×
Vytvárame riešenia
AndroidAndroid (8)
BootstrapBootstrap (5)
C/C++C/C++ (2)
CSSCSS (16)
DojoDojo (88)
DOMDOM (4)
Dom a záhradaDom a záhrada (9)
ElektronikaElektronika (1)
HardvérHardvér (9)
HryHry (3)
HTMLHTML (23)
InternetInternet (4)
JavaJava (22)
JavaScriptJavaScript (28)
jQueryjQuery (5)
LinuxLinux (9)
Manažment ICTManažment ICT (1)
MarketingMarketing (1)
Microsoft OfficeMicrosoft Office (8)
MongoDBMongoDB (1)
Node.jsNode.js (6)
PHPPHP (36)
ProgramovanieProgramovanie (47)
RôzneRôzne (3)
SoftvérSoftvér (101)
SQLSQL (2)
Visual BasicVisual Basic (10)
WindowsWindows (51)
XMLXML (1)

Android

1.3 spôsoby ako spraviť screenshot (Android)
2.Ako aktivovať Google Assistant
3.Ako spustiť Google Assistant (OS Android)
4.Ako zakázať a povoliť Google Assistant a Ok Google
5.Ako zakázať My Activity
6.Ako zmazať záznamy z My Activity
7.Ako zobraziť obrazovku pre rýchle vyhľadávanie
8.Ako zrušiť prístup aplikácie ku Google account

Blog

1.A zase to dodržiavanie štandardov
2.A zase to parkovanie
3.A zase to parkovanie II
4.Ako by mala vyzerať Bratislava a iné mestá pred spoplatnením parkovania
5.Ako efektívne nabíjať elektromobily a iné elektro zariadenia
6.Ako je to s kvalitou našich absolventov
7.Ako na opravu ciest a komunikácii
8.Ako na výživne v treťom tisíročí
9.Ako na základný príjem pre každého bez vykonávania práce
10.Ako pokutovať prácu načierno
11.Ako rýchlo zlepšiť dopravu v mestách
12.Ako spoplatniť parkovanie tak, aby bolo akceptované verejnosťou
13.Ako vytvoriť efektívny parkovací systém v Bratislave a nespraviť chaos
14.Ako zamedziť aby elektromobily umelo generovali zvuk
15.Ako zamedziť čiernej práci, korupcii a rozkrádaniu nášho majetku
16.Auto-moto - výduchy klimatizácie na stredovom paneli, dokedy?
17.Buducnosť je v solárnych technológiách
18.Čo hrozí, ak mestá spoplatnia parkovanie
19.Čo nám hrozí ak budú voľné nedele
20.Dojo nasleduje jQuery
21.Existencia mimozemských organizmov je možná
22.Chcete sa stať milionárom, vytvorte moje hodinky
23.Chcete zaujať na pohovore, vytvorte si CV ako JSON
24.Je Bratislava pripravená na modernú prepravu?
25.Je dobrý nápad aby boli elektrické kolobežky v premávke?
26.Je súčasná vláda environmentálne založená a naozaj bojuje za záujmy ľudí?
27.Koniec klasického televízneho vysielania sa blíži
28.Ktorý internetový prehliadač a debugger je najlepší pre web development?
29.Kuriózne slovné spojenia pri hľadaní na internete
30.Má zmysel sa správať ekologicky?
31.Moje odporúčanie dodržiavať štandardy a špecifikácie podporuje už aj Microsoft
32.Návrh na riešenie parkovania v Bratislave
33.Návrh opatrení pre zlepšenie parkovania v Bratislave
34.Návrh zlepšenia dopravy v Bratislave - Veľký okruh Petržalky
35.Návrhy a odporúčania ako zlepšiť život na Slovensku I
36.Návrhy a odporúčania ako zlepšiť život na Slovensku II
37.Nereprodukovateľné chyby - nočná mora každého vývojára
38.Parkovacia politika z pohľadu diskutérov na internete
39.Potenciál internetu ešte stále nie je využitý
40.Pozor na Crawlery a Ajax
41.Pripomienky na petržalské parkovanie
42.Sú cloud úložiská bezpečné?
43.Sú súčasné zariadenia vyrábané tak, aby vydržali len po dobu záruky?
44.Už je na čase, aby prišiel ďalší pokles úrokových sadzieb
45.Veci, ktoré na Windows nenávidím
46.Zbohom staré prehliadače

Bootstrap

1.Ako po zatvorení Bootstrap dialogu vrátiť focus na pôvodné miesto
2.Ako pre Bootstrap vytvoriť widget typu Input/Select
3.Ako vytvoriť štruktúru komponentu Navbar (Bootstrap)
4.Ako zobraziť button v list-group (Bootstrap)
5.Prečo nefunguje navbar-right (Bootstrap)

C/C++

1.Ako kompilovať zdrojové súbory jazyka C
2.Ako tvoriť príklady v jazyku C z príkazového riadka

CSS

1.Ako centrovať pozíciu absolute (CSS)
2.Ako horizontálne centrovať element
3.Ako pre premennú v less zapísať !important
4.Ako rýchlo použiť súbory preprocesora Less
5.Ako skryť ovládacie šípky pre výber čísla v textboxe (CSS)
6.Ako správne aplikovať vlastnosť clear (CSS)
7.Ako v less správne zapísať funkciu calc() -CSS
8.Ako vytvoriť responzívne video cez CSS
9.Komentáre v jazyku CSS
10.Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 1 (CSS)
11.Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 2 (CSS)
12.Používame pre-processor Less vo vývojovom prostredí Eclipse
13.Prečo resetovať nastavenia CSS
14.Šablóny pre resetovanie vlastností jazyka CSS
15.Tipy a triky - vraciame sa k 8-bitom
16.Vytvárame sliding menu bez použitia JavaScriptu

Dojo

1.5 spôsobov ako v Dojo aplikovať innerHTML
2.AJAX a NetBeans 7.3
3.Aké gridy má v ponuke Dojo Toolkit
4.Ako aplikovať dijit/registry na dgrid (Dojo)
5.Ako aplikovať observer ak je použitá metóda setFormValues (Dojo)
6.Ako definovať CSS triedy pre dijit/form/Select
7.Ako definovať funkciu observera vo widgete (Dojo)
8.Ako definovať parameter pre súbory vo widgete Uploader
9.Ako dijitu Select definovať šírku prostredníctvom triedy (Dojo)
10.Ako formátovať zobrazenú hodnotu v dijite DateTextBox (Dojo)
11.Ako na odstránenie hlásenia undefinedModule (Dojo)
12.Ako na zápis editora v plugine dgrid (Dojo)
13.Ako nastaviť DateTextBox na readonly
14.Ako nastaviť hodnotu dijitu DateTextBox (Dojo)
15.Ako nastaviť hodnotu widgetu (Dojo)
16.Ako nastaviť ikonu widgetu dojox/mobile/ToolBarButton vpravo
17.Ako nájsť widget (Dojo)
18.Ako odstraňovať widgety frameworku Dojo z DOM
19.Ako odstrániť Error: declare: mixin # is unknown (Dojo)
20.Ako odstrániť chybu Uncaught TypeError: Cannot read property 'on' of undefined (Dojo)
21.Ako odstrániť Uncaught SyntaxError: Unexpected token return (Dojo)
22.Ako otvoriť a zatvoriť dijit/TitlePane
23.Ako označiť riadky v dgride (Dojo)
24.Ako použiť v dgride dijit/form/CheckBox
25.Ako použiť v dgride dijit/form/RadioButton
26.Ako prepínať panely v dijite AccordionContainer (Dojo)
27.Ako pridať CSS triedu do widgetu dijit/form/Button (Dojo)
28.Ako pridať novú funkcionalitu widgetu dijit/form/DateTextBox
29.Ako programaticky vytvoriť widget ListItem (Dojo)
30.Ako rýchlo vytvoriť aplikáciu s frameworkom Dojo
31.Ako rýchlo vytvoriť drop down button (Dojo)
32.Ako sfunkčniť data-dojo-attach-event ak je pole disabled
33.Ako simulovať klik pre dojox mobile na desktope
34.Ako správne na metódy wipeOut() a wipeIn() vo frameworku Dojo Toolkit
35.Ako správne programaticky otvoriť dijit/DropDownMenu
36.Ako správne zobraziť ikonu vo widgete dijit/Tree
37.Ako v dgride povoliť označovanie textu
38.Ako v Dojo dgrid definovať vo vlastnosti className viacero tried
39.Ako vypnúť v dijit/layout/AccordionContainer animácie
40.Ako vytvoriť element v Dojo
41.Ako vytvoriť modul pre asynchrónne nahrávanie dát v Dojo
42.Ako vytvoriť tooltip s podporou elementov HTML
43.Ako vytvoriť univerzálny modul pre nahrávanie dát v Dojo
44.Ako vytvoriť zaujímavý dialog (Dojo)
45.Ako zakázať onChange pri nastavení hodnoty widgetu
46.Ako zakázať onChange pri nastavení hodnoty widgetu - pokračovanie
47.Ako zistiť či bola aplikovaná metóda destroy() (Dojo)
48.Ako získať a formátovať hodnotu z dijitu DateTextBox (Dojo)
49.Ako získať hodnotu z widgetu (Dojo)
50.Ako získať hodnotu z widgetu dijit/form/CheckBox
51.Ako zmeniť dijitu DateTextBox ikonu
52.Ako zobraziť Border Container na celú obrazovku (Dojo)
53.Ako zobraziť dialog pre výber súborov vo widgete Uploader
54.Ako zobraziť dijit v dgride (Dojo)
55.Ako zobraziť pole formulára v dgride (Dojo)
56.Aký je rozdiel medzi metódou placeAt() a srcNodeRef
57.Atribút data-dojo-id (Dojo)
58.Error: parser returned unfilled promise (Dojo)
59.Chybové hlásenie: number is not a function (Dojo)
60.Chybové hlásenie: object is not a function (Dojo)
61.Na čo si dať pozor pri práci s widgetmi vo frameworku Dojo
62.Nový Dojo parser má zlepšenú podporu funkcie require()
63.Prečo metóda gatherFormValues() nefunguje správne
64.Prečo selectionMode v dgride nefunguje správne (Dojo)
65.Prečo v dijit/form/Button nefunguje onClick
66.Prečo v Dojo nefungujú attachEvents a attachPoints
67.Spoznávame Dojo dgrid - časť 1
68.Spoznávame Dojo dgrid - časť 2
69.Spoznávame Dojo dgrid - časť 3
70.Spoznávame Dojo dgrid - časť 4
71.Spoznávame dojo/aspect
72.Spoznávame Dojox form manager - časť 1
73.Spoznávame Dojox form manager - časť 2
74.Spoznávame Dojox form manager - časť 3
75.Spoznávame Dojox form manager - časť 4
76.Spoznávame Dojox form manager - časť 5
77.Spoznávame Dojox form manager - časť 6
78.Spoznávame Dojox form manager - časť 7
79.Spoznávame dojox/data/CsvStore
80.Spoznávame focusNode (Dojo)
81.Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.8
82.Šablóna dokumentu HTML5 pre Dojo 1.9
83.Šablóna pre tvorbu widgetov vo frameworku Dojo
84.Tipy a triky - ako automaticky otvoriť dokument (JavaScript/Dojo)
85.Tipy a triky - ako rýchlo zobraziť obsah objektu
86.Vlastnosť intermediateChanges v data-dojo-props (Dojo)
87.Vlastnosť isDebug (Dojo)
88.Widget DropDownButton hlási: Uncaught TypeError: Cannot read property 'on' of null

DOM

1.Ako aplikovať DnD na elementy (JavaScript)
2.Ako pristúpiť k window a document v elemente <iframe>
3.Je potrebné vyhľadávať uzly v DOM?
4.Riadime otváranie okien cez JavaScript a DOM

Dom a záhrada

1.Ako montovať plastové garniže bez vŕtania
2.Ako odstrániť hmotu z aplikačnej špičky kartuše
3.Ako vyčistiť indukčnú varnú dosku
4.Batériové ručné rozmetadlo WOLF Garten WE-B
5.Keď sa záhrada páči všetkým
6.Na čo dávať pozor pri vertikutácii
7.Test lepidiel Pattex FIX vs Pattex ONE FOR ALL
8.Záhradný box Jelenia plast
9.Záhradný box Keter Marvel+ vs Keter Rockwood

Elektronika

1.Načo si dať pozor pri kúpe nabíjateľných batérií

Hardvér

1.Aké disky obsahuje notebook Lenovo Ideapad Y510P
2.Ako inštalovať a použiť SSD cez USB
3.Ako nastaviť termostat E92.716 od firmy HVAC CONTROLS
4.Ako prepínať manuálny a programovací režim na termostate E92.716 od firmy HVAC CONTROLS
5.Ako stiahnúť fotky z Canon 200D do počítača cez Wi-Fi
6.Inštalácia prenosného disku Verbatim Model 51397 1TB SAYAAA
7.KOMPLETE Audio 6 - ako aktivovať output 3/4
8.Prehrievanie notebooku môže spôsobovať zníženie herného výkonu
9.Zabezpečovacie zariadenie Satel VERSA a hlásenie Bat.RX

Hry

1.Ako vyriešiť problém s nefunkčným Games for Windows Marketplace
2.America's Army 2.8.5 už nie je podporovaná, ale je tu verzia 2.5
3.Zahrajte sa herné hity aj zadarmo

HTML

1.Aké vrstvy obsahujú dokumenty HTML
2.Ako centrovať pozíciu fixed (CSS)
3.Ako na chyby v dokumentoch HTML a XHTML
4.Ako odstrániť orámovanie elementu img v Internet Exploreri
5.Ako spustiť dokumenty HTML a XHTML
6.Ako stiahnuť dokument namiesto zobrazenia (HTML5)
7.Ako tvoriť dokumenty HTML
8.Ako zakázať meniť veľkosť elementu textarea
9.Ako zmazať vytvorené databázy a tabuľky cez Web SQL
10.Atribút style ako súčasť skupiny atribútov core
11.Čo dokáže jazyk HTML
12.Element script (ne)podporovaný aj ako prázdny element
13.Jazyk XHTML a XML
14.Ktoré elementy podporujú tabindex (HTML)
15.Meta zápis content-language už nie je podporovaný
16.Na čo si dať pozor pri študovaní programovacích jazykov
17.Prečo v elemente nefunguje accesskey (HTML)
18.Spoznávame soft-hyphen
19.Šablóna dokumentu HTML5
20.Šablóna dokumentu XHTML 1.1
21.Tipy a triky - ako zaujímavo použiť element textarea
22.Úvod do tvorby internetových stránok (HTML)
23.Vytvárame dropdown menu s HTML a CSS

Internal

1.O projekte How to
2.Podporovatelia projektu How to ...

Internet

1.Ak chcete čítať nové články, musíte ísť na nový web - nové články nájdete tu
2.Ako zmeniť jazyk v YouTube
3.Nový blog a nový web
4.Po dlhých rokoch som spustil How to ... na novej doméne

Java

1.Ako kompilovať zdrojový kód Javy
2.Ako používať podčiarnik v číselných literáloch
3.Ako pracovať s triedami v hlavnom súbore (Java)
4.Ako rýchlo vytvoriť Java servlet
5.Ako spustiť Java applet
6.Ako spustiť kompilovať a spustiť java súbor s package
7.Ako spustiť súbor jnlp
8.Ako tvoriť aplikácie v jazyku Java
9.Ako v Jave vytvoriť RESTful web service za 6 minút
10.Ako v JFrame nastaviť pozíciu a rozmery okna
11.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 1
12.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 2
13.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 3
14.Ako zapisovať v Jave logy do súboru - časť 4
15.Ako zapísať viacero tried v jednom java súbore
16.Ako zistiť zdrojový kód súboru class
17.Application Error - ClassNotFoundException (Java)
18.Čo je Java
19.Java - odporúčané nastavenia premenných prostredia
20.Java coding style - pozrite si návrhy a odporúčania pre písanie Java kódu
21.Java Error: Prohibited package name
22.Uncompilable source code - Erroneous ctor sym typ (Java)

JavaScript

1.Ako centrovať Google reklamu cez CSS (JavaScript)
2.Ako detegovať blokovanie reklám na webstránke
3.Ako detegovať veľké písmená v JavaScripte
4.Ako rýchlo vytvoriť funkciu map()
5.Ako rýchlo vytvoriť kópiu poľa (JavaScript)
6.Ako rýchlo zmenšiť pole (JavaScript)
7.Ako v JavaScripte vytvoriť nový riadok
8.Ako v textboxe a texarea detegovať biele miesta (JavaScript)
9.Ako vytvoriť remove() pre Array
10.Ako zaokrúhliť čísla v JavaScripte
11.Ako zistiť či hodnota v textboxe je číslo (JavaScript)
12.Ako zistiť či je element v inom elemente
13.Ako zistiť či premenná má hodnotu NaN (JavaScript)
14.Ako získať skutočnú pozíciu prvku v poli
15.Ako zobraziť obsah objektu v JavaScripte
16.Arrow functions a operátor this (JavaScript)
17.Komentáre v jazyku JavaScript
18.Ktorý spôsob v JavaScripte je najlepší pre validáciu čísla
19.Literály v JavaScripte
20.Metóda split() v jazyku JavaScript
21.Popper.js hlási SyntaxError: Unexpected token export
22.Prečo je po volaní metódy focus() focus priradený elementu <body>?
23.Prečo v JavaScripte const neznamená konštantu
24.Prechádzanie objektov v jazyku JavaScript
25.Prechádzanie prvkov poľa v jazyku JavaScript
26.Tipy a triky - ako rýchlo spraviť dokument HTML editovateľným
27.Vytvárame vlastný log (JavaScript)
28.Zaujímavé informácie pre vývoj aplikácií v jazyku JavaScript - časť 1

jQuery

1.Ako otvárať panel widgetu Accordion cez hover (jQuery)
2.Ako trvalo zobraziť jQuery Datepicker
3.Ako vytvoriť error a info message s frameworkom jQuery
4.Prechádzanie objektov a polí v jQuery
5.Šablóna dokumentu HTML5 pre jQuery

Linux

1.Ako inštalovať Apache, MariaDB, PHP a Perl na Linuxe
2.Ako na hlásenie the path is not valid kernel header (Linux)
3.Ako odstrániť Authentication failure pri prepnutí na su (Linux)
4.Ako odstrániť error: Visual Studio Code is unable to watch for file changes in this large workspace
5.Ako v OS Debian aktivovať plochu
6.Ako v OS Debian zmeniť rozlíšenie obrazovky
7.Aký program použiť pre vytvorenie videa obrazovky (Linux)
8.Hlásenie The program 'gcc' is currently not installed (Linux)
9.What is the location of the "ifconfig" program on your machine? (Linux)

Manažment ICT

1.Základné oblasti pre návrh DMS a ECM

Marketing

1.Ako na marketing ukázala netradične spoločnosť AVG Technologies

Microsoft Office

1.Ako automaticky prispôsobiť text bunke (Excel)
2.Ako odstrániť mriežku v Exceli
3.Ako zabezpečiť zalamovanie textu presahujúceho bunku v Exceli
4.Ako zakázať zobrazovanie hlásenia povoliť úpravy v Microsoft Office
5.Ako zalomiť text v bunke Excelu
6.Ako získať snímku obrazovky prostredníctvom Microsoft Office
7.Ako získať text z obrázka prostredníctvom Microsoft Office
8.Ako zmeniť riadky na stĺpce v Microsoft Office Excel

MongoDB

1.Ako spustiť MongoDB

Node.js

1.Ako aktualizovať Node.js (Windows)
2.Ako odstrániť vývojársky kód pre produkciu
3.Ako rýchlo spustiť JavaScript
4.Ako zistiť verziu Node.js
5.Ng serve hlási Could not find module "@angular-devkit/build-angular"
6.Prečo a ako aktualizovať npm

PHP

1.Ako konvertovať dátum vo formáte RFC 2822
2.Ako na dokumenty HTML5 a metódu getElementById() v PHP
3.Ako nahradzovať reťazce s podporou UTF-8 (PHP)
4.Ako nahrať dáta z https (PHP)
5.Ako pracovať s PEAR bez inštalácie
6.Ako prehľadne zobraziť obsah poľa v PHP
7.Ako presmerovať http na https
8.Ako spraviť z hodnoty premennú (PHP)
9.Ako správne zistiť veľkosť reťazca v jazyku PHP
10.Ako vyriešiť Parse error: syntax error, unexpected '[' in (PHP)
11.Ako vytvoriť dátum pre formát RSS (PHP)
12.Ako vytvoriť pole z reťazca prostredníctvom bielych miest (PHP)
13.Ako zapísať metódu do funkcie mb_ereg_replace_callback() (PHP)
14.Ako zistiť verziu OS, PHP a Apache
15.Ako získať znaky z reťazca (PHP)
16.Ako zobraziť diakritiku v jazyku PHP
17.Ako zobraziť hodnoty boolean cez príkaz echo (PHP)
18.Ako zobraziť premennú v reťazci (PHP)
19.Ako zobraziť znak $ v reťazci (PHP)
20.Error: [2]: Missing argument number for functionName (PHP)
21.Error: [2048]: date() [function.date]: It is not safe to ... (PHP)
22.Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER
23.Error: [8]: Undefined index: keyName (PHP)
24.Error: [8]: Undefined offset: number (PHP)
25.Error: [8]: Undefined variable: variableName (PHP)
26.Fatal error: Call to a member function fetchAll() on a non-object in (PHP)
27.Fatal error: Call to undefined function: scandir() in ...
28.Funkcia scandir() (PHP)
29.Chybové hlásenie: Parse error: syntax error, unexpected '[' (PHP)
30.Nový riadok v PHP s príkazom echo
31.PDO prepare() hlási Call to a member function prepare() on null (PHP)
32.Pozor na použitie funkcie rename() v jazyku PHP
33.Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 1
34.Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 2
35.Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 3
36.Zobrazujeme chybové hlásenia v PHP

Programovanie

1.Aké typy návratových hodnôt môže obsahovať príkaz return
2.Ako generovať web z JSONa
3.Ako hľadať znak + cez regulárny výraz
4.Ako odstrániť chybu "Cannot write file ... because it would overwrite input file."
5.Ako posúvať scope v Dojo a jQuery
6.Ako rýchlo definovať formát obsahu pre webové editory
7.Ako rýchlo meniť číselné hodnoty vlastností jazyka CSS v Google Developer Tools
8.Ako rýchlo vytvoriť aplikáciu pre Windows 8
9.Ako tvoriť hry pre Atari 2600
10.Ako vyriešiť problém so zobrazovaním znaku ß
11.Ako vytvoriť servlet v Maven projekte
12.Ako začať s TypeScriptom - Tutoriál
13.Ako získať javax.servlet
14.Ako zobraziť vlastnosti uzla
15.Coding style - komentáre - časť 1
16.Coding style - komentáre - časť 2
17.Coding style - metódy
18.Coding style - návratové hodnoty
19.Čo je prázdny príkaz
20.Čo je príkaz
21.Čo je programový blok
22.Čo znamená CDN
23.Čo znamená Java applet
24.Čo znamená overloading
25.Dokumenty, ktoré stojí za to poznať
26.Hlásenie 403 Forbidden
27.Komentáre v programovom kóde
28.Naming conventions - názvy argumentov funkcií
29.Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 1
30.Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 2
31.Naming conventions - všeobecné pravidlá pre názvy identifikátorov
32.Naming conventions - vyhnite sa tvorbe zastaraných názvov identifikátorov
33.Nastavenie prehliadača v NetBeans
34.Pomôcky pre programátorov
35.Prečo v NetBeans nie je kompilovaný import lessu
36.Prehľad pojmov z programovania - časť 1
37.Programujeme profesionálne - nástroje pre tvorbu desktopových aplikácií
38.Programujeme profesionálne - nástroje pre tvorbu webových aplikácií
39.Programujeme profesionálne - weby, z ktorých sa je možné ponaučiť
40.Rozdiel medzi argumentom a parametrom
41.Skracujeme zápis URI v odkazoch
42.Spoznávame číselné sústavy
43.Špecifikácia formátu dokumentu RTF (Rich Text Format)
44.Top 35+ online validátorov pre vývojárov
45.Zabudnite na znakovú sadu Windows-1250, je tu UTF-8
46.Zabudnutý apostrof spôsobuje nevalidný zápis dokumentu
47.Zakázané znaky v URL

Rôzne

1.Ako zistiť dôveryhodnosť firmy
2.Krátky prehľad organizácií zaoberajúcimi sa štandardmi
3.Krátky slovník

Softvér

1.Ako aktivovať v programe VMware Player viacero obrazoviek
2.Ako aktivovať Virtual Machine Additions v Microsoft Virtual PC 2007
3.Ako cez npm zistiť verziu balíčka
4.Ako definovať znakovú sadu v NetBeans
5.Ako importovať a exportovať záložky v Google Chrome
6.Ako inštalovať Apache Tomcat pre Netbeans
7.Ako inštalovať IIS vo Windows 8
8.Ako inštalovať Linux Mint v Oracle VM VirtualBoxe na OS Windows
9.Ako inštalovať Windows 8 vo VirtualBoxe
10.Ako inštalovať Windows 8.1 vo VirtualBoxe
11.Ako inštalovať Windows Live Mail na Windows 8.1
12.Ako inštalovať WinPcap ak hlási, že sa používa predchádzajúca verzia?
13.Ako konfigurovať PHP na NAS DiskStation
14.Ako manažovať server v NetBeans
15.Ako na efektívnu prácu s Eclipse a STS
16.Ako na GitHube písať dokumentáciu
17.Ako na WAMP .htaccess a chybové hlásanie: The server encountered an internal error or misconfiguration
18.Ako nahlásiť chybu súvisiacu s internetovým prehliadačom
19.Ako nahrávať viac mikrofónov súčasne s bezplatným softvérom
20.Ako nastaviť kompilátor pre C/C++ projekt v NetBeans
21.Ako odstrániť dialog so správou ORA-28002: the password will expire within %s days
22.Ako odstrániť chybové hlásenie java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
23.Ako odstrániť chybu Debug adapter process has terminated unexpectedly vo Visual Studio Code
24.Ako odstrániť chybu Not enough physical memory vo VMware Player na Windows 8.1
25.Ako odstrániť chybu v gulpe src\node_contextify.cc:631
26.Ako odstrániť problém s pripojením sa na FTP server
27.Ako odstrániť problémy keď nefunguje gulp alebo Git v Netbeans
28.Ako odstrániť v NetBeans chybu favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE
29.Ako otvoriť súbor s príponou hyp
30.Ako postupovať ak Google Adsense hlási Status Code 400
31.Ako prehrať súbory SID
32.Ako rýchlo zálohovať e-maily z Windows Live Mail
33.Ako sa dostať k dátam na zariadeniach NAS
34.Ako sa odhlásiť z OneDrive na Androide
35.Ako skontrolovať dĺžku súboru na základe digitálneho podpisu
36.Ako spraviť commit ak mám správu out of date (SVN)
37.Ako správne inštalovať Tomcat pre Netbeans
38.Ako sprístupniť blokovanú prílohu vo Windows Live Mail
39.Ako spustiť aplikáciu vo Visual Studiu
40.Ako testovať aplikácie vo Windows a v prehliadači Internet Explorer
41.Ako v Eclipse zobraziť viacero výsledkov vyhľadávaní súčasne
42.Ako v Google Developer Tools skočiť na konkrétny riadok
43.Ako v NetBeans aktivovať podporu pre short tags
44.Ako v NetBeans nastaviť premennú @author
45.Ako v NetBeans zapnúť podporu short tags
46.Ako v NetBeans zmeniť súbor s triedou main
47.Ako verifikovať Ubuntu download
48.Ako vo vývojovom prostredí STS vygenerovať dokumentáciu HTML pre aplikáciu v jazyku Java
49.Ako vo WAMP zmeniť www directory
50.Ako vo WampServer 3 povoliť zobrazenie obsahu adresára
51.Ako vo WampServeri aktualizovať phpMyAdmin
52.Ako vyhľadávať súbory v Google Developer Tools
53.Ako vytvoriť súbor lessc.cmd
54.Ako vytvoriť šablónu v NetBeans
55.Ako zabezpečiť e-mailové účty na počítači
56.Ako zabrániť aby VMware Player vytváral virtuálnu pamäť na disku
57.Ako zakázať ukladanie stavu virtuálneho stroja vo VMware Player
58.Ako zalomiť text v aplikácii Skype
59.Ako zistiť existenciu adresára cez gulp
60.Ako zistiť obsah premenných PATH a CLASSPATH
61.Ako zistiť verziu aplikácie Java
62.Ako získať základné informácie o aktuálnom vývojovom prostredí
63.Ako zmeniť Oracle HTTP Listener
64.Ako zmeniť štandardný repozitár na repozitár typu bare (Git)
65.Ako zobraziť pole From v Microsoft Outlook
66.Ako zobraziť veľkosť adresárov
67.Ako zobraziť všetky importované šablóny v NetBeans 7.4
68.Ako zobraziť všetky prichádzajúce maily z rôznych účtov v Mozilla Thunderbird
69.Ako zrýchliť virtuálny počítač
70.Aký je rozdiel medzi Java JRE a Java JDK
71.CyberLink Power2Go sa neustále refrešuje
72.Čo znamená ak VMware player hlási Error while powering on: Internal error
73.Čo znamená externs v Google closure compiler
74.Dva bezplatné editory, ktoré stoja za pozornosť
75.Git - vytvárame lokálny repozitár - časť 1
76.Git - vytvárame lokálny repozitár - časť 2
77.Git error - fatal: unable to auto-detect email address
78.GlassFish deployment error: Could not start GlassFish Server HTTP or HTTPS listener port is occupied
79.Inštalácia WAMP a chýbajúci súbor MSVCR100.dll
80.Kde má NetBeans uložené šablóny
81.Kde sa nachádzajú gulp.cmd, less.cmd a ďalšie batch súbory
82.Manager App a Host Manager v Apache Tomcat hlásia not authorized to view this page
83.McAfee vypína Real-Time Scanning
84.Najlepšiu čítačka RSS správ v prehliadači má v súčasnosti Opera
85.Native Instruments Prism - Load, Update a Save preset v programe Maschine
86.Nástroje pre efektívnu prácu s HTML
87.Odstráňujeme problém s Windows Live Mail a chybou 0x800CCCD2
88.Oracle Database XE - Windows cannot find http://127.0.0.1:%HTTP_PORT%/apex/f?p=4950
89.Plugin gulp-jshint vracia Error in plugin 'gulp-jshint', Message: Inalid reporter
90.Prečo sa nezobrazuje reklama Google Adsense
91.Prečo WAMP nič nezobrazuje a prečo sa neviem dostať do guesta
92.Prehľad vybraných WAMP serverov
93.Spoznajte online nástroj Text ASCII Art Generator
94.Spoznajte užitočné skratky v Eclipse
95.Top 5 + 1 pokročilých textových editorov
96.Tutoriál pre video editačný softvér Wondershare Filmora
97.Užitočné klávesové skratky v Chrome DevTools
98.Vedeli ste toto o npm?
99.Zahrajte sa herné hity na on-line emulátoroch zadarmo
100.Zaujímavá klávesová skratka pre NetBeans
101.Zmenšujeme veľkosť Oracle Database

SQL

1.Ako odstrániť a znovu vytvoriť undo tablespaces
2.Ako zabrániť zväčšovaniu SYSAUX tablespace (Oracle)

Visual Basic

1.Ako prechádzať prvky poľa vo Visual Basicu
2.Ako spájať reťazce vo Visual Basicu
3.Ako vo Visual Basicu vytvoriť komponent Textarea
4.Ako vytvoriť pole vo Visual Basicu
5.Ako zalomiť text v MultiLine TextBoxe (Visual Basic)
6.Ako zapísať komentár v jazyku Visual Basic
7.Ako zmeniť štartovací súbor vo Visual Studiu
8.Učíme sa Visual Basic cez konzolu
9.Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app
10.Učíme sa Visual Basic cez Windows Forms app 2

Windows

1.Ako inštalovať Windows 8 na notebooky s technológiou Intel RapidDrive
2.Ako nastaviť panel úloh pre rozšírenú obrazovku
3.Ako nájsť aplikáciu vo Windows 8
4.Ako otvoriť textový dokument vo Windows
5.Ako predať súboru bat parametre
6.Ako rýchlo spúšťať aplikácie a internetové stránky z pracovnej plochy Windows
7.Ako rýchlo získať obsah adresára v textovej podobe (Windows)
8.Ako skontrolovať správnosť inštalácie Windows
9.Ako skopírovať text z príkazového riadka a Bash-u
10.Ako skryť alebo zobraziť ikony na ploche (Windows)
11.Ako spustiť príkazový riadok vo Windows
12.Ako spustiť program ako správca
13.Ako spustiť správcu úloh
14.Ako spustiť viacero príkazov v súbore *.bat.
15.Ako ukončiť prácu s príkazovým riadkom (Windows)
16.Ako ukončiť proces glcnd.exe
17.Ako umiestniť Miesta v sieti na pracovnú plochu
18.Ako umiestniť Počítač na pracovnú plochu
19.Ako vložiť skopírovaný text do príkazového riadka a Bash-u
20.Ako vo Windows 8 zobraziť bočný panel Charm
21.Ako vo Windows 8 zobraziť menu Štart
22.Ako vo Windows 8 zobraziť na úvodnej obrazovke všetky aplikácie
23.Ako vo Windows 8 zobraziť potvrdenie pre zmazanie súboru
24.Ako vo Windows odstrániť problém, keď sa nedá zobraziť pripojené zariadenie
25.Ako vo Windows zmazať adresár ak má viac ako 260 znakov
26.Ako vo Windows zobraziť rovnakú veľkosť na dvoch displejoch
27.Ako vypnúť a zapnúť animáciu okien vo Windows 7
28.Ako vypnúť Windows 8 na počítači
29.Ako vypnúť Windows, keď funkcia Shut down nefunguje
30.Ako vyriešiť problém s BSOD (Blue screen)
31.Ako vytvoriť súbor bat vo Windows
32.Ako vytvoriť textový dokument vo Windows
33.Ako zabrániť zatvoreniu okna po vykonaní príkazu v batch súbore
34.Ako zistiť čas od spustenia počítača
35.Ako zistiť čo blokuje HTTP port
36.Ako zistiť informácie o počítači a operačnom systéme
37.Ako zistiť problémy s operačným systémom Windows
38.Ako zmeniť jazykové prostredie vo Windows 8
39.Ako zmeniť PIN vo Windows Phone
40.Ako zmeniť program, ktorý spúšťa súbor vo Windows 8
41.Ako zmeniť prvý deň v týždni vo Windows
42.Ako zmeniť veľkosť ikon na ploche (Windows)
43.Ako zmeniť veľkosť všetkých položiek na ploche (Windows)
44.Ako zobraziť nové okno Windows Prieskumník
45.Ako zobraziť obsah koreňového adresára (Windows)
46.Čo je panel úloh
47.Klávesové skratky pre Windows 10
48.Oplatí sa prejsť na Windows 8?
49.Prečo vo Windows 8.1 nejde Hyper-V
50.Premenné prostredia v operačnom systéme Windows
51.Príkazový riadok - ako na parametre s medzerou a úvodzovkami

XML

1.Error : Unexpected XSLT element 'param'
Nahor