×
Vytvárame riešenia

Jazyk XHTML a XML

V minulosti bolo možné písať značky jazyka HTML malými aj veľkými písmenami alebo ich kombináciu a prehliadače aj validátory takýto zápis akceptovali. Jazyk XHTML ako nástupca jazyka HTML4, povoľuje zápis elementov, atribútov a preddefinovaných hodnôt atribútov len malými písmenami. Zároveň musia byť hodnoty atribútov vložené do úvodzoviek alebo apostrofov.
Jazyk XHTML vychádza z pravidiel jazyka XML. Kým zápisy obsahujúce rovnakú postupnosť znakov s rôznou veľkosťou písmen sú v XML, a teda aj XHTML rozdielne, v jazyku HTML4 by boli zhodné. Okrem citlivosti na veľkosť písmen oba jazyky XML aj XHTML vyžadujú oproti jazyku HTML4 tiež správny zápis párových a nepárových elementov. Jazyk XHTML rovnako ako aj XML je tiež citlivý na nesprávne ukončenia elementov v podobe neuvedenia zatváracej značky.
Príklad: Platný zápis párového elementu <p> v jazyku HTML4.
1
<p></P>
Príklad: Platný zápis párového elementu <p> v jazykoch XHTML a XML.
1
<p></p>

Záver

Keďže nástupcom jazyka XHTML (XHTML 1.0 a XHTML 1.1) sa nestal jazyk XHTML 2 ale HTML5, striktnosť zápisov HTML5 v rámci pravidiel XML už nie je vyžadovaná tak, ako u jazyka XHTML.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 4.1.2013
Kategória: HTML
Značky: xml, xhtml, programovanie, html


HTML,XML,XHTML,programovanie,HTML
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších