×
Vytvárame riešenia
6.4.2013 (posledná aktualizácia 24.5.2013)
Vlastnosť intermediateChanges v data-dojo-props (Dojo)
Pri práci s formulármi vo frameworku Dojo je možné vo widgetoch v atribúte data-dojo-props používať zápis intermediateChanges: true. Tento zápis definuje ako bude daný widget reagovať na interakciu používateľa.
Nahor