×
Vytvárame riešenia
9.10.2017
Ako odstrániť chybu Uncaught TypeError: Cannot read property 'on' of undefined (Dojo)
Pri práci s modulom dojo/on môže nastať chyba Uncaught TypeError: Cannot read property 'on' of undefined. Keďže táto chyba sa mi stáva dosť často a vždy zabudnem prečo vznikla, uvediem je príčinu a nápravu v tomto článku.
18.12.2016
Ako zistiť či bola aplikovaná metóda destroy() (Dojo)
Pri práci s widgetmi v Dojo Toolkit sa často môže stať, že programátor pracuje v contexte / objekte, ktorý už neexistuje. Zväčša ide o bug, ktorý treba ošetriť. Jednou z možností ako rýchlo zistiť čo sa deje, je skontrolovať existenciu objektu / widg
27.11.2016
Ako pridať CSS triedu do widgetu dijit/form/Button (Dojo)
V tomto článku predstavím, ako sa dá pridať CSS trieda do widgetu dijit/form/Button. Štandardnou vlastnosťou className sa žiaľ do niektorých widgetov CSS trieda nedá pridať. Medzi také patria dijit/form/Button a dijit/form/DropDownButton. Pri report
6.11.2016
Ako odstrániť Uncaught SyntaxError: Unexpected token return (Dojo)
V tomto článku sa pozrieme na ďalšie chybové hlásenia, ktoré môžu vzniknúť pri tvorbe aplikácií v jazyku JavaScript. Konkrétne ide o dvojicu chybových hlásení Uncaught SyntaxError: Unexpected token return a Uncaught Error: declare: mixin #Number is
28.9.2016
Ako odstrániť Error: declare: mixin # is unknown (Dojo)
V tomto článku sa zameriam na identifikáciu a odstránenie chybového hlásenia Error: declare: mixin #number is unknown. Did you use dojo.require to pull it in?(…), ktoré môže programátor dostať pri tvorbe aplikácii vo frameworku Dojo Toolkit.
24.8.2016
Ako zakázať onChange pri nastavení hodnoty widgetu - pokračovanie
V tomto článku predstavím ešte jeden zaujímavý spôsob, ktorý zabráni spusteniu metódy onChange(). To sa môže udiať, ak sa na začiatku nastavujú východiskové hodnoty. Tento proces môže mať rôzne podoby, ktoré môžu predčasne vyvolať spustenie metódy on
22.5.2016
Ako zakázať onChange pri nastavení hodnoty widgetu
Asi málokto vie, že metóda set() podporuje aj ďalšie argumenty ako property a value cez zápis widget.set(property, value). Jedným z nich je aj argument s interným názvom priorityChange, ktorý zabraňuje spusteniu eventu onChange.
15.5.2016
Ako v dgride povoliť označovanie textu
Asi každého kto začne programovať s dgridom prekvapí, že nie je možné označiť zobrazený text v riadkoch. Za tento jav môže modul dgrid/Selection, ktorý má nastavené ako východiskové správanie zakázanie označovania textu v riadku.
10.4.2016
Ako pridať novú funkcionalitu widgetu dijit/form/DateTextBox
V tomto článku pridám novú funkcionalitu widgetu dijit/form/DateTextBox. Ide o rozšírenie, ktoré nastaví aktuálny dátum. Na nižšie uvedenom príklade je demonštrovaný spôsob, ako vyriešiť bug, ktorý majú niektoré widgety, kam patrí aj DateTextBox či T
27.3.2016
Spoznávame dojo/aspect
V tomto článku predstavím zaujímavé riešenie dojo/aspect, ktoré umožňuje mať pod kontrolou metódy objektu. Toto riešenie má najmä zmysel, ak sa používajú knižnice tretích strán a nechceme alebo nemôžeme ich modifikovať či rozširovať.
21.3.2016
Ako použiť v dgride dijit/form/CheckBox
V tomto článku predstavím dva spôsoby, ako použiť na označenie riadka widget dijit/form/CheckBox a zároveň ponechať štandardné správanie dgridu.
20.3.2016
Ako použiť v dgride dijit/form/RadioButton
V tomto článku predstavím dva spôsoby, ako použiť na označenie riadka widget dijit/form/RadioButton a zároveň ponechať štandardné správanie dgridu.
19.3.2016
Ako definovať CSS triedy pre dijit/form/Select
Dojo Toolkit pri niektorých widgetoch používa popup okná, ktoré oddeľuje od aktuálneho DOMNode. Výsledkom je, že nastavenie CSS triedy widgetu nemá vplyv na tento popup. V tomto článku sa zameriam na widget dijit/form/Select, kde priradím triedu každ
5.3.2016
Aký je rozdiel medzi metódou placeAt() a srcNodeRef
Pred nedávnom som riešil problém, prečo mi nefunguje vkladanie widgetu cez parameter srcNodeRef. V tomto prípade sa potvrdilo porekadlo, že pre stromy nevidím les, respektíve človek už robí toľko s Dojo Toolkitom, že zabudol jeho základy, keďže neust
10.2.2016
Prečo v dijit/form/Button nefunguje onClick
Pri práci s Dojo Toolkit som opäť narazil na atypický problém, ktorý pri veľkej aplikácii je veľmi náročné odhaliť. Tentoraz šlo o zrušenie všetkých akcií priradených metóde onClick.
23.11.2015
Prečo v Dojo nefungujú attachEvents a attachPoints
V poslednom čase mám problémy s Google Chrome Developer Tools, ktorý nezobrazuje chyby v programovom kóde. Naposledy som sa trápil, prečo widget nemá naplnené data-dojo-attach-event a data-dojo-attach-point, resp. this._attachEvents a this._attach
27.9.2015
Ako nájsť widget (Dojo)
Pri práci s Dojo Toolkit je viacero spôsobov ako vyhľadať widget. Jeden spôsob je cez DOMNode, druhý cez atribút id. Widgety je možné hľadať priamo alebo nepriamo.
26.9.2015
Aké gridy má v ponuke Dojo Toolkit
V tomto článku uvádzam zoznam gridov, ktoré sú dostupné pre framework Dojo Toolkit. Žiaľ situácia s gridmi v Dojo Toolkit nie je dáka ružová a detailnejšia práca s nimi si vyžaduje obrovské skúsenosti. Aj z tohto dôvodu vznikli samostatné projekty, k
30.6.2015
Ako nastaviť DateTextBox na readonly
Medzi ďalšie bugy, ktoré obsahuje Dojo Toolkit, patrí nastavenie vlastnosti readonly widgetu DateTextBox. V tomto prípade ide o neštandardný prístup, ktorý asi málokoho napadne, aby ho vyskúšal. Riešenie je síce jednoduché, no môže veľa programátoro
17.5.2015
Ako správne programaticky otvoriť dijit/DropDownMenu
Nedávno som riešil jeden problém, a to programatické otvorenie widgetu dijit/DropDownMenu. Keďže tento spôsob nie je zdokumentovaný, našiel som na internete riešenia, ktoré túto činnosť umožňujú. Žiaľ unikol tu jeden detail, a to, že otvorené menu ni
17.4.2015
Ako otvoriť a zatvoriť dijit/TitlePane
Aj napriek tomu, že framework Dojo toolkit má nový dizajn stránok, stále veľa vecí nie je zdokumentovaných. Medzi takéto patrí aj otváranie a zatváranie widgetu dijit/TitlePane. V dokumentácii je uvedená len vlastnosť open, ktorá definuje stav widget
4.3.2015
Ako vypnúť v dijit/layout/AccordionContainer animácie
Pri práci s widgetom AccordionContainer, kedy má byť jeho výška ako aj obsah jednotlivých ContentPane-ov automatický, dochádza k nežiadúcemu "skákaniu". Toto skákanie je možné odstrániť len zakázaním animácie.
17.10.2014
Chybové hlásenie: object is not a function (Dojo)
Pri práci s widgetmi alebo modulmi môže programátor na raziť na problém prázdnych modulov Object {} a chybové hlásenie: TypeError {info: "object is not a function", stack: (...), message: "object is not a function"}info: "object is not a function"me
1.10.2014
Chybové hlásenie: number is not a function (Dojo)
Pri práci s modulmi alebo widgetmi môže pri ich nahrávaní vzniknúť chybové hlásenie TypeError {stack: (...), message: "number is not a function"} "TypeError: number is not a function čo spôsobí nenahratie modulu a prípadný pád aplikácie.
21.8.2014
Ako správne zobraziť ikonu vo widgete dijit/Tree
Pri práci s widgetom dijit/Tree asi každého začne zaujímať, ako odstrániť zobrazovanie ikony typu expando (plus) pre uzly, ktoré nemajú potomkov. Riešení je viacero. Jedným z nich je skryť pôvodné ikony a generovať ich cez metódu getLabelClass(). Te
9.8.2014
Widget DropDownButton hlási: Uncaught TypeError: Cannot read property 'on' of null
Už viackrát sa mi stalo, že som pri práci s widgetmi, kde používam templaty s deklaratívnymi zápismi iných widgetov, dostal error, ktorý som nevedel "vygoogliť". Medzi takéto errory patrí aj chybové hlásenie: Uncaught TypeError: Cannot read property
16.3.2014
Error: parser returned unfilled promise (Dojo)
Pri tvorbe widgetov môže programátor naraziť na chybové hlásenie parser returned unfilled promise (probab…load all supporting widgets before instantiation. Toto hlásenie súvisí s použitým templatom, ktorý obsahuje widgety. Uvedenú situáciu budem demo
15.3.2014
Spoznávame Dojox form manager - časť 7
V tejto časti venovanej Dojox form manageru si predstavíme ďalší efektívny spôsob použitia tohto zaujímavého komponentu. Tentoraz pôjde o vytvorenie nového widgetu, ktorý rozšíri pôvodný widget, čím odpadá problém so scopom.
23.2.2014
Ako nastaviť ikonu widgetu dojox/mobile/ToolBarButton vpravo
V rámci widgetu dojox/mobile/Heading je veľmi často používaný widget dojox/mobile/ToolBarButton, ktorý renderuje tlačidlo s podporou textu a obrázka. Žiaľ obrázok v súčasnosti nie je možné zobraziť vpravo. Pre zobrazenie obrázka vpravo a textu vľavo
22.2.2014
Ako odstraňovať widgety frameworku Dojo z DOM
Dojo v rámci odstraňovania vytvorených widgetov používa viacero metód pričom pre programátorov sú dôležité len dve z nich. Ide o metódy destroyRecursive() a destroy(). Ďalšie metódy (destroyDescendants(), destroyRendering() a uninitialize()) sú obs
22.2.2014
Ako získať hodnotu z widgetu dijit/form/CheckBox
Pri práci s JavaScriptom je občas možné naraziť na veci, ktoré vedia prekvapiť no hneď vás nenapadne, prečo tomu tak je. Jedným z príkladov je aj widget dijit/form/CheckBox, resp. checkbox ako taký. Pri práci s formulármi sa už asi každý naladí na zí
16.2.2014
Ako vytvoriť tooltip s podporou elementov HTML
V rámci vývoja webového podnikové riešenia som sa dostal do situácie, kedy zákazník chcel aplikovať tooltip s podporou elementov jazyka HTML. Jednou z možností by bolo aplikovanie widgetu dijit/Tooltip. No toto riešenie by v súčasnom štádiu projektu
15.2.2014
Ako programaticky vytvoriť widget ListItem (Dojo)
Keďže dokumentácia k Dojo ešte stále nie je dostatočná, začínajúci programátori môžu naraziť na problém, ako vytvoriť widget dojox/mobile/ListItem programaticky. V tomto článku je demonštrované vytvorenie widgetu ListItem prostredníctvom cyklu.
11.2.2014
Ako simulovať klik pre dojox mobile na desktope
Pri vývoji mobilných aplikácii sa programátor veľmi rýchlo dostane do stavu, kedy je nútený sa preklikávať cez viaceré obrazovky, aby mohol otestovať svoj programový kód. Tento negatívny jav je možné odstrániť priamym nastavením sa na požadovanú obra
26.1.2014
Spoznávame focusNode (Dojo)
Widgety z frameworku Dojo Toolkit v rámci svojej štruktúry pracujú s focusNode. Vďaka tomu je možné používať zápis widget.focus(). Focus sa používa pre rýchlu navigáciu po stránke a spolu s kombináciou ďalších zápisov je určený najmä pre nevidiacich
25.1.2014
Ako rýchlo vytvoriť drop down button (Dojo)
Jedným z používaných prvkov na internetových stránkach býva aj tlačidlo, po ktorého stlačení sa zobrazí ponuka. Framework Dojo má v ponuke widget s názvom DropDownButton, ktorého rýchle a jednoduché použitie bude v tomto článku predstavené.
25.1.2014
Prečo metóda gatherFormValues() nefunguje správne
Pri práci s widgetom dojox form manager, ktorý je súčasťou templatu, môže nastať situácia, kedy zavolanie metódy gatherFormValues() vráti nesprávne výsledky, resp. nevráti všetky hodnoty formulára. Tejto chybe je možné zabrániť jednoduchým zápisom.
6.1.2014
Spoznávame dojox/data/CsvStore
Veľkou výhodou frameworku Dojo je podpora práce s hromadnými dátami v rôznych formátoch. Medzi takéto formáty patrí aj textový formát CSV (Comma-separated values), ktorý je možné získať napríklad pri exporte dokumentov xls alebo kontaktov z poštového
5.1.2014
Ako vytvoriť univerzálny modul pre nahrávanie dát v Dojo
V minulosti som pripravil článok, ktorý predstavil asynchrónny spôsob nahrávania JSON dát prostredníctvom frameworku Dojo Toolkit. V tomto článku predstavím pokročilejší spôsob nahrávania akéhokoľvek typu dát, v akomkoľvek režime, akoukoľvek metódou.
29.12.2013
Ako na odstránenie hlásenia undefinedModule (Dojo)
Pri práci s widgetmi kategórie dojox/mobile môže používateľ naraziť na chybové hlásenie: Error {src: "dojoLoader", info: "undefinedModule"}. V mojom prípade sa táto chyba vyskytuje, keď používam deklaratívne zápisy a mám nastavené automatické parsova
25.12.2013
Ako definovať parameter pre súbory vo widgete Uploader
Pri nahrávaní dát na server je dôležité vedieť akým kľúčom (atribútom / parametrom) budú priradené jednotlivé dáta pre odoslanie formulára. Výnimkou nie je ani widget dojox/form/Uploader, ktorý môže neskúseným programátorom spôsobovať problémy.
25.12.2013
Ako zobraziť dialog pre výber súborov vo widgete Uploader
Pre nahrávanie súborov na server je možné použiť widget s názvom dojox/form/Uploader. Jeho použitie je jednoduché a navyše podporuje nahrávanie viacero súborov súčasne. Zápis widgetu je možné vykonať deklaratívne alebo programaticky. No pri programat
27.10.2013
Ako správne na metódy wipeOut() a wipeIn() vo frameworku Dojo Toolkit
Pri práci s efektmi a metódami wipeOut() a wipeIn() môže programátor naraziť na problém s resetovaním definovanej výšky kontajnera. Výsledkom je, že metóda wipeIn() nevráti element, na ktorý bola aplikovaná metóda wipeOut() do pôvodnej výšky. Tomuto
8.10.2013
Ako prepínať panely v dijite AccordionContainer (Dojo)
Pri práci s dijitom AccordionContainer môže programátor naraziť na problém, ako prepínať jednotlivé okná akordeónu. Kým východiskové nastavenie pre zobrazenie panela je ešte jednoduché, programatické otváranie je už trošku zložitejšie.
25.9.2013
Ako vytvoriť zaujímavý dialog (Dojo)
Pri tvorbe dialógového okna prostredníctvom frameworku Dojo som nechtiac cez CSS vytvoril modálne okno, ktoré som nakoniec nechal aj v aplikácii. Pôvodným cieľom bolo upraviť hlavičku dijitu a v dolnej časti vycentrovať vertikálne text. Výsledkom jed
15.9.2013
Ako označiť riadky v dgride (Dojo)
Jednou z často vykonávaných funkcií pri práci s tabuľkou je označovanie riadkov tabuľky pre výber a následné vykonávanie ďalších operácií. Túto činnosť je možné vykonávať prostredníctvom checkboxov, ale pre zvýraznenie označenia aj prostredníctvom ro
14.9.2013
Prečo selectionMode v dgride nefunguje správne (Dojo)
Pri práci s rozšírením Selection môže programátor naraziť na problém, keď pri aplikovaní zápisu selectionMode : "single" je výsledkom kliknutia v gride postupné označovanie všetkých riadkov namiesto označenie len aktuálne zvoleného riadka.
14.9.2013
Ako zobraziť dijit v dgride (Dojo)
Tento článok nadväzuje na predchádzajúci, v ktorom bol predstavený spôsob zápisu polí formulára do dgridu. Vo svojej podstate ide o rovnaký princíp ako pri natívnych poliach. Jediný výrazný rozdiel je v tom, že namiesto natívnych polí editora bude po
14.9.2013
Ako zobraziť pole formulára v dgride (Dojo)
V predchádzajúcom článku boli predstavené spôsoby, ako zapísať rozšírenie (extension / widget) s názvom editor do zásuvného modulu dgrid. Modul editor slúži na vytváranie editovateľných buniek v tabuľke. Jeho súčasťou je aj podpora štyroch natívnych
12.9.2013
Ako na zápis editora v plugine dgrid (Dojo)
Zásuvný modul dgrid, ktorý je jednou z možností tvorby tabuliek vo frameworku Dojo, pre rozšírenie svojej funkcionality používa widget s názvom editor. Editor umožňuje v stĺpcoch tabuľky používať natívne typy polí formulára alebo štandardné dijity. D
27.8.2013 (posledná aktualizácia 9.9.2013)
Ako aplikovať observer ak je použitá metóda setFormValues (Dojo)
Jednou z negatívnych vlastností Dojox form managera je skutočnosť, že ak sa použije metóda setFormValues(), zmena hodnôt v poliach formulára zároveň spustí aj observer. Zo začiatku jednoduchý problém, ktorý je možné ošetriť podmienkou, no v skutočnos
25.8.2013
Ako definovať funkciu observera vo widgete (Dojo)
V seriáli venovanom modulu Dojox form manager bol uvedený spôsob, ako programaticky definovať funkciu pre observer. Žiaľ uvedený postup nie je možné aplikovať pre všetky situácie a tak predstavujem ďalší zo spôsobov, ktoré umožňujú definovať funkciu
19.8.2013 (posledná aktualizácia 20.8.2013)
Ako sfunkčniť data-dojo-attach-event ak je pole disabled
Cross browser compatibility (XBC) je aj v dnešnej dobe stále aktuálnou problematikou, ktorú je potrebné neustále riešiť aj napriek tomu, ak sú použité populárne frameworky. Ako príklad možno uviesť framework Dojo Toolkit a problém s atribútom data-do
7.8.2013
Ako zmeniť dijitu DateTextBox ikonu
Pri tvorbe formulárov je veľmi dôležité dbať na to, aby aj jeho layout predpovedal, aké typy údajov sa budú do formulára zadávať. Žiaľ dijit DateTextBox neponúka žiadne odlíšenie od polí typu select a preto je vhodné zmeniť jeho východiskovú ikonu.
4.8.2013 (posledná aktualizácia 7.8.2013)
Ako formátovať zobrazenú hodnotu v dijite DateTextBox (Dojo)
Popri nastavení východiskovej hodnoty a formátovaní výstupnej hodnoty je niekedy potrebné formátovať aj zobrazovanú hodnotu. Tá nemusí vždy zodpovedať požiadavkám používateľa. Podobne ako pri formátovaní výstupnej hodnoty je potrebné správne definova
3.8.2013 (posledná aktualizácia 7.8.2013)
Ako získať a formátovať hodnotu z dijitu DateTextBox (Dojo)
V predchádzajúcom článku bol predstavený spôsob zadávania východiskovej hodnoty modulu DateTextBox. V tomto článku bude predstavený spôsob získavania hodnoty zvolenej používateľom a jej formátovanie do požadovaného tvaru.
3.8.2013
Ako nastaviť hodnotu dijitu DateTextBox (Dojo)
Jedným z často používaných modulov pre výber dátumu (date picker) je dijit s názvom DateTextBox. Neskúsený používateľ však pri použití modulu DateTextBox môže naraziť na problém, ako nastaviť východiskovú hodnotu. Štandardné zápisy dátumov nie sú tým
27.7.2013 (posledná aktualizácia 3.8.2013)
Ako dijitu Select definovať šírku prostredníctvom triedy (Dojo)
Deklaratívny zápis modulu dijit/form/Select nie je vždy tak jednoduchý, ako na prvý pohľad vyzerá. Príkladom je definovanie šírky dijitu prostredníctvom HTML atribútu class. Aj keď definovanie šírky prostredníctvom HTML atribútu style prebehne úspešn
22.6.2013 (posledná aktualizácia 15.3.2014)
Spoznávame Dojox form manager - časť 6
V tejto časti venovanej widgetu Dojox form manager sa opäť vrátim k HTML atribútom data-dojo-attach-point a data-dojo-attach-event, keďže všímavý čitateľ určite postrehol, že HTML atribút data-dojo-attach-event nebolo možné aplikovať na dijity vo wid
15.6.2013 (posledná aktualizácia 15.3.2014)
Spoznávame Dojox form manager - časť 5
V tejto časti venovanej widgetu Dojox form manager, budú predstavené spôsoby ako identifikovať element, ktorý spustil observer. Celkovo budú predstavené štyri spôsoby, ktorými je možné dosiahnuť rovnaký výsledok. Za asi najjednoduchší spôsob je možn
12.6.2013
Spoznávame Dojox form manager - časť 4
V tejto časti venovanej widgetu Dojox form manager nepriamo nadviažem na druhý diel, ktorý demonštroval prácu s observerom. Hlavnou témou dnešného príspevku bude použitie atribútu data-dojo-attach-event, keďže ide o rovnaký postup ako pri práci s obs
8.6.2013
Spoznávame Dojox form manager - časť 3
V tejto časti venovanej widgetu Dojox form manager sa zameriam na HTML atribút data-dojo-attach-point a metódy gatherFormValues() a setFormValues(). Našou úlohou bude kombinovať elementy formulára s ostatnými elementmi tak, aby boli pri spracovaní sú
5.6.2013 (posledná aktualizácia 25.8.2013)
Spoznávame Dojox form manager - časť 2
V prvej časti venovanej widgetu Dojox form manager bol predstavený deklaratívny zápis widgetu a observera. V tejto časti bude zápis observera upravený výsledkom čoho bude lepšie ladenie programového kódu a zároveň odstránenie skriptu z templatu.
4.6.2013
Ako aplikovať dijit/registry na dgrid (Dojo)
Pri práci s komponentom dgrid môže používateľ naraziť na problém, kedy metóda byId() z modulu dijit/registry pre získanie prístupu k widgetu nie je funkčná. Dôvodom tohto stavu je spôsob akým je dgrid vytvorený, keďže dgrid nie je vytvorený ako bežn
1.6.2013 (posledná aktualizácia 10.6.2013)
Spoznávame Dojox form manager - časť 1
Súčasťou frameworku Dojo je aj zaujímavý widget s názvom Dojox form manager. Aj keď vyzerá jednoducho, práca s ním môže byť komplikovaná. Prvým problémom je demonštrácia len deklaratívneho spôsobu zápisu observera, ktorý je žiaľ veľmi ťažko debugovat
29.5.2013
Ako nastaviť hodnotu widgetu (Dojo)
Po získavaní hodnôt z widgetov, ktoré bolo predstavené v poslednom článku, je na rade ich nastavovanie. Rovnako ako získanie hodnoty aj ich nastavovanie je možné vykonať pri deklaratívnom a programatickom spôsobe zápisu widgetu. Tentoraz je možné bez
29.5.2013
Ako získať hodnotu z widgetu (Dojo)
Jednou z často vykonávaných operácii pri práci s widgetmi je získavanie aktuálne nastavených hodnôt. Získanie hodnoty je možné vykonať pri deklaratívnom aj programatickom spôsobe zápisu widgetu. V oboch prípadoch ide o rovnaký postup pričom k dispozí
24.5.2013
Atribút data-dojo-id (Dojo)
So zmenou názvov atribútov určených pre framework Dojo za účelom podpory jazyka HTML5 vznikli nové atribúty, medzi ktoré patri aj atribút data-dojo-id. Úlohou nového atribútu je zjednodušenie prístupu k widgetom a validný zápis v rámci pravidiel jazy
19.5.2013
Ako zobraziť Border Container na celú obrazovku (Dojo)
Práca s dijitom Border Container z frameworku Dojo môže byť pre začínajúceho programátora zo začiatku náročná. Prvý problém, s ktorým sa je možné pri Border Containeri stretnúť, je jeho nezobrazenie. Táto chyba sa žiaľ nedá oddebugovať, keďže ide o p
17.5.2013
Tipy a triky - ako automaticky otvoriť dokument (JavaScript/Dojo)
Pri tvorbe webových aplikácií je niekedy potrebné automaticky otvoriť dokument bez interakcie používateľa. Túto funkcionalitu je možné vykonať viacerými spôsobmi. V tomto článku sú predstavené dve základné techniky.
14.5.2013 (posledná aktualizácia 4.6.2013)
Spoznávame Dojo dgrid - časť 4
V tejto časti bude predstavený príklad pre riadenie gridu v režime read-only. Jeho súčasťou budú jednoduché funkcie s názvami update(), filter() a reset(), ktoré budú slúžiť pre manipuláciu s vytvorenými dátami.
12.5.2013
Ako v Dojo dgrid definovať vo vlastnosti className viacero tried
Pre základné definovanie štýlu stĺpcov v dgride slúži vlastnosť className. Tá ale štandardným spôsobom zápisu podporuje zobrazenie iba jednej triedy. Ak používateľ chce zadať viacero tried, nemôžu byť oddelené medzerou ani bodkočiarkou. V takomto prí
11.5.2013 (posledná aktualizácia 24.5.2013)
Na čo si dať pozor pri práci s widgetmi vo frameworku Dojo
Pri práci dijitmi, ale aj s rôznymi widgetmi, môže autor naraziť na viacero situácií, kedy sa daný widget nevykresli alebo namiesto vykreslenia widgetu sa zobrazí chybové hlásenie v konzole internetového prehliadača. A práve vyhnutiu sa uvedeným prob
9.5.2013 (posledná aktualizácia 10.5.2013)
Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.9
Nová verzia frameworku Dojo (verzia 1.9) prináša množstvo zmien a opráv existujúcich chýb. Zmene sa nevyhla ani šablóna pre prácu s Dojom, ktorá už neodporúča doteraz používaný modul dojo/ready. Dôvodom tejto zmeny je aktualizácia dijitov.
7.5.2013 (posledná aktualizácia 4.6.2013)
Spoznávame Dojo dgrid - časť 3
V tejto krátkej časti nadviažem na minulý diel, konkrétne na vkladanie dát do gridu. Dáta je možné definovať buď pri volaní constructora alebo aj neskôr po vytvorení inštancie (objektu). Dnešný diel je venovaný druhému spôsobu vkladania dát.
6.5.2013 (posledná aktualizácia 3.6.2013)
Spoznávame Dojo dgrid - časť 2
V prvej časti venovanej Dojo dgrid bol predstavený jednoduchý postup ako rýchlo vytvoriť grid z komponentu Dojo dgrid a demonštrované vloženie dát cez metódu renderArray(). V tejto časti bude predstavený spôsob vloženia dát prostredníctvom vlastnosti
4.5.2013 (posledná aktualizácia 3.6.2013)
Spoznávame Dojo dgrid - časť 1
Práca s tabuľkami, v programovaní nazývanými gridy, je v podnikových aplikáciách jednou z najčastejšie vykonávaných operácií. Gridy sú upravené tabuľky jazyka HTML, ktoré poskytujú bohatú funkcionalitu pre manipuláciu s dátami. Framework Dojo ponúka
25.4.2013 (posledná aktualizácia 12.5.2013)
Tipy a triky - ako rýchlo zobraziť obsah objektu
Jednou z veľmi často vykonávaných úloh pri tvorbe webových aplikácií je prezeranie obsahu objektov. Aj keď konzola v prehliadačoch ponúka celkom dobré možnosti na zobrazovanie obsahu objektov, je možné použiť aj riešenia JavaScriptu alebo frameworku
16.4.2013
Ako rýchlo vytvoriť aplikáciu s frameworkom Dojo
Jedným zo spôsobov ako tvoriť internetové stránky je použitie WYSIWYG (What You See Is What You Get) editora. WYSIWYG editory boli populárne najmä v minulosti. S pribúdajúcim časom a novými možnosťami sú aj v súčasnosti veľmi dobrým pomocníkom pre rý
13.4.2013 (posledná aktualizácia 22.2.2014)
Šablóna pre tvorbu widgetov vo frameworku Dojo
Dojo framework okrem vlastných widgetov ponúka možnosť vytvárať aj vlastné widgety. Tie sa zväčša tvoria prostredníctvom šablón v jazyku HTML, ktoré sú uložené v externých súboroch. Pre ich implementovanie do aplikácie je potrebné nahrať príslušné mo
6.4.2013
Nový Dojo parser má zlepšenú podporu funkcie require()
S príchodom novej verzie Dojo sú k dispozícii aj nové prvky zjednodušujúce tvorbu aplikácií. Jedným z týchto prvkov je aj automatické nahrávanie modulov použitých v markupe. Ak programátor používa deklaratívne zápisy, nemusí už zapisovať moduly použi
6.4.2013 (posledná aktualizácia 27.10.2013)
Vlastnosť isDebug (Dojo)
Pre ladenie programov v jazyku JavaScript používajúcich framework Dojo môžu programátori definovať vlastnosť s názvom isDebug. Okrem zobrazovania dodatočných správ je táto vlastnosť potrebná aj v prípade, že chce autor používať nástroj Firebug Lite.
6.4.2013 (posledná aktualizácia 24.5.2013)
Vlastnosť intermediateChanges v data-dojo-props (Dojo)
Pri práci s formulármi vo frameworku Dojo je možné vo widgetoch v atribúte data-dojo-props používať zápis intermediateChanges: true. Tento zápis definuje ako bude daný widget reagovať na interakciu používateľa.
29.3.2013 (posledná aktualizácia 5.1.2014)
Ako vytvoriť modul pre asynchrónne nahrávanie dát v Dojo
Autori projektu Dojo v rámci prípravy prechodu na verziu 2.0 postupne menia niektoré techniky práce s technológiou AJAX. Medzi novinky patrí aj nahrávanie dát prostredníctvom modulu dojo/request. Tento modul nepodporuje vlastnosť sync, a tak je nahrá
23.3.2013
Ako vytvoriť element v Dojo
Manipulácia s objektmi DOM je najčastejšou činnosťou programátorov pri práci s jazykom JavaScript. Okrem štandardných metód, ktoré poskytuje DOM, je často oveľa efektívnejšie používať metódy už existujúcich frameworkov. Medzi základné operácie manipu
21.3.2013 (posledná aktualizácia 9.5.2013)
Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.8
Medzi nové šablóny, ktoré sú zverejnené na stránkach How to ..., patria už aj šablóny pre prácu s frameworkom Dojo. Šablóny používajú aktuálnu verziu 1.8.3. V prípade, že chce čitateľ pracovať s najnovšími prvkami frameworku Dojo, je potrebné aktuali
20.3.2013
5 spôsobov ako v Dojo aplikovať innerHTML
Práca s frameworkom Dojo je mierne odlišná od knižnice jQuery. Ale aj Dojo podobne ako jQuery ponúka viacero spôsobov ako rýchlo pracovať s DOM. Príkladom je vkladanie fragmentov prostredníctvom vlastnosti innerHTML, ktoré je možné vykonať viacerými
2.12.2012 (posledná aktualizácia 16.1.2013)
AJAX a NetBeans 7.3
S príchodom novej verzie NetBeans boli uvedené nové typy projektov. Žiaľ treba podotknúť, že aj keď sa na prvý dojem javia ako dobrý nápad, nie sú ešte úplne dotiahnuté. Príkladom je kategória HTML/JavaScript. Ak autor použije Dojo a chce pracovať s
Nahor