×
Vytvárame riešenia

Coding style - návratové hodnoty

V rámci štýlu písania programového kódu je možné pri funkciách a metódach definovať pravidlá aj pre návratovú hodnotu. Kým programovacie jazyky umožňujú zápis funkcií a metód aj bez návratovej hodnoty, niektorí autori preferujú, aby každá metóda a funkcia vracala buď výsledok funkcie alebo informáciu o úspešnosti či chybe v programe.
Skôr ako bude predstavený možný spôsob informovania o chybách v programe je potrebné pripomenúť, že spracovanie chýb alebo informovanie o ich výskyte je možné vykonávať viacerými spôsobmi. Medzi najpoužívanejšie spôsoby patria funkcie zaoberajúce sa spracovaním chýb alebo zobrazovaním chybových hlásení, medzi ktoré patria try/catch/finally, throw, console.log(), console.error() a iné v závislosti od typu programovacieho jazyka.
Okrem uvedeného spôsobu spracovania a oznamovania chýb je možné použiť aj návratové hodnoty pre informovanie o úspešnosti alebo neúspešnosti vykonanej operácie. V prípade, že funkcia alebo metóda nevracia žiadnu hodnotu, je možné definovať pre úspešné spracovanie hodnotu 0. Pre neúspešné spracovanie sa použije kladné alebo záporné číslo. Pre vyhnutie sa problémom s návratovým typom typu integer (celé číslo), je možné definovať pre neúspešné spracovanie konštanty skladajúce sa z textu a čísla, ktoré bude reprezentovať typ chyby. Konštanty je možné rozdeliť na typy ERROR_xx, WARNING_xx a podobne.

Záver

Každé použité číslo alebo konštanta bude reprezentovať jeden typ chyby. Za týmto účelom je potrebné vytvoriť dokument so zoznamom chýb a príslušných čísiel alebo konštánt najlepšie aj s dôvodom ich vzniku a riešením pre odstránenie chyby. Niektoré programovacie jazyky (resp. ladiace nástroje) už majú pokročilé chybové hlásenia, vďaka ktorým je možné ľahko identifikovať typ chyby a príčinu jej vzniku. V takomto prípade je vhodné zvážiť či je potrebné pracovať s vlastnými chybovými kódmi v návratových hodnotách.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 27.4.2013
Kategória: Programovanie
Značky: programovanie, javascript, coding style, java, php, c++, c


Programovanie,programovanie,JavaScript,coding style,Java,PHP,C++,C
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších