×
Vytvárame riešenia

Aké vrstvy obsahujú dokumenty HTML

Spôsob tvorby internetových stránok s príchodom nových technológií a techník sa postupne začal meniť. Kým v minulosti sa všetky zápisy vykonávali v dokumentoch HTML, v súčasnosti sa kladie veľký dôraz na oddelenie obsahu od všetkého, čo môže tento obsah ovplyvniť.
Z tohto dôvodu sa vytvorili tri základné vrstvy, ktoré definujú spôsob, akým sa majú správne tvoriť internetové stránky.
Prvú vrstvu tvorí obsah zložený z textu a elementov jazyka HTML. Elementy tvoria štruktúru, základné formátovanie textu v podobe odsekov, zalomení, zoznamov, formulárov, zobrazovanie obrázkov a zároveň definujú tok dokumentu.
Druhú vrstvu, nazvanú prezentácia, zastupuje grafický vzhľad vytvorený prostredníctvom jazyka CSS. Ide o rozšírené formátovanie dokumentu s dôrazom na celkový layout (rozloženie obsahu), rozvrhnutie grafických prvkov a štýlu textu.
Tretiu vrstvu reprezentujúcu chovanie dokumentu, resp. internetovej stránky, zastupuje jazyk JavaScript. Ten vytvára oživenie statického dokumentu po jeho načítaní. V spolupráci s DOM je možné ovládať jednotlivé elementy, ich atribúty, vlastnosti a obsah. Jazyk JavaScript v spolupráci s DOM umožňuje v dokumente vytvárať udalosti, ako aj do dokumentu vkladať externý obsah.

Záver

Pre efektívnu tvorbu webov je dôležité oddeliť základný obsah a kostru dokumentu od všetkého, čo ich môže ovplyvniť. Za týmto účelom je tvorba webov rozdelená do troch vrstiev, medzi ktoré patrí obsah, prezentácia a chovanie. Vďaka takémuto oddeleniu je možné jednotlivé zmeny vykonávať nezávisle na jednom mieste, pričom môžu byť aplikované na rôzne časti v dokumente. Inak povedané, jedným zápisom je možné aplikovať zmenu na rôzne časti dokumentu bez toho, aby bolo tieto zmeny potrebné zapísať na každé miesto v dokumente. Napríklad zápisom pravidla CSS je možné formátovať všetky elementy v dokumente bez toho, aby boli elementy v dokumente HTML dáko upravené. Odstránením pravidla sa vráti dokument do pôvodného stavu.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 25.3.2013
Kategória: HTML
Značky: xhtml, programovanie, html


HTML,XHTML,programovanie,HTML
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších