×
Vytvárame riešenia

Ako na zápis editora v plugine dgrid (Dojo)

Zásuvný modul dgrid, ktorý je jednou z možností tvorby tabuliek vo frameworku Dojo, pre rozšírenie svojej funkcionality používa widget s názvom editor. Editor umožňuje v stĺpcoch tabuľky používať natívne typy polí formulára alebo štandardné dijity. Definovanie obsahu a správania buniek je pritom možné dvoma spôsobmi.
Widget editor je v podstate funkcia, ktorá sa zapisuje do layoutu gridu. Layout obsahuje pole, kde každý prvok poľa reprezentuje jeden stĺpce gridu.
Príklad: Základný spôsob zápisu editora do layoutu.
1
2
3
var layout = [
editor()
];
Funkciu editor() je možné definovať nasledujúcimi dvoma spôsobmi.
Príklad: Prvý spôsob definovania funkcie editor().
1
editor(options, widget, event)
Príklad: Druhý spôsob definovania funkcie editor().
1
editor(options)
Prvý argument options definuje objekt reprezentujúci správanie a vlastnosti bunky tabuľky. Druhý argument widget definuje typ poľa formulára. Posledný argument event definuje spôsob, akým možno editovať pole formulára. Posledné dva argumenty je možné zapísať do argumentu options, čím sa zjednoduší zápis funkcie editor().
Argument widget bude tvoriť hodnotu vlastnosti editor a argument event bude hodnotou vlastnosti editOn.
Príklad: Zápis argumentov widget a event do objektu options.
1
2
3
4
5
6
7
8
var options = {
editor : widget,
editOn : event
}
var layout = [
editor(options)
];
Príklad: Zápis argumentov priamo do funkcie editor().
1
2
3
4
5
6
var layout = [
editor({
editor : widget,
editOn : event
})
];

Záver

Z hľadiska prehľadnosti je podľa môjho názoru efektívnejšie používať druhý spôsob zápisu funkcie editor(), teda s argumentom options. Všetky vlastnosti poľa sú tak definované v jednom objekte. Podrobnejšie sa funkcii editor() plánujem venovať v ďalších článkov.


Dojo,programovanie,JavaScript,dgrid,dgrid/editor
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších