×
Vytvárame riešenia

Ako získať text z obrázka prostredníctvom Microsoft Office

Microsoft Office a jeho program OneNote ponúka veľmi rýchly spôsob ako rozpoznať text na obrázku, vložiť ho do schránky operačného systému Windows a následne použiť v niektorom z programov kancelárskeho balíka Microsoft Office alebo v inej aplikácii.
Pre získanie textu z obrázka je potrebné najprv vložiť obrázok do aplikácie OneNote. Ďalším krokom je umiestnenie kurzora nad obrázok a vyvolanie kontextového menu cez pravé tlačidlo myši. Získanie textu z obrázka a vloženie do schránky operačného systému sa vykoná po vybratí položky s názvom Kopírovať text z obrázka (Copy text from picture).
Po vložení textu do schránky je možné rozpoznaný text prostredníctvom klávesovej skratky Ctrl + V vložiť do programu z balíka Microsoft Office alebo do inej aplikácie.

Záver

Vloženie rozpoznaného textu do programu je možné vykonať aj prostredníctvom kontextového menu a položky Možnosti prilepenia (Paste Options).


Microsoft Office,office,OneNote,screenshot,obrazovka,Windows,copy,paste,clipboard,schránka,text,rozpoznanie
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších