×
Vytvárame riešenia
10.4.2016
Ako pridať novú funkcionalitu widgetu dijit/form/DateTextBox
V tomto článku pridám novú funkcionalitu widgetu dijit/form/DateTextBox. Ide o rozšírenie, ktoré nastaví aktuálny dátum. Na nižšie uvedenom príklade je demonštrovaný spôsob, ako vyriešiť bug, ktorý majú niektoré widgety, kam patrí aj DateTextBox či T
30.6.2015
Ako nastaviť DateTextBox na readonly
Medzi ďalšie bugy, ktoré obsahuje Dojo Toolkit, patrí nastavenie vlastnosti readonly widgetu DateTextBox. V tomto prípade ide o neštandardný prístup, ktorý asi málokoho napadne, aby ho vyskúšal. Riešenie je síce jednoduché, no môže veľa programátoro
7.8.2013
Ako zmeniť dijitu DateTextBox ikonu
Pri tvorbe formulárov je veľmi dôležité dbať na to, aby aj jeho layout predpovedal, aké typy údajov sa budú do formulára zadávať. Žiaľ dijit DateTextBox neponúka žiadne odlíšenie od polí typu select a preto je vhodné zmeniť jeho východiskovú ikonu.
4.8.2013 (posledná aktualizácia 7.8.2013)
Ako formátovať zobrazenú hodnotu v dijite DateTextBox (Dojo)
Popri nastavení východiskovej hodnoty a formátovaní výstupnej hodnoty je niekedy potrebné formátovať aj zobrazovanú hodnotu. Tá nemusí vždy zodpovedať požiadavkám používateľa. Podobne ako pri formátovaní výstupnej hodnoty je potrebné správne definova
3.8.2013 (posledná aktualizácia 7.8.2013)
Ako získať a formátovať hodnotu z dijitu DateTextBox (Dojo)
V predchádzajúcom článku bol predstavený spôsob zadávania východiskovej hodnoty modulu DateTextBox. V tomto článku bude predstavený spôsob získavania hodnoty zvolenej používateľom a jej formátovanie do požadovaného tvaru.
3.8.2013
Ako nastaviť hodnotu dijitu DateTextBox (Dojo)
Jedným z často používaných modulov pre výber dátumu (date picker) je dijit s názvom DateTextBox. Neskúsený používateľ však pri použití modulu DateTextBox môže naraziť na problém, ako nastaviť východiskovú hodnotu. Štandardné zápisy dátumov nie sú tým
Nahor