×
Vytvárame riešenia

Ako konvertovať dátum vo formáte RFC 2822

Formát RFC 2822 je jedným z často používaných formátov pre dátum a čas, s ktorým sa je možné stretnúť najmä pri výmene dát. Ako príklad možno uviesť dokumenty XML a populárny informačný formát RSS. Kedže formát RFC 2822 nie je určený pre používateľov, je potrebné ho často konvertovať do iného formátu.
Nasledujúci príklad demonštruje ako vyzerá zápis dátumu a času vo formáte RFC 2822. Výstup je uvedený v komentári.
Príklad: Konverzia aktuálneho dátumu a času do formátu RFC 2822.
1
2
3
4
$date_rfc2822 = date("r", time());
echo $date_rfc2822;
// Fri, 22 Feb 2013 19:25:01 +0100
Prvým krokom pri konverzii formátu RFC 2822 do inej podoby je transformácia dátumu a času z RFC 2822 na základnú časovú jednotku timestamp. O túto činnosť sa postará funkcia strtotime(). Časová známka (timestamp) je reprezentácia dátumu a času prostredníctvom sekúnd. Časová známka začína od 1.1.1970.
Príklad: Konverzia formátu RFC 2822 na časovú známku.
1
$timestamp = strtotime($date_rfc2822);
Po konverzii dátumu a času do podoby timestamp, je potrebné použiť funkciu date(). Tá na základe parametrov definuje formát, v akom bude dátum a čas zobrazený.
Príklad: Formátovanie dátumu.
1
$date_now = date("j.n.Y", $timestamp);
Príklad: Formátovanie času.
1
$time_now = date("H:i:s", $timestamp);
Úpravou predchádzajúcich príkladov je možné vytvoriť nasledujúci demonštračný príklad, ktorý vytvorí najprv dátum vo formáte RFC 2822 a následne ho skonvertuje na dátum a čas. Výsledný formáty dátumu a času si používateľ definuje prostredníctvom parametrov v prvom argumente funkcie date().
Príklad: Konverzia formátu RF 2822.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$date_rfc2822 = date("r", time());
echo $date_rfc2822;
echo "<br>";
$timestamp = strtotime($date_rfc2822);
$date_now = date("j.n.Y", $timestamp);
$time_now = date("H:i:s", $timestamp);
echo "Dátum: " . $date_now . " | Čas: " . $time_now;

Záver

Prostredníctvom funkcie date() je možné dátum a čas definovať súčasne bez potreby vytvorenia dvoch premenných, jednu pre čas a druhú pre dátum. Výhodou oddelenia dátumu od času je lepšia manipulácia s dátami.


PHP,RSS,RFC 2822,programovanie,PHP
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších