentárov)
478.Uncompilable source code - Erroneous ctor sym typ (Java)(Bez komentárov)
479.Užitočné klávesové skratky v Chrome DevTools(Bez komentárov)
480.Úvod do tvorby internetových stránok (HTML)(Bez komentárov)
481.Vedeli ste toto o npm?(Bez komentárov)
482.Vlastnosť intermediateChanges v data-dojo-props (Dojo)(Bez komentárov)
483.Vlastnosť isDebug (Dojo)(Bez komentárov)
484.Vytvárame dropdown menu s HTML a CSS(Bez komentárov)
485.Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 1(Bez komentárov)
486.Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 2(Bez komentárov)
487.Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 3(Bez komentárov)
488.Vytvárame sliding menu bez použitia JavaScriptu(Bez komentárov)
489.Vytvárame vlastný log (JavaScript)(Bez komentárov)
490.What is the location of the "ifconfig" program on your machine? (Linux)(Bez komentárov)
491.Widget DropDownButton hlási: Uncaught TypeError: Cannot read property 'on' of null(Bez komentárov)
492.Zabezpečovacie zariadenie Satel VERSA a hlásenie Bat.RX(Bez komentárov)
493.Zabudnite na znakovú sadu Windows-1250, je tu UTF-8(Bez komentárov)
494.Zabudnutý apostrof spôsobuje nevalidný zápis dokumentu(Bez komentárov)
495.Zahrajte sa herné hity aj zadarmo(Bez komentárov)
496.Zahrajte sa herné hity na on-line emulátoroch zadarmo(Bez komentárov)
497.Zakázané znaky v URL(Bez komentárov)
498.Zaujímavá klávesová skratka pre NetBeans(Bez komentárov)
499.Zaujímavé informácie pre vývoj aplikácií v jazyku JavaScript - časť 1(Bez komentárov)
500.Záhradný box Jelenia plast(Bez komentárov)
501.Záhradný box Keter Marvel+ vs Keter Rockwood(Bez komentárov)
502.Základné oblasti pre návrh DMS a ECM(Bez komentárov)
503.Zmenšujeme veľkosť Oracle Database(Bez komentárov)
504.Zobrazujeme chybové hlásenia v PHP(Bez komentárov)
Počet článkov: 504
Počet komentárov: 42
Nahor