×
Vytvárame riešenia

Ako na chyby v dokumentoch HTML a XHTML

Obsah dokumentov HTML, XHTML, ale aj XML je tvorený značkami. Značky definujú obsah, ktorý bude zobrazený. Obsah môže byť interný alebo externý. Dokument s nesprávnymi značkami nielen že je nesprávne štruktúrovaný, ale navyše neprejde ani validátorom. V tomto článku predstavím pár tipov ako hľadať chyby v dokumentoch HTML a XHTML.
Internetový prehliadač zobrazí dokumenty HTML a XHTML aj keď sa v ňom nachádzajú nesprávne zápisy. To pri dokumentoch s jazykom XML nie je možné, keďže analyzátor XML (parser) nájdené chyby hneď zobrazí. Internetový prehliadač pri spracovaní dokumentov HTML a XHTML čo pozná zobrazí, ostatné ignoruje.
Prekladače programovacích jazykov pri nájdení chyby program nespustia skôr, pokiaľ sa chyba neodstráni. To neplatí pri dokumentoch s jazykmi HTML, XHTML a CSS. Preto ak dokumenty HTML, XHTML a CSS nie sú validované, programátor chyby v dokumentoch zrejme nikdy neodhalí.
Chyby v dokumentoch HTML a XHTML sa najčastejšie prejavia nesprávnym zobrazením obsahu alebo chybe pri práci s DOM. Niekedy je chybu náročné identifikovať, keďže môže ísť o chýbajúci jeden znak alebo preklep. Pre zistenie chyby je potrebné analyzovať obsah dokumentu a pokusne hľadať, kde sa čo zabudlo, či dalo navyše. Pri analýze dokumentov XHTML a XML sa ako prvé kontrolujú elementy, ich párové zápisy, ukončenia zápisov a biele miesta. Samozrejmosťou je kontrola dokumentov prostredníctvom validátorov. Tie najrýchlejšie môže chybu odhaliť. Netreba zabúdať ani na kontrolu platnosti odkazov či sú uvedené správne URI a zápisy CSS, ktoré menia formátovanie dokumentu.
Tipy na hľadanie chýb v dokumentoch HTML a XHTML
  • V jazyku CSS je potrebné skontrolovať bodkočiarky, zložené zátvorky a správnosť zápisov deklarácií vrátane použitých hodnôt a myslieť na prekrývanie deklarácií.
  • V jazykoch XHTML a XML je potrebné skontrolovať otváracie a zatváracie značky elementov, spätné lomky, úvodzovky a hodnoty v atribútoch.
  • Problémom môže byť úroveň podpory štandardov internetovými prehliadačmi. Čím starší prehliadač, tým väčšie riziko nesprávneho zobrazovania.
  • Najčastejšie k nesprávnemu zobrazovaniu dochádza pri jazykoch CSS, JavaScript a DOM. Preto treba dokument otestovať vo viacerých internetových prehliadačoch.
  • Ak nebola chyba nájdená, vložia sa do komentárov časti dokumentu, ktoré vyzerajú byť problémové. Následne sa vykoná kontrola zobrazenia dokumentu.
  • Pri nesprávnej interpretácii CSS a DOM internetovými prehliadačmi je potrebné použiť rôzne triky nazývané hacky.
  • Treba dávať pozor na biele miesta, najmä pri zápisoch riadkových (inline) elementov, ak nasledujú za sebou. Každý oddeľovač je textový uzol, ktorý môže spôsobovať nežiaduce odsadenie a zobrazenie obsahu.
  • Pri hľadaní riešenia je vhodné pozrieť štandardy a odporúčania. Tie definujú ako majú byť zápisy použité.
  • Treba byť vždy trpezlivý a vytrvalý. Všetko sa dá odstrániť alebo skorigovať. Ak niečo nejde teraz, je potrebné to nechať na neskôr a pokračovať v práci ďalej.
  • Pri hľadaní riešení je efektívne využívať blogy a fóra alebo hľadať riešenia na internete.

Záver

V tomto príspevku bolo predstavených niekoľko spôsobov ako hľadať chyby v dokumentoch HTML a XHTML. Ak používate iné efektívne spôsoby, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 6.1.2013
Kategória: HTML
Značky: xml, xhtml, programovanie, html, css


HTML,XML,XHTML,programovanie,HTML,CSS
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších