×
Vytvárame riešenia
21.12.2017
Popper.js hlási SyntaxError: Unexpected token export
Nová verzia frameworku Bootstrap začala namiesto frameworku Tether používať popper.js. Kým pooper.js je možné inštalovať pod npm alebo bowerom, novú verziu Bootstrapu je možné inštalovať len pod npm. Po importovaní oboch frameworkov môže používateľ n
26.3.2017
Ako vyriešiť Parse error: syntax error, unexpected '[' in (PHP)
Včera som opäť zažil deň, kedy som prvé štyri hodiny riešil prečo mi nejdú zobraziť pripojené zariadenia a večer zase tri hodiny prečo mi nejde aplikácia na serveri, keď v developerskom prostredí funguje. Jedným z problémov bolo aj chybové hlásenie
15.11.2014
Chybové hlásenie: Parse error: syntax error, unexpected '[' (PHP)
Pri práci s poliami v jazyku PHP môže programátor naraziť na chybové hlásenie: Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /pathToFile/file.php on line xx. Žiaľ toto hlásenie veľa toho nenapovie a pritom ide v celku o jednodu
Nahor