×
Vytvárame riešenia

Vlastnosť isDebug (Dojo)

Pre ladenie programov v jazyku JavaScript používajúcich framework Dojo môžu programátori definovať vlastnosť s názvom isDebug. Okrem zobrazovania dodatočných správ je táto vlastnosť potrebná aj v prípade, že chce autor používať nástroj Firebug Lite. Ten je vhodný na ladenie kódu v starších verziách internetových prehliadačov, ktoré buď nemajú ladiaci nástroj alebo je jeho funkcionalita veľmi limitovaná.
Vlastnosť isDebug je možné zapísať buď do premennej dojoConfig alebo do atribútu data-dojo-config v elemente <script>.
Príklad: Zápis vlastnosti isDebug do atribútu data-dojo-config v elemente <script>.
1
2
3
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.8.3/
dojo/dojo.js" data-dojo-config="parseOnLoad:true,
async:true, isDebug:true">
Uvedený zápis tvorí jeden riadok.

Záver

Okrem podpory nástroja Firebug Lite vlastnosť isDebug podporuje aj zobrazovanie správ do konzoly, ktoré bežne nie sú zobrazované. Medzi takéto správy patria napríklad správy typu DEPRECATED či Modules being Auto-Required. V prípade správ typu DEPRECATED má programátor k dispozícii informáciu upozorňujúcu na zastaranosť modulov v programovom kóde. Pre bezproblémový chod aplikácie v nových verziách frameworku Dojo je potrebné uvedené moduly nahradiť za podporované.


Dojo,programovanie,dojo,isDebug,script,Firebug Lite
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších