×
Vytvárame riešenia

Ako nastaviť hodnotu dijitu DateTextBox (Dojo)

Jedným z často používaných modulov pre výber dátumu (date picker) je dijit s názvom DateTextBox. Neskúsený používateľ však pri použití modulu DateTextBox môže naraziť na problém, ako nastaviť východiskovú hodnotu. Štandardné zápisy dátumov nie sú týmto modulom podporované.
Pre nastavenie hodnoty dijitu DateTextBox je potrebné použiť ISO formát. Ako prvá hodnota sa definuje rok, potom mesiac a nakoniec deň. Hodnoty sú od seba oddelené znakom -. Rok je štvorciferné číslo, deň a mesiac je vždy dvojciferné číslo.
Príklad: ISO formát dátumu pre dijit DateTextBox,
1
2
Formát dátumu
YYYY-MM-DD
Príklad: Zápisu dátumu 1.9.2013.
1
2013-01-09
Pri definovaní správnej hodnoty pri mesiaci a dni netreba zabúdať, že jednociferné čísla musí predchádzať 0. Takže zápis januára nie je 1, ale 01, teda dvojciferné číslo.
Príklad: Nesprávne zápisy dátumu.
1
2
3
4
5
6
7
2013-1-9
2013.9.1
2013.09-01
1-9-2013
01-09-2013
09-01-2013
9.1.2013
Nasledujúci príklad demonštruje základný deklaratívny zápis modulu DateTextBox s preddefinovanou hodnotou.
Príklad: Deklaratívny zápis dijitu DateTextBox s dátumom 18.2.2013.
1
<input data-dojo-type="dijit/form/DateTextBox" value="2013-02-18">

Záver

Okrem zadávania preddefinovaných hodnôt dijitu DateTextBox je potrebné veľmi často upravovať výstup, ktorý dijit poskytuje. O tom ale nabudúce.


Dojo,dijit/form/DateTextBox,default value,východisková hodnota
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších