×
Vytvárame riešenia

Prečo selectionMode v dgride nefunguje správne (Dojo)

Pri práci s rozšírením Selection môže programátor naraziť na problém, keď pri aplikovaní zápisu selectionMode : "single" je výsledkom kliknutia v gride postupné označovanie všetkých riadkov namiesto označenie len aktuálne zvoleného riadka.
Tento jav je možné vidieť pri použití modulu dojo/store/Memory. Problémom je absencia identifikátora, ktorá spôsobuje nežiadúce správanie. Pre odstránenie tohto javu je možné buď do dát pre data binding umiestniť vlastnosť id s unikátnou hodnotou pre každý riadok tabuľky alebo definovať cez vlastnosť idProperty vlastnosť, ktorá bude reprezentovať unikátny identifikátor každého riadku v tabuľke.

Záver

Uvedenou úpravou dát pre dgrid je následne bez problémov možné využívať možnosti rozšírenia Selection.


Dojo,programovanie,JavaScript,dgrid,dgrid/editor,selectionMode
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších