×
Vytvárame riešenia

Ako získať znaky z reťazca (PHP)

K znakom reťazca v jazyku PHP je možné pristupovať ako k prvkom poľa cez operátor []. Medzi znakmi [] sa nachádza index. Index reprezentuje celé číslo a zároveň pozíciu znaku v reťazci. Číslovanie indexu začína od čísla 0, takže prvý znak reťazca má index - číslo 0.
Príklad: Pristupovanie k znakom reťazca cez [].
1
2
3
4
5
6
7
$string = "String";
echo $string[0] . "<br>";
echo $string[1] . "<br>";
echo $string[2] . "<br>";
echo $string[3] . "<br>";
echo $string[4] . "<br>";
echo $string[5] . "<br>";
Aby bolo možné odlíšiť premennú typu pole od premennej typu string, pre pristupovanie k znakom reťazca sa odporúča používať znaky {}. Rovnako ako medzi znaky [] aj medzi {} sa umiestňuje index. Výsledok oboch zápisov je rovnaký a navyše zápis {} sprehľadňuje programový kód. Programátor tak má prehľad či pristupuje k poľu alebo reťazcu.
Príklad: Odporúčané pristupovanie k znakom reťazca cez {}.
1
2
3
4
5
6
7
$string = "String";
echo $string{0} . "<br>";
echo $string{1} . "<br>";
echo $string{2} . "<br>";
echo $string{3} . "<br>";
echo $string{4} . "<br>";
echo $string{5} . "<br>";

Záver

V rámci coding style pre PHP sa odporúča pre polia používať znaky [] a pre reťazce {}. Dodržiavaním tohto pravidla sa sprehľadní programový kód.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 16.1.2013
Kategória: PHP
Značky: programovanie, php


PHP,programovanie,PHP
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších