×
Vytvárame riešenia
24.2.2018
Ako v less správne zapísať funkciu calc() -CSS
Nedávno pri práci s less a funkciou calc() som zažil situáciu, kedy sa mi strácal celý kontajner a nevedel som prečo. Najskôr som si myslel, že premiestnením *.css súborov do less a ich premenovaním, boli dáke nepodporované znaky v minifikovanej verz
9.2.2018
Ako pre premennú v less zapísať !important
Dnes som narazil na problém, keď som potreboval, aby súčasťou premennej v less bol aj zápis !important. Zdanlivo najjednoduchšie riešenie však nefungovalo, a tak som musel hľadať ďalšie riešenia.
20.11.2017
Ako vytvoriť responzívne video cez CSS
Pri vytváraní responzívneho web designu môže programátor naraziť na problém ako vytvoriť responzívne video, napríklad ak sa používa iframe z Youtube. Video v elemente iframe sa totiž nespráva rovnako ako obrázok a nastavením výšky na 100% tak nefungu
17.12.2016
Ako skryť ovládacie šípky pre výber čísla v textboxe (CSS)
V tomto článku predstavím, ako sa dajú skryť ovládacie šípky pre výber čísla v textboxe (spin buttons). Skôr ako sa pustím do riešenia, chcem podotknúť, že HTML5 number spinner je v súčasnosti podporovaný len prehliadačom Google Chrome (predpokladám,
17.12.2016
Ako centrovať pozíciu absolute (CSS)
V tomto článku uvediem, ako centrovať element, ktorý má position: absolute;. Centrovanie ukážem na jednoduchom príklade, kde centrovať budem element s triedou absolute-center.
19.3.2016
Vytvárame sliding menu bez použitia JavaScriptu
Jazyk CSS prešiel po niekoľkých rokoch výraznými zmenami a vďaka podpore animácií je možné vytvárať niektoré efekty bez použitia JavaScriptu. V tomto článku predstavím vytvorenie menu s animovanými položkami.
3.5.2014 (posledná aktualizácia 9.8.2014)
Komentáre v jazyku CSS
V tomto článku sa budem venovať komentárom pre jazyk CSS. Jeho podstatou je predstaviť možné spôsoby zápisu komentárov nie z hľadiska obsahu, ale zvýraznenia. Jazyk CSS podporuje iba jeden spôsob zápisu komentára, no rôznymi trikmi a nástrojmi je mož
3.5.2014
Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 2 (CSS)
V prechádzajúcom článku som sa venoval spôsobu rozlíšenia názvov tried od identifikátorov. Tento článok vychádza opäť z praxe, ale inšpiráciou mi bol môj kolega David, ktorého šikovné postrehy na aktuálnom projekte boli dôvodom vzniku tohto článku.
3.5.2014
Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 1 (CSS)
A je tu ďalší článok venovaný názvosloviu, tentoraz však pre jazyk CSS. Aj pre tento jazyk môžu byť definované pravidlá, ktoré môžu zefektívniť celkový vývoj aplikácie. Ide najmä o vytvorenie pravidiel pre názvy identifikátorov, hodnoty atribútov id
30.4.2014
Ako rýchlo použiť súbory preprocesora Less
V minulom článku som sa venoval práci s preprocesorom Less vo vývojovom prostredí Eclipse. V tomto článku predstavím rýchlu cestu ako používať súbory preprocesora Less v dokumente HTML. Stačia na to len dva zápisy do elementu head.
30.4.2014 (posledná aktualizácia 5.5.2014)
Používame pre-processor Less vo vývojovom prostredí Eclipse
Pri práci s CSS sa skôr či neskôr uvažuje o spôsobe, akým zefektívniť vývoj webu aj po tejto stránke. Medzi populárne nástroje v rámci profesionálneho web developmentu určite patria Sass a Less. V tomto článku sa pozrieme na použitie pre-processora L
23.2.2014
Prečo resetovať nastavenia CSS
Pri práci na projektoch, kde sa vyžaduje jednotné zobrazovanie, je vhodné aplikovať resetovaciu šablónu. Veľkou výhodou takejto šablóny je eliminácia stavov, kedy layout v prehliadači pre vývoj je odlišný od layoutu v ostatných podporovaných prehliad
8.12.2013
Tipy a triky - vraciame sa k 8-bitom
Tí čo sa vo svojom detstve stretli s osem bitovými počítačmi si určite spomenú na farebné pásy, ktoré veľmi často demonštrovali farebnú paletu a možnosti počítača. Nedávno som sa pri práci s Dojo a špeciálnym farebným vykresľovaním dgridu stretol s n
7.9.2013
Ako správne aplikovať vlastnosť clear (CSS)
Pri práci s obtekaním prostredníctvom vlastnosti float môže vývojár naraziť na problém so zrušením obtekania prostredníctvom vlastnosti clear. V tomto článku budú predstavené dva spôsoby, ktoré ignorujú zrušenie obtekania prostredníctvom vlastnosti c
22.5.2013
Ako horizontálne centrovať element
Jednou z najčastejšie vykonávaných činností pri tvorbe internetových stránok je horizontálne centrovanie elementov. Vďaka centrovaniu elementov je možné umiestniť obsah webu do stredu okna internetového prehliadača. Horizontálne centrovanie je použi
19.5.2013 (posledná aktualizácia 23.5.2013)
Šablóny pre resetovanie vlastností jazyka CSS
Pri tvorbe desktopových, ale aj mobilných aplikácií, je niekedy vhodné resetovať východiskové nastavenia vlastností elementov. V tomto prípade sa myslia vlastnosti jazyka CSS, ktoré definujú umiestnenie a ohraničenie elementu voči okoliu. Predíde sa
Nahor