×
Vytvárame riešenia

Chybové hlásenie: Parse error: syntax error, unexpected '[' (PHP)

Pri práci s poliami v jazyku PHP môže programátor naraziť na chybové hlásenie: Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /pathToFile/file.php on line xx. Žiaľ toto hlásenie veľa toho nenapovie a pritom ide v celku o jednoduchý problém.
Dôvodom tejto chyby je absentujúca podpora zápisu - syntaxe. Uvedenú chybu je možné demonštrovať na nasledujúcom príklade, v ktorom je vyberaný prvok "priamo z metódy". Tento zápis je bežne používaný napríklad v jazyku JavaScript.
Príklad: Chybové hlásenie Parse error: syntax error, unexpected '[' ...
1
2
$data = "one,two,three";
echo explode(",", $data)[1];
Chyba vzniká pri starších verziách PHP, ktoré tento zápis ešte nepodporujú. Ako príklad môžem uviesť verziu 5.2.17 a 5.5.12. Kým verzia 5.2.17 tento združený zápis ešte nepodporuje, nová vezia 5.5 už áno.
Príklad: Úprava programového kódu pre verziu 5.2.
1
2
3
4
$data = "one,two,three";
$result = explode(",", $data);
echo $result[1];

Záver

Po tejto malej úprave programového kódu, kedy sa prvok nezískava priamo z metódy, resp. jeho zápis nie je súčasťou príkazu s metódou, ktorá vracia pole, bude skript fungovať správne.


PHP,parser,error,programovanie,parse error,unexpected
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších