×
Vytvárame riešenia
1.11.2013 (posledná aktualizácia 3.11.2013)
Naming conventions - názvy argumentov funkcií
Okrem tvorby názvov bežných premenných je často potrebné efektívne nazvať aj jednorazové premenné, ktoré slúžia ako argumenty funkcie. Príkladom takýchto premenných sú objekty slúžiace ako nastavenia, ktorých zápis by do volania funkcií tvoril nepreh
Nahor