×
Vytvárame riešenia

Ako zmeniť prvý deň v týždni vo Windows

Pri prezeraní kalendára cez panel úloh v operačnom systéme Windows, môže byť začiatok týždňa nastavený inak ako býva zvykom. V našom prostredí zväčša požadujeme aby týždeň začínal dňom pondelok. Ak chcem zmeniť deň, ktorý bude reprezentovať začiatok týždňa je potrebné vykonať nasledujúci postup.
1. Ľavý klik na čas (vpravo dole).
2. Ľavý klik na text Zmeniť nastavenie dátumu a času... (Change date and time settings ...)
3. Tlačidlo Zmeniť dátum a čas... (Change date and time...)
4. Ľavý klik na text Zmeniť nastavenie kalendára (Change calendar settings)
5. V sekcii Kalendár (Calendar) na karte Dátum (Date) vybrať v menu Prvý deň týždňa (First day of week) požadovaný deň.

Záver

Okrem prvého dňa v týždni je možné na rovnakej karte definovať aj formát zobrazovaného dátumu.


Windows,softvér,dátum,kalendár
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších