×
Vytvárame riešenia

Šablóna dokumentu XHTML 1.1

V rámci študovania jazykov HTML a XHTML som používal množstvo rôznych vlastných šablón pre jednotlivé typy dokumentov. Postupne som ich vylepšoval až som v rámci dokumentu XHTML 1.1 došiel do podoby, ktorú predstavujem v tomto príspevku.
Medzi významné vylepšenia patrí zmena znakovej sady, na ktorú pripravujem samostatný príspevok a správne uvádzanie typu aplikácie. Taktiež som sa rozhodol v tejto šablóne uvádzať hodnoty atribútov rel a http-equiv malými písmenami.
Príklad: Niektoré zo starších zápisov v šablónach XHTML 1.1.
1
2
3
4
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=windows-1250" />
<link rel="StyleSheet" type="text/css" href=""/>
Šablóna bola v minulosti validná aj s uvedenou deklaráciou dokumentu XML. Pred asi tromi rokmi už hodnota atribútu encoding mohla byť iba UTF-8. Okrem uvedenia mojej šablóny dokumentu XHTML uvádzam pre lepší prehľad aj popis jednotlivých riadkov šablóny.
Príklad: Šablóna dokumentu XHTML 1.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sk">
<head>
<title>Dokument XHTML 1.1</title>
<meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml;
charset=utf-8" />
<meta name="description" content="Popis dokumentu XHTML 1.1" />
<meta name="keywords" content="keywords,dokumentu,XHTML,1.1" />
<meta name="author" content="PhDr. Matej Lednár, PhD." />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
<style type="text/css" media="all">
</style>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
//]]>
</script>
</body>
</html>
Riadok číslo 1 reprezentuje deklaráciu dokumentu XML, keďže jazyk XHTML zodpovedá pravidlám jazyka XML.
Riadky číslo 2 a 3 definujú typ dokumentu a DTD, ktorá obsahuje zoznam povolených elementov a atribútov jazyka XHTML vrátane ich správneho umiestnenia. Ide o jeden súvislý zápis.
Riadok číslo 4 reprezentuje koreňový element, ktorým pre jazyk XHTML je element <html>. Do neho sú vložené všetky ostatné elementy jazyka XHTML.
Riadok číslo 5 reprezentuje hlavičku dokumentu, ktorá môže obsahovať aj ďalšie elementy (<meta>, <link>) vrátane elementov <script>. Povinným elementom v elemente <head> je element <title>.
Riadok číslo 6 reprezentuje názov dokumentu.
Riadky číslo 7 a 8 definujú typ dokumentu a použitú znakovú sadu. Ide o jeden súvislý zápis elementu.
Riadok číslo 9 definuje stručný popis obsahu dokumentu.
Riadok číslo 10 definuje kľúčové slová pre daný dokument.
Riadok číslo 11 definuje autora dokumentu.
Riadok číslo 12 definuje externú šablónu CSS.
Riadok číslo 13 definuje externý súbor so skriptom.
Riadky číslo 14 a 15 definujú blok pre internú šablónu CSS (pravidlá jazyka CSS). Riadok číslo 13 reprezentuje začiatok bloku a riadok číslo 14 koniec bloku internej šablóny CSS.
Riadok číslo 16 ukončuje hlavičku dokumentu.
Riadok číslo 17 definuje začiatok tela dokumentu XHTML. V tele dokumentu je umiestnený obsah dokumentu určený pre zobrazenie v internetovom prehliadači. Obsah v hlavičke dokumentu sa nezobrazuje.
Riadok číslo 18 definuje začiatok bloku pre skript. V tomto prípade JavaScript. V minulosti bolo možné používať aj iné druhy skriptov. V súčasnosti sa do elementu <script> zapisuje už len JavaScript/DOM. Uvádzanie iných skriptovacích jazykov je len pre špecifické účely.
Riadky 19 a 20 tvorí sekcia CDATA ako súčasť elementu <script>. Tento zápis je pre XHTML povinný. JavaScript sa zapisuje do vnútra tejto sekcie.
Riadok číslo 21 ukončuje blok skriptu.
Riadok číslo 22 ukončuje blok tela dokumentu.
Riadok číslo 23 ukončuje XHTML dokument.
Z prezentovanej šablóny nie je potrebné pre testovacie / vzdelávacie účely používať všetky uvedené elementy. Stačí si upraviť dokument XHTML podľa potreby tak, aby bol minimálne validný. Každý dokument je vizitkou práce programátora a zároveň ukazuje úroveň jeho kvality.

Záver

Z dostupných verzií dokumentu HTML momentálne používam už len verziu HTML5. Verziu XHTML 1.1 vzhľadom na fakt, že nová verzia HTML už nie je striktne podľa pravidiel jazyka XML, som prestal používať. Má jednoduchšiu hlavičku a jej zápisy sa vracajú späť k pôvodným pravidlám jazyka HTML. Aj keď som si na verziu XHTML už zvykol a vytvoril som v jej pravidlách desiatky webov, pri práci s príkladmi (test cases) sa mi s HTML5 pracuje lepšie. Dôvodom je najmä jednoduchosť zápisov niektorých elementov, kde nemusím hľadať, aký atribút je povinný pre validný zápis dokumentu, ale aj menší počet elementov v dokumente čím sa dokument stáva prehľadnejší.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 7.12.2012
Kategória: HTML
Značky: utf-8, xhtml, html, programovanie, šablóna, template


HTML,utf-8,XHTML,HTML,programovanie,šablóna,template
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších