×
Vytvárame riešenia

Ako vložiť skopírovaný text do príkazového riadka a Bash-u

Jednou z často vykonávaných operácií pri práci s príkazovým riadkom je kopírovanie označeného textu namiesto zdĺhavého vypisovania príkazov a ciest. Ako ale vložiť text do príkazového riadka keď klasická skratka Ctrl + V nefunguje?
Je to celkom jednoduché. Ako prvé je potrebné označiť text, ktorý sa má skopírovať. Kopírovanie textu je možné vykonať cez klávesovú skratku Ctrl + C alebo prostredníctvom stlačenia pravého tlačidla, ktoré vyvolá kontextovú ponuku, a výberom položky Kopírovať (Copy). Teraz je text uložený v schránke.
Ďalším krokom je vloženie uloženého text do príkazového riadka. To sa vykoná nastavením na príkazový riadok, stlačením pravého tlačidla, ktoré vyvolá kontextové menu, a kliknutím na položku Vložiť (Paste). Vyvolanie kontextovej ponuky je možné kliknutím kdekoľvek v okne príkazového riadka.
V prípade Bash-u je potrebné vyvolať kontextové menu pravým kliknutím na hornú lištu, teda tam, kde sú umiestnené tlačidlá pre minimalizáciu, maximalizáciu a zatvorenie okna. Potom je potrebné zvoliť položku Editovať (Edit) a zo zobrazenej ponuky položku Vložiť (Paste). Pre pohodlných je tu klávesová skratka Ctrl + Insert.

Záver

Pozor na Bash. Ten aspoň pod Windows nepodporuje slovenskú diakritiku, a tak podľa spôsobu vloženia textu bude aj text zobrazený (napríklad text vloženie bude zobrazený buď ako vlo\236enie alebo vloenie).
Autor: Matej Lednár
Dátum: 27.2.2013
Kategória: Windows
Značky: windows, príkazový riadok, bash, command line, paste


Windows,Windows,príkazový riadok,bash,command line,paste
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších