×
Vytvárame riešenia

Error: [8]: Undefined variable: variableName (PHP)

Chybové hlásenie "Error: [8]: Undefined variable: variableName" oznamuje, že premennej, ktorá je uvedená v hlásení, je potrebné priradiť hodnotu skôr ako s ňou budú vykonané operácie.
Príklad: Možný spôsob nesprávneho zápisu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$conditionVariable = 1;
if ($conditionVariable > 2) {
$globalVariable = 1;
}
if ($globalVariable == 1) {
echo $globalVariable;
}
Na základe uvedeného zápisu PHP vypíše hlásenie "Error:[8]: Undefined variable: globalVariable". V príklade je vidieť, že ak nie je splnená podmienka, premennej globalVariable nebude priradená žiadna hodnota, a tak nasledujúcu podmienku, v ktorej figuruje globalVariable, nie je možné vyhodnotiť.
Príklad: Správny spôsob zápisu predchádzajúceho príkladu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$conditionVariable = 1;
$globalVariable = 0; // define here (before use)
if ($conditionVariable > 2) {
$globalVariable = 1;
}
if ($globalVariable == 1) {
echo $globalVariable;
}

Záver

Priradením východiskovej hodnoty každej premennej pred jej spracovaním sa programátor vyvaruje vzniku rôznych druhov chýb. V prípade potreby, ak názov premennej nie je dostatočne výstižný a premenná je súčasťou rozsiahlejšieho programového bloku, je vhodné uviesť komentár s popisom dôvodu jej použitia.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 5.12.2012
Kategória: PHP
Značky: programovanie, error, php


PHP,programovanie,error,PHP
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších