×
Vytvárame riešenia
8.10.2013
Ako prepínať panely v dijite AccordionContainer (Dojo)
Pri práci s dijitom AccordionContainer môže programátor naraziť na problém, ako prepínať jednotlivé okná akordeónu. Kým východiskové nastavenie pre zobrazenie panela je ešte jednoduché, programatické otváranie je už trošku zložitejšie.
Nahor