×
Vytvárame riešenia

Error: [2]: Missing argument number for functionName (PHP)

Pri práci s funkciami je možné naraziť na chybové hlásenie Error: [2]: Missing argument number for functionName. Uvedená chyba znamená, že pri volaní funkcie bolo použitých menej argumentov, ako očakáva hlavička funkcie. Súčasťou hlásenia je uvedenie pozície chýbajúceho argumentu a názvu funkcie.
Príklad: Vyvolanie chybového hlásenia Error: [2]: Missing argument.
1
2
3
4
5
function displayMessage($name, $age) {
echo $name . "" . $age . " rokov.";
}
displayMessage("Matej");
V prípade, že funkcia očakáva viacero argumentov, ktoré neboli zadané, budú vypísané ďalšie hlásenia v rovnakom znení, ale s aktualizovaným parametrom number v hlásení.
Príklad: Vyvolanie viacerých chybových hlásení Error: [2]: Missing argument súčasne.
1
2
3
4
5
function displayMessage($name, $age) {
echo $name . "" . $age . " rokov.";
}
displayMessage();
Zároveň s chybovým hlásením Error: [2]: Missing argument bude s najväčšou pravdepodobnosťou súvisieť aj chybové hlásenie Error: [8]: Undefined variable, keďže parametru v hlavičke funkcie nebude predaná hodnota. Pre odstránenie oboch chybových hlásení, stačí zadať správny počet argumentov do volania funkcie.
Príklad: Chybové hlásenie odstráni správny počet argumentov.
1
2
3
4
5
function displayMessage($name, $age) {
echo $name . "" . $age . " rokov.";
}
displayMessage("Matej", 33);

Záver

Pri tvorbe webových aplikácií je vhodné používať pokročilé nástroje, ktoré môžu predísť chybným zápisom zdrojového kódu. Príkladom sú integrované vývojové prostredia, ktoré v rámci funkcie autocomplete uvádzajú aj požadovaný počet argumentov.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 18.12.2012
Kategória: PHP
Značky: programovanie, php, error


PHP,programovanie,PHP,error
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších