×
Vytvárame riešenia

Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER

Pri práci so superglobálnou $_SERVER môže programátor naraziť na chybové hlásenie Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER. Dôvodom chybového hlásenia je fakt, že pole $_SERVER neobsahuje index HTTP_REFERER. Tento jav nastáva, ak je súbor so zápisom $_SERVER['HTTP_REFERER'] spustený priamo a nie odkazom z inej stránky.
Chybové hlásenie budem demonštrovať na nasledujúcich súboroch. Prvý súbor bude mať názov start.php a druhý názov page.php.
Príklad: Obsah súboru start.php.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Demo site - PHP referer</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="author" content="PhDr. Matej Lednár, PhD."/>
</head>
<body>
<a href="page.php">Link</a>
</body>
</html>
Príklad: Obsah súboru page.php.
1
2
3
<?php
echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
?>
Ak používateľ spustí iba súbor page.php, dostané chybové hlásenie Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER. Ak ale spustí súbor start.php, klikne na odkaz link, súbor page.php vypíše URI súboru odkiaľ bol zavolaný, teda umiestnenie súboru start.php. V tomto prípade bol vytvorený index HTTP_REFERER a preto chybové hlásenie Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER sa nezobrazí.

Záver

Pri práci s HTTP_REFERER netreba zabúdať, že za normálnych okolností neexistuje. Je vytvorý len v prípade, že dokument bol volaný iným dokumentom (stránkou).
Autor: Matej Lednár
Dátum: 8.1.2013
Kategória: PHP
Značky: xhtml, programovanie, php, html, error


PHP,XHTML,programovanie,PHP,HTML,error
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších