×
Vytvárame riešenia

Ako zmeniť program, ktorý spúšťa súbor vo Windows 8

Pri práci s operačným systémom Windows sa môže používateľovi stať, že niektorý typ súboru bude zrazu otváraný inou aplikáciou namiesto tej, na ktorú bol zvyknutý. K tomuto javu môže dôjsť ak používateľ omylom potvrdí zmenu programu pre otváranie súborov napríklad pri inštalácii aplikácii. Ale ako vrátiť pôvodné nastavenie?
Zmena asociácie súborov (priradenia súborov aplikácii) sa vo Windows 8 vykonáva cez Control Panel. V okne Control Panel je potrebné zvoliť Programs. V okne Programs je potrebné vybrať Default Programs. Poslednou položkou pre zmenu priradenia súboru aplikácii je položka s názvom Associate a file type or protocol with a specific program.
V control paneli je funkica Associate a file type or protocol with a specific program vedená pod cestou Control Panel\Programs\Default Programs\Set Associations. Teraz je potrebné chvíľu počkať na načítanie dát. Po zobrazení dostupných prípon súborov je potrebné vyhľadať príponu, ktorej má byť priradený iný program. Kliknutím nad riadkom s príponou sa zobrazí ponuka aplikácií, ktoré daný súbor podporujú. Kliknutím na položku More Options sa zobrazia ďalšie dostupné aplikácie. Ak ani jedna z uvedených aplikácii používateľovi nevyhovuje, môže zvoliť položku Look for another app on this PC čím sa mu otvorí File Explorer a používateľ môže zvoliť aplikáciu, ktorú má na disku. Potvrdením výberu aplikácie je priradenie ukončené.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 12.3.2013
Kategória: Windows
Značky: windows, prípona, súbor


Windows,Windows,prípona,súbor
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších