×
Vytvárame riešenia

Šablóny pre resetovanie vlastností jazyka CSS

Pri tvorbe desktopových, ale aj mobilných aplikácií, je niekedy vhodné resetovať východiskové nastavenia vlastností elementov. V tomto prípade sa myslia vlastnosti jazyka CSS, ktoré definujú umiestnenie a ohraničenie elementu voči okoliu. Predíde sa tak rôznorodej interpretácii (nekonzistentnosti), ktorá môže nastať najmä v starších prehliadačoch. Resetovaním východiskových hodnôt vlastností elementov sa zároveň vytvorí štartovacia šablóna, z ktorej je možné odvodiť ostatné vlastnosti a v niektorých prípadoch aj rýchlejšie odhaliť vizuálne chyby.
V tomto článku je predstavených viacero šablón. Moja šablóna je založená na univerzálnom selektore. Šablóny ďalších autorov, na ktoré sú uvedené len odkazy, obsahujú už konkrétne selektory. Je na používateľovi, ktorú šablónu si osvojí alebo upraví podľa potreby.
Príklad: Základná šablóna na reset CSS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
* {
margin :0;
padding : 0;
border : 0;
outline : 0;
font-size : 100%;
vertical-align : baseline;
background: transparent;
}
body {
font-family: Arial, Verdana;
}
table {
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
}
V šablóne je možné upraviť font, ktorý bude tvoriť jadro webu. Každý font, ktorý používateľ chce použiť, je vhodné otestovať podľa veľkosti. Niektoré fonty vyzerajú príťažlivo keď sú veľké (16 až 32px), iné zase ak je použitá malá veľkosť (9 až 16px). Výber fontu je potrebné dôkladne zvážiť rovnako ako jeho veľkosť. Fonty je tiež možné mixovať, ale treba dávať pozor, aby rôznorodosť použitých fontov webu neuškodila.
Príklad: Upravené východiskové písmo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
* {
margin :0;
padding : 0;
border : 0;
outline : 0;
font-size : 100%;
vertical-align : baseline;
background: transparent;
}
body {
font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Sans",
Georgia, Helvetica, Verdana, Tahoma, Arial;
}
table {
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
}
Okrem mojej šablóny pre jazyk CSS dávam do pozornosti aj nasledujúce šablóny.
1. Šablóna Erica Meyera.
2. Šablóna Richarda Clarka.
3. Šablóna YUI Reset CSS.
4. Šablóna YUI 2: Base CSS.

Záver

S príchodom vývoja mobilných aplikácií je možné, že podobných šablón bude časom pribúdať. V prípade, že používate zaujímavú šablónu pre nastavenie východiskových hodnôt elementov, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 19.5.2013
Kategória: CSS
Značky: reset, css, vlastnosť, hodnota, šablóna


CSS,reset,CSS,vlastnosť,hodnota,šablóna
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

kobashicomputing 21.05.2013 06:37 http://www.kobashicomputing.com/ http://www.kobashicomputing.com/avoid-using-universal-css-selector

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších