×
Vytvárame riešenia

Ako spustiť dokumenty HTML a XHTML

Práca s dokumentmi HTML a XHTML, ktoré tvoria internetové stránky, je veľmi jednoduchá. Dokumenty XHTML a HTML aby boli ľahko identifikovateľné aplikáciami, používajú príponu *.htm alebo *.html. Je na programátorovi, ktorú príponu pre prácu s dokumentmi zvolí. Niektoré programy, najmä vývojové prostredia, majú už pre šablóny prípony preddefinované.
Dokument HTML a aj XHTML je obyčajný textový súbor. Ak je dokument umiestnený na serveri, napísaním URL do internetového prehliadača (napr. http://how-to.mldgroup.com), sa načíta súbor index.htm. Ak sa na serveri súbor index.htm nenachádza, hľadá sa súbor index.html alebo index.php. Názov súboru reprezentujúci hlavný dokument, ktorý bude spustený po zadaní URL, je nastavený v konfigurácii servera.
Spustenie dokumentu HTML alebo XHTML na lokálnom počítači je veľmi jednoduché. Stačí kliknúť v prieskumníkovi na súbor s príponou *.htm alebo *.html, ktorý spustí predvolený program pre spracovanie dokumentu, zväčša internetový prehliadač.
Zmeny v dokumentoch s jazykmi XHTML, XML, CSS, JavaScript, PHP a ďalších, sa prejavia až po ich opätovnom načítaní. V internetových prehliadačoch je opätovné načítanie dokumentu najčastejšie zastúpené klávesom F5. Pred opätovným načítaním dokumentu je potrebné vykonané zmeny najskôr uložiť. V opačnom prípade sa vykonané zmeny vo výslednom vzhľade dokumentu neprejavia. Tiež je potrebné vypnúť cache-ovanie dokumentov v nastaveniach prehliadača. To býva najčastejším dôvodom prečo sa zmeny vykonané v dokumente neprejavia.

Záver

Keďže dokumenty HTML a XHTML sú obyčajné textové súbory s príponou *.htm alebo*.html, pre ich zobrazenie je potrebné zvoliť vhodnú aplikáciu. Najvhodnejšou aplikáciou je internetový prehliadač (internet browser). K najpoužívanejším internetovým prehliadačom patria Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome a Safari. Existuje množstvo ďalších aplikácií, ktoré podporujú správne alebo čiastočne správne zobrazovanie dokumentov HTML a XHTML. Pre tvorbu a prezeranie dokumentov XHTML so všetkými vymoženosťami je vhodné používať internetové prehliadače so zásuvnými modulmi podporujúcimi minimálne technológiu Flash, prípadne aj Silverlight.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 4.1.2013
Kategória: HTML
Značky: xhtml, programovanie, html


HTML,XHTML,programovanie,HTML
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších