×
Vytvárame riešenia

Ako spustiť MongoDB

V tomto článku predstavím základnú konfiguráciu a spôsoby spustenia non-SQL riešenia MongoDB, ktoré je založené na JSON dokumentoch vo formáte binary JSON (BSON). BSON je dátový formát určený pre dátové úložiská na prenos údajov v sieti.
Pre inštaláciu MongoDB na Windows 8 je určené riešenie Windows Server 2008 R2. Odporúčam verziu Windows Server 2008 R2 64-bit and later, with SSL support x64. Po inštalácii MongoDB je potrebné manuálne vytvoriť adresár data\db pre databázu MongoDB. Okrem databázy odporúčam vytvoriť aj adresár pre logovanie.
Ak nie je definované umiestnenie databázy, MongoDB sa snaží načítať databázu z adresára C:\data\db. Ak chceme používať toto umiestnenie, ďalšie kroky sú bezpredmetné.
Ako prvé riešenie je možné spúšťať MongoDB s databázou, ktorá je definovaná cez parameter --dbpath. Pri definovaní vlastnej adresárovej štruktúry, nie je potrebné dodržať formát data\db.
Príklad: Spustenie MongoDB s parametrom --dbpath.
1
mongod --dbpath C:\Development\MondoDBData\db
Ďalším spôsobom spustenia MongoDB je vytvorenie konfiguračného súboru. V mojom prípade som vytvoril adresár conf a súbor mongod.cfg.
Príklad: Spustenie MongoDB s vytvorenou konfiguráciou.
1
mongod --config C:\MongoDB\Server\3.2\bin\conf\mongod.cfg
Príklad: Príklad základnej konfigurácie mongod.cfg.
1
2
3
4
5
systemLog:
destination: file
path: C:\Development\MondoDBData\log\db.log
storage:
dbPath: c:\Development\MondoDBData\data
Príklad: Príklad základnej konfigurácie mongod.cfg. s logovaním do jedného súboru.
1
2
3
4
5
6
systemLog:
destination: file
path: C:\Development\MondoDBData\log\db.log
logAppend: true
storage:
dbPath: c:\Development\MondoDBData\data
V prvom prípade bude každé spustenie mongod zapisované do samostatného súboru. Pre rýchle spúšťanie MongoDB odporúčam vytvoriť súbor run.bat a spúšťať priamo ten.
Príklad: Súbor run.bat po aplikovaní PATH v premenných prostredia.
1
mongod --config conf\mongod.cfg
Zastavenie mongod je možné cez kombináciu kláves Ctrl + C. Pri písané konfigurácie si dávajte pozor, keďže je použitý formát YAML, ktorý napríklad nepodporuje znak tabulátor.

Kontrola spojenia s databázou

Keďže pre prácu s MongoDB som sa rozhodol momentálne používať Node.js, testovanie vytvorenia spojenia vykonám cez JavaScriptový súbor s názvom connection-tester.js.
Príklad: Obsah súboru connection-tester.js.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient
, assert = require('assert');
// Connection URL
var url = 'mongodb://localhost:27017/myproject';
// Use connect method to connect to the server
MongoClient.connect(url, function(err, db) {
assert.equal(null, err);
console.log("Connected successfully to server");
db.close();
});
Súbory pre prácu s MongoDB mám v adresári C:\Development\MongoDBProjects, do ktoré som nainštaloval modul mongodb.
Príklad: Inštalácia mongodb pre Node.js
1
2
npm init
npm install mongodb --save
Súbor connection-tester.js tak spustím jednoduchým príkazom node.
Príklad: Kontrola spojenia s databázou MongoDB.
1
node connection-tester.js

Záver

Pri každom príkaze pre mongod.exe, kde je potrebné uviesť názov súboru, musí byť uvedená celá cesta, napr. mongod --config C:\MongoDB\Server\3.2\bin\conf\mongod.cfg. V opačnom prípade bude výsledkom chybové hlásenie Error reading config file: No such file or directory. Z tohto dôvodu odporúčam dať cestu C:\MongoDB\Server\3.2\bin\ do PATH v premenných prostredia.


MongoDB,--dbpath,--config,mongod
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších