×
Vytvárame riešenia

Coding style - metódy

Programovací jazyk JavaScript umožňuje zápis metód formou reťazenia (chaining). Tento spôsob je populárny najmä pri práci s knižnicou jQuery. Pre sprehľadnenie takýchto zápisov je možné definovať pravidlá pre zalomenie a odsadenie. Zalomenie a odsadenie by sa malo týkať objektu aj typu metód.
Objekt a každá metóda by mali byť na novom riadku. Metóda na novom riadku začína operátorom . . Okrem odsadenia metód od objektu by sa malo vytvoriť aj odsadenie od príbuzných metód a definovať metódy, ktoré "resetujú" odsadenie. Medzi takéto typy metód patria napríklad metódy knižnice jQuery addBack() a end().
Príklad: Zápis bez použitia pravidiel pre zápis metód.
1
2
$("#navigation ul").children("li:odd").addClass("red").end()
.children("li:even").addClass("blue");
Uvedený príklad je v skutočnosti zápis v jednom riadku. Definovaním pravidiel pre odsadenie metód je možné programový kód vytvoriť prehľadnejším. V tomto prípade je zvolené odsadenie v podobe dvoch medzier. Výsledkom pravidiel pre odsadenie a zalomenie je zápis operácií v podobe stromovej štruktúry.
Príklad: Upravený zápis podľa pravidiel pre zápis metód.
1
2
3
4
5
6
$("#navigation ul")
.children("li:odd")
.addClass("red")
.end()
.children("li:even")
.addClass("blue");

Záver

Pravidlo odsadenia a zalomenia metód by sa malo odvíjať od počtu metód v zápise. Nemalo by byť aplikované na základný zápis Object.method(). Veľkou nevýhodou môžu byť obmedzenia formattera, ktorý nemusí takýto zápis akceptovať a po jeho aktivovaní takýto zápis vráti späť do jednoriadkovej podoby.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 10.2.2013
Kategória: Programovanie
Značky: programovanie, jquery, javascript, coding style


Programovanie,programovanie,jQuery,JavaScript,coding style
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších