×
Vytvárame riešenia

Ako kompilovať zdrojové súbory jazyka C

Kompiláciu zdrojových kódov v jazyku C (súbory s príponou *.c) je možné vykonávať v IDE (Integrated Development Environment) alebo priamo prostredníctvom kompilátora. Ak používateľ nemá nainštalované a nakonfigurované IDE, môže pre kompilovanie súborov jazyka C použiť riešenie MinGW.
Po stiahnutí a nainštalovaní MinGW je potrebné sa nastaviť do adresára bin. Na kompiláciu zdrojových súborov jazyka C slúži súbor gcc.exe. Kompiláciu zdrojového súboru je možné vykonať nasledujúcim príkazom z príkazového riadka.
Príklad: Kompilácia zdrojového súboru do súboru exe.
1
2
3
4
5
// Formát zápisu pre kompiláciu zdrojového súboru
// gcc -o output source
// kompilácia súboru s názvom example.c do súboru example.exe
gcc -o example.exe example.c
Príkaz pre kompiláciu sa skladá z názvu súboru, ktorý bude vykonávať kompiláciu (gcc), a troch parametrov. Prvý parameter -o definuje, že bude generovaný výstup. Druhý parameter definuje názov výstupu, teda skompilovaného súboru (súboru s príponou exe). Tretí parameter definuje názov súboru so zdrojovým kódom v jazyku C, ktorý ma byť skompilovaný. Z tohto súboru bude generovaný výstup (druhý parameter).

Záver

Pre spustenie príkazového riadka je možné v adresári bin vytvoriť súboru s názvom cmd.bat, ktorý bude obsahovať text cmd.exe. Spustením súboru cmd.bat sa následné spustí príkazový riadok, do ktorého je možné zadať príkaz na kompiláciu zdrojového súboru.


C/C++,programovanie,C,MinGW,kompilátor,compiler,príkazový riadok
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších