×
Vytvárame riešenia
19.8.2018
Ako presmerovať http na https
Ako už veľa z vás postrehlo, Google začal preferovať vo výsledkoch vyhľadávania webstránky bežiace na protokole https. Ako som zistil, jedna vec je podpora protokolu a druhá spúšťanie stránok. Kým môj provider zabezpečuje prechod na protokol https v
3.5.2018
Ako nahrať dáta z https (PHP)
Pri aktualizovaní webu Products Explorer a aplikovaní YouTube API som narazil na problém, ako nahrať dáta z URL obsahujúcej protokol https. Klasickým spôsobom cez file_get_contents() som dostal chybové hlásenie: Warning: file_get_contents(): SSL op
23.9.2017
Ako vytvoriť pole z reťazca prostredníctvom bielych miest (PHP)
Prednedávnom som narazil na problém, kedy metóda explode() nebola schopná transformovať reťazec na pole. Prvky reťazca som chcel vytvoriť prostredníctvom regulárneho výrazu pre detekciu bielych miest. Keďže som nechcel riskovať problém s diakritikou,
10.9.2017
Ako zapísať metódu do funkcie mb_ereg_replace_callback() (PHP)
Pri práci s regulárnymi výrazmi často používam systém naučený z JavaScriptu, kde si zámenu zhody snažím riadiť sám, keďže často potrebujem s uvedenou zhodou vykonávať pokročilejšie operácie. V minulosti, keď som viac pracoval s funkcionálnym prístupo
23.7.2017 (posledná aktualizácia 26.7.2017)
PDO prepare() hlási Call to a member function prepare() on null (PHP)
Pri práci s PDO som už viac krát narazil na problém s chybovým hlásením Call to a member function prepare() on null. Keďže zakaždým zabudnem čo spôsobuje túto chybu, rozhodol som sa preto napísať tento krátky článok.
26.3.2017
Ako vyriešiť Parse error: syntax error, unexpected '[' in (PHP)
Včera som opäť zažil deň, kedy som prvé štyri hodiny riešil prečo mi nejdú zobraziť pripojené zariadenia a večer zase tri hodiny prečo mi nejde aplikácia na serveri, keď v developerskom prostredí funguje. Jedným z problémov bolo aj chybové hlásenie
2.9.2015
Fatal error: Call to a member function fetchAll() on a non-object in (PHP)
Pri písaní SQL príkazov v jazyku PHP môže používateľ naraziť na chybové hlásenie Fatal error: Call to a member function fetchAll() on a non-object in PATH. Toto chybové hlásenie môže spôsobiť nesprávny zápis reťazcov v SQL príkaze.
15.11.2014
Chybové hlásenie: Parse error: syntax error, unexpected '[' (PHP)
Pri práci s poliami v jazyku PHP môže programátor naraziť na chybové hlásenie: Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /pathToFile/file.php on line xx. Žiaľ toto hlásenie veľa toho nenapovie a pritom ide v celku o jednodu
29.3.2013
Pozor na použitie funkcie rename() v jazyku PHP
Práca s funkciou rename() je veľmi jednoduchá. Stačí zadať dva argumenty. Prvým argumentom je názov pôvodného súboru alebo adresára a druhým nový názov, na ktorý bude súbor alebo adresár premenovaný. Problém ale môže nastať, ak sa má premenovať adres
28.2.2013
Ako nahradzovať reťazce s podporou UTF-8 (PHP)
Práca v PHP so znakovou sadou Unicode môže byť pre programátorov oveľa zložitejšia ako v iných jazykoch. Výnimkou tak nie sú ani funkcie pre nahradzovanie reťazcov. Ak chce s nimi programátor efektívne pracovať, musí si naštudovať aspoň základnú prob
25.2.2013
Ako prehľadne zobraziť obsah poľa v PHP
Práca s poľom je jednou z najčastejšie vykonávaných činností v rámci tvorby skriptov. Príkladom je manipulácia s dátami vo formáte XML, kde je pole veľmi často výsledkom jednotlivých operácií. Problém ale nastáva, ak sa má obsah poľa zobraziť v inter
23.2.2013 (posledná aktualizácia 24.2.2013)
Ako správne zistiť veľkosť reťazca v jazyku PHP
Práca sa so slovenskou znakovou sadou ako aj ďalšími znakovými sadami, ktorých znaky nezodpovedajú znakom ASCII, je v jazyku PHP asi najčastejším problémom. Výnimkou nie je ani tak jednoduchá operácia, akou je zistenie počtu znakov v reťazci.
22.2.2013
Ako konvertovať dátum vo formáte RFC 2822
Formát RFC 2822 je jedným z často používaných formátov pre dátum a čas, s ktorým sa je možné stretnúť najmä pri výmene dát. Ako príklad možno uviesť dokumenty XML a populárny informačný formát RSS. Kedže formát RFC 2822 nie je určený pre používateľov
13.2.2013 (posledná aktualizácia 14.2.2013)
Ako na dokumenty HTML5 a metódu getElementById() v PHP
PHP v súčasnosti pri nahratí fragmentov HTML5 prostredníctvom triedy DOMDocument zobrazuje chybové hlásenia, ktoré je možné vypnúť napríklad cez displayError. Vypnutím displayError ale programátor stráca kontrolu nad zvyškom kódu. Ďalšou možnosťou
12.2.2013
Ako zobraziť premennú v reťazci (PHP)
Hodnoty premenných sú veľmi často zobrazované ako súčasť reťazcov. Premenné je preto možné zapisovať do reťazcov alebo mimo nich. Zobrazenie premennej je možné vykonať rôznymi spôsobmi pričom treba myslieť aj na dátový typ, ktorý zastupuje.
12.2.2013
Ako zobraziť znak $ v reťazci (PHP)
Znak $ má v jazyku PHP špecifickú funkciu. Keďže je súčasťou názvu premennej, práca s ním vyžaduje pozornosť a to najmä pri zápisoch v reťazcoch. V prípade, že znak $ bude do reťazca zapísaný nesprávnym spôsobom, môže spôsobiť chybové hlásenie.
5.2.2013
Ako zobraziť diakritiku v jazyku PHP
Jedným z prvých problémov začínajúcich programátorov v jazyku PHP je práca s národnou znakovou sadou. Príkladom je slovenská znaková sada a znaky s diakritikou. Kým v jazyku JavaScript sa programátor nemusí starať o problémy so znakovými sadami, v PH
16.1.2013 (posledná aktualizácia 17.1.2013)
Ako získať znaky z reťazca (PHP)
K znakom reťazca v jazyku PHP je možné pristupovať ako k prvkom poľa cez operátor []. Medzi znakmi [] sa nachádza index. Index reprezentuje celé číslo a zároveň pozíciu znaku v reťazci. Číslovanie indexu začína od čísla 0, takže prvý znak reťazca má
15.1.2013
Ako pracovať s PEAR bez inštalácie
PEAR (PHP Extension and Application Repository) je repozitár rozšírení a aplikácií PHP, ktorý poskytuje niekoľko nástrojov nazývaných balíčky (packages) uľahčujúcich vývoj aplikácií v jazyku PHP. PEAR nie je však všade možné automaticky nainštalovať
11.1.2013 (posledná aktualizácia 14.2.2013)
Ako vytvoriť dátum pre formát RSS (PHP)
Pri tvorbe internetových stránok je často potrebné pracovať aj s dátumom a časom. Spôsoby manipulácie s týmto formátom sú rôzne. Každá aplikácia môže vyžadovať iný typ formátu. Pri tvorbe súborov RSS je potrebné dátum konvertovať do formátu v zmysle
8.1.2013
Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER
Pri práci so superglobálnou $_SERVER môže programátor naraziť na chybové hlásenie Error: [8]: Undefined index: HTTP_REFERER. Dôvodom chybového hlásenia je fakt, že pole $_SERVER neobsahuje index HTTP_REFERER. Tento jav nastáva, ak je súbor so zápisom
8.1.2013 (posledná aktualizácia 17.2.2013)
Zobrazujeme chybové hlásenia v PHP
Nie každý má možnosť si vykonať nastavenia vývojového prostredia. V mojom prípade ide o nastavenia PHP a Apache, ktoré sú na vzdialenom serveri. Teoreticky ich nie je problém nastaviť napríklad cez WinSCP, ale s každou aktualizáciou servera by som mu
4.1.2013
Ako zobraziť hodnoty boolean cez príkaz echo (PHP)
Pre výpis dát do internetového prehliadača je možné použiť viacero príkazov a funkcií. Ja osobne najviac preferujem príkaz echo. Dôvodom je rýchly zápis a možnosť vložiť viacero dát pre zobrazenie súčasne čo zároveň skracuje programový kód. No príkaz
18.12.2012
Error: [2]: Missing argument number for functionName (PHP)
Pri práci s funkciami je možné naraziť na chybové hlásenie Error: [2]: Missing argument number for functionName. Uvedená chyba znamená, že pri volaní funkcie bolo použitých menej argumentov, ako očakáva hlavička funkcie. Súčasťou hlásenia je uvedenie
17.12.2012 (posledná aktualizácia 14.2.2013)
Ako spraviť z hodnoty premennú (PHP)
Sú situácie, kedy by programátor rád pracoval s hodnotami ako s premennými. Jazyk PHP túto vlastnosť umožňuje prostredníctvom znakov $. Tie vytvoria z priradenej hodnoty regulárnu premennú.
16.12.2012
Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 3
Posledná časť seriálu venovaná funkciám v jazyku PHP predstavuje ďalšie spôsoby vytvárania a volania funkcií a to prostredníctvom premennej a funkcie create_function(). Záver článku sa venuje príkazu return.
16.12.2012
Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 2
Prvá časť venovaná funkciám v jazyku PHP predstavila základné spôsoby zápisu a volania funkcií. V tejto časti bude predstavené predávanie argumentov hodnotou a odkazom.
16.12.2012
Vytvárame funkcie v jazyku PHP - časť 1
Jazyk PHP, tak ako aj iné programovacie jazyky, umožňuje vytvárať funkcie viacerými spôsobmi. Na rozdiel od iných programovacích jazykov ponúka aj viac možností pre prácu s funkciami.
15.12.2012
Error: [8]: Undefined index: keyName (PHP)
Pri práci s poľom môže programátor naraziť na chybové hlásenie Error: [8]: Undefined index: ukončené celým textom. Táto chyba vznikne, ak je v rámci asociatívneho poľa volaný index (key), ktorý nebol ešte definovaný. Reťazec na konci chybového hláse
15.12.2012 (posledná aktualizácia 23.2.2013)
Error: [8]: Undefined offset: number (PHP)
Pri práci s poľom môže programátor naraziť na chybové hlásenie Error: [8]: Undefined offset: ukončené celým číslom. Táto chyba vznikne, ak je v rámci poľa volaný index (key), teda pozícia v poli, ktorá nebola definovaná. Celé číslo na konci chybové
12.12.2012 (posledná aktualizácia 12.1.2013)
Funkcia scandir() (PHP)
Funkcia scandir() vráti pole obsahujúceho súbory a adresáre v definovanom adresári. Argumentom je cesta k adresáru v podobe reťazca a voliteľným argumentom spôsob zoradenia. Ten môže mať hodnoty 0 alebo 1. Výsledok funkcie scandir() je možné spracova
12.12.2012 (posledná aktualizácia 22.2.2013)
Ako zistiť verziu OS, PHP a Apache
Nie každý si inštaluje WAMP alebo LAMP vo svojej réžii. Niekto mohol vývojové prostredie prevziať po niekom inom, iný zase mohol k nemu prísť ako koncový používateľ. Ja napríklad používam rôzne servery, kde LAMP mám nainštalovaný výrobcom a na inom s
12.12.2012
Fatal error: Call to undefined function: scandir() in ...
Pri použití funkcie scandir() sa môže autorovi zobraziť chybové hlásenie: "Fatal error: Call to undefined function: scandir() in ...". Dôvodom tohto hlásenia je zastaraná verzia jazyka PHP.
5.12.2012 (posledná aktualizácia 9.12.2012)
Error: [8]: Undefined variable: variableName (PHP)
Chybové hlásenie "Error: [8]: Undefined variable: variableName" oznamuje, že premennej, ktorá je uvedená v hlásení, je potrebné priradiť hodnotu skôr ako s ňou budú vykonané operácie.
2.12.2012 (posledná aktualizácia 17.2.2013)
Nový riadok v PHP s príkazom echo
Po dlhšej odmlke a návrtu k PHP som hneď na začiatku začal riešiť triviálny problém, ako vytvoriť nový riadok. Všetky články a aj knihy, ktoré mám, uvádzali štandardné zalomenie riadka cez \n. Tiež som si to takto pamätal, ale zápis \n stále nechcel
29.11.2012 (posledná aktualizácia 29.1.2013)
Error: [2048]: date() [function.date]: It is not safe to ... (PHP)
Pri práci s funkciou date() v jazyku PHP môže programátor naraziť na chybové hlásenie "Error: [2048]: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. Please use the date.timezone setting, the TZ environment variable
Nahor