×
Vytvárame riešenia

Nový Dojo parser má zlepšenú podporu funkcie require()

S príchodom novej verzie Dojo sú k dispozícii aj nové prvky zjednodušujúce tvorbu aplikácií. Jedným z týchto prvkov je aj automatické nahrávanie modulov použitých v markupe. Ak programátor používa deklaratívne zápisy, nemusí už zapisovať moduly použité v markupe do funkcie require().
Uvedená novinka platí pri použití vlastnosti parseOnLoad, kedy sa automaticky nahrajú moduly z atribútov data-dojo-props a data-dojo-mixins. Potom už zápis do funkcie require() nie je potrebný.
Príklad: Zápis widgetu s hodnotou "dijit/form/TextBox" vo funkcii require().
1
2
3
4
5
6
7
8
<input type="text" name="demo" data-dojo-type="dijit/form/TextBox"/>
<script>
require(["dojo/ready", "dijit/form/TextBox", "dojo/parser"],
function(ready) {
ready(function() {
});
});
</script>
Príklad: Zápis widgetu bez hodnoty "dijit/form/TextBox" vo funkcii require().
1
2
3
4
5
6
7
8
<input type="text" name="demo" data-dojo-type="dijit/form/TextBox"/>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/parser"],
function(ready) {
ready(function() {
});
});
</script>

Záver

Novinka sprehľadňuje zápis funkcie require() čo zjednodušuje kontrolu poradia zápisov jednotlivých modulov. Ak je použitý zápis isDebug : true, v konzole sa pri vynechaní zápisu vo funkcii require() zobrazí správa typu Warning. V uvedenom príklade sa zobrazí správa: "WARNING: Modules being Auto-Required: dijit/form/TextBox". Vďaka zobrazenému hláseniu je možné rýchlo zistiť či bol modul nahratý.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 6.4.2013
Kategória: Dojo
Značky: programovanie, dojo, dojo/parser, isdebug


Dojo,programovanie,dojo,dojo/parser,isDebug
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších