×
Vytvárame riešenia
27.2.2013
Ako skopírovať text z príkazového riadka a Bash-u
Kým v prechádzajúcom článku bol popísaný postup vkladania skopírovaného textu do príkazového riadka, v tomto článku bude popísaný postup, ako v príkazovom riadku označiť a skopírovať text do schránky.
27.2.2013
Ako vložiť skopírovaný text do príkazového riadka a Bash-u
Jednou z často vykonávaných operácií pri práci s príkazovým riadkom je kopírovanie označeného textu namiesto zdĺhavého vypisovania príkazov a ciest. Ako ale vložiť text do príkazového riadka keď klasická skratka Ctrl + V nefunguje?
30.1.2013
Git - vytvárame lokálny repozitár - časť 2
Po úvodnom zoznámení s Bash-om v predchádzajúcej časti je druhý diel venovaný tvorbe lokálneho repozitára. Aj v tomto dieli budú premenné začínať znakom $, aby bolo zjavné, čo bude používateľ musieť zmeniť vo formátoch zápisov.
5.1.2013 (posledná aktualizácia 16.1.2013)
Git - vytvárame lokálny repozitár - časť 1
Git je open source verzionovací softvér (Version Control System) určený pre malé, ale aj veľké projekty. Bežný používateľ ho môže používať pre archiváciu textových súborov podobným spôsobom ako je možné používať aplikáciu SkyDrive. Pre prácu s Git-om
Nahor