×
Vytvárame riešenia

Ako definovať parameter pre súbory vo widgete Uploader

Pri nahrávaní dát na server je dôležité vedieť akým kľúčom (atribútom / parametrom) budú priradené jednotlivé dáta pre odoslanie formulára. Výnimkou nie je ani widget dojox/form/Uploader, ktorý môže neskúseným programátorom spôsobovať problémy.
Najrýchlejšie ako zistiť názov atribútu, ktorý patrí widgetu dojox/form/Uploader, je okrem prečítania dokumentácie otvoriť debugger a sekciu Network. V nej vyhľadať daný request a otvoriť záložku s názvom Headers. Všeobecne sa názov parametra pre súbory definuje prostredníctvom atribútu name, resp. v prípade programatického zápisu vlastnosti name.
Widget dojox/form/Uploader ale názvu vlastnosti pridáva písmeno s. Takže ak atribút name má hodnotu file na PHP server príde files. Očakávaná odpoveď zo servera je JSON. V opačnom prípade nastane chyba na strane klienta.

Záver

Spôsob spracovania súborov závisí od typu programovacieho jazyka. Pre jazyk PHP je postup uvedený na stránkach venovaných jazyku PHP.


Dojo,Dojo,dojox/form/Uploader,upload,atribút
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších