×
Vytvárame riešenia
18.12.2016
Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app 2
Tento článok je pokračovaním článku s názvom Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app, kde okrem novej šablóny (template) predstavím aj spôsob ako reagovať na stlačenie tlačidla OK.
7.12.2016
Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app
V tomto článku predstavím ako sa je možné učiť Visual Basic v IDE Visual Studio Community cez Windows Forms App. Pre vytvorenie aplikácie typu Windows Forms je určený projekt s názvom Windows Forms App (.NET Framework). Súbor s príponou *.vb sa vytvo
15.3.2014
Spoznávame Dojox form manager - časť 7
V tejto časti venovanej Dojox form manageru si predstavíme ďalší efektívny spôsob použitia tohto zaujímavého komponentu. Tentoraz pôjde o vytvorenie nového widgetu, ktorý rozšíri pôvodný widget, čím odpadá problém so scopom.
24.10.2013
Kde má NetBeans uložené šablóny
V rámci programovania rovnako ako zdrojové súbory je vhodné zálohovať aj vytvorené šablóny. Dôvodom ich potreby môže byť napríklad reinštalácia operačného systému alebo ich prítomnosť na inom počítači.
20.10.2013 (posledná aktualizácia 24.10.2013)
Ako vytvoriť šablónu v NetBeans
Medzi efektívne techniky programovania patria aj vopred pripravené šablóny. Tie následne stačí mierne modifikovať a k dispozícii je rýchlo funkčný kód. Z tohto pohľadu nezaostáva ani vývojové prostredie NetBeans, ktoré rovnako ako iné IDE ponúka tvor
22.6.2013 (posledná aktualizácia 15.3.2014)
Spoznávame Dojox form manager - časť 6
V tejto časti venovanej widgetu Dojox form manager sa opäť vrátim k HTML atribútom data-dojo-attach-point a data-dojo-attach-event, keďže všímavý čitateľ určite postrehol, že HTML atribút data-dojo-attach-event nebolo možné aplikovať na dijity vo wid
19.5.2013 (posledná aktualizácia 23.5.2013)
Šablóny pre resetovanie vlastností jazyka CSS
Pri tvorbe desktopových, ale aj mobilných aplikácií, je niekedy vhodné resetovať východiskové nastavenia vlastností elementov. V tomto prípade sa myslia vlastnosti jazyka CSS, ktoré definujú umiestnenie a ohraničenie elementu voči okoliu. Predíde sa
9.5.2013 (posledná aktualizácia 10.5.2013)
Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.9
Nová verzia frameworku Dojo (verzia 1.9) prináša množstvo zmien a opráv existujúcich chýb. Zmene sa nevyhla ani šablóna pre prácu s Dojom, ktorá už neodporúča doteraz používaný modul dojo/ready. Dôvodom tejto zmeny je aktualizácia dijitov.
13.4.2013 (posledná aktualizácia 22.2.2014)
Šablóna pre tvorbu widgetov vo frameworku Dojo
Dojo framework okrem vlastných widgetov ponúka možnosť vytvárať aj vlastné widgety. Tie sa zväčša tvoria prostredníctvom šablón v jazyku HTML, ktoré sú uložené v externých súboroch. Pre ich implementovanie do aplikácie je potrebné nahrať príslušné mo
21.3.2013 (posledná aktualizácia 9.5.2013)
Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.8
Medzi nové šablóny, ktoré sú zverejnené na stránkach How to ..., patria už aj šablóny pre prácu s frameworkom Dojo. Šablóny používajú aktuálnu verziu 1.8.3. V prípade, že chce čitateľ pracovať s najnovšími prvkami frameworku Dojo, je potrebné aktuali
10.2.2013
Šablóna dokumentu HTML5 pre jQuery
K šablónam (templates), ktoré sa nachádzajú na stránkach How to ..., dopĺňam šablónu pre prácu s populárnou JavaScriptovou knižnicou jQuery. Šablóna je vytvorená v jazyku HTML5 a používa knižnicu jQuery vo verzii 1.9.1.
7.12.2012 (posledná aktualizácia 17.2.2013)
Šablóna dokumentu HTML5
Na internete je veľa rôznych druhov HTML template-ov a boilerplate-ov pre jazyk HTML, ktoré sú pre začínajúcich webových vývojárov mätúce. Obsahujú množstvo zbytočností, ktoré autor ani nevyužije a zbytočne robia jednoduchý programový kód neprehľadný
7.12.2012 (posledná aktualizácia 17.2.2013)
Šablóna dokumentu XHTML 1.1
V rámci študovania jazykov HTML a XHTML som používal množstvo rôznych vlastných šablón pre jednotlivé typy dokumentov. Postupne som ich vylepšoval až som v rámci dokumentu XHTML 1.1 došiel do podoby, ktorú predstavujem v tomto príspevku.
Nahor