×
Vytvárame riešenia
18.11.2016
Ako aplikovať DnD na elementy (JavaScript)
V tomto článku predstavím riešenie, ktoré demonštruje prácu s drag and drop na elemente. Celý princíp je postavený na tom, že pri začatí akcie drag je elementu pridelené špeciálne id a po skončení, pri akcii drop, je na základe tohto id element vyhľa
10.8.2016
Je potrebné vyhľadávať uzly v DOM?
Dnes som zistil jednu zaujímavosť, ktorá ma prekvapila a zároveň vytvorila množstvo otázok. Namiesto getElementById(), $("#id") či dom.byId(id) stačí iba zadať id uzla.
30.3.2016
Ako pristúpiť k window a document v elemente <iframe>
Aj keď element iframe sa v súčasnosti už často nepoužíva, sú situácie, kedy jeho použitie je najrýchlejším spôsobom implementácie iného dokumentu HTML.
20.6.2013
Riadime otváranie okien cez JavaScript a DOM
Pri otváraní dokumentov v nových oknách je možné pre efektívne manažovanie využívať argumenty metódy open(). Tie okrem vizuálneho nastavenia okna a práce s históriou umožňujú aj definovať, ktorý dokument sa má v ktorom okne zobraziť.
Nahor