×
Vytvárame riešenia

Tipy a triky - ako rýchlo zobraziť obsah objektu

Jednou z veľmi často vykonávaných úloh pri tvorbe webových aplikácií je prezeranie obsahu objektov. Aj keď konzola v prehliadačoch ponúka celkom dobré možnosti na zobrazovanie obsahu objektov, je možné použiť aj riešenia JavaScriptu alebo frameworku Dojo.
Ak sa rozhodnete pre frameworku Dojo, k dispozícii je modul dojo/_base/json a metóda toJson(), ktorá zobrazí objekt ako JSON. Pre zobrazenie formátovaného výpisu je možné použiť argument true. Ak argument nebude použitý, výpis objektu bude v jednom riadku bez odsadenia a zalomenia.
Príklad: Zobrazenie obsahu objektov bez formátovania a s formátovaním.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
require(["dojo/ready", "dojo/_base/json"], function(ready, object) {
ready(function() {
var Obj = {
prop1 : 1,
Obj : {
prop1 : 1,
Obj : {
prop1 : 1
}
},
prop2 : 2,
Arr : [{prop1 : 1}, {prop2 : 2}]
};
function constructor() {
this.prop1 = 10;
}
// without formatting
console.log(object.toJson(Obj));
console.log(object.toJson(new constructor()));
// with formatting
console.log(object.toJson(Obj, true));
console.log(object.toJson(new constructor(), true));
});
});
Metóda toJson() zobrazuje aj pole objektov, nielen objekty. Obsahy objektov sa zobrazujú v konzole internetového prehliadača. V prípade, že je nahratý modul dojo/_base/json, stačí v platnom scope zadať do konzoly príkaz object.toJson(Obj).
Podobným riešením je aj použitie natívneho objektu jazyka JavaScript s názvom JSON a metódy stringify(). Výsledok zobrazenia objektu je rovnaký ako pri použití riešenia z frameworku Dojo.
Príklad: Použitie objektu JSON a metódy stringify().
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var Obj = {
prop1 : 1,
Obj : {
prop1 : 1,
Obj : {
prop1 : 1
}
},
prop2 : 2,
Arr : [{prop1 : 1}, {prop2 : 2}]
};
console.log(JSON.stringify(Obj, null, 4));
Argumentmi metódy stringify() sú objekt, replacer a space. Replacer je funkcia, ktorá upravuje hodnoty a vlastnosti. Keďže replacer nebol použitý, druhý argument má hodnotu null. Tretím argumentom je celé číslo, ktoré definuje odsadenie pre funkciu pretty print.

Záver

Pre sfunkčnenie uvedeného kódu je možné použiť šablónu dokumentu HTML5 alebo HTML5 pre Dojo. JavaScriptové riešenie je funkčné len v internetových prehliadačoch, ktoré podporujú ECMAScript 5.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 25.4.2013
Kategória: Dojo
Značky: dojo, programovanie, javascript, tojson, object, objekt, tipy a triky, dojo/_base/json


Dojo,dojo,programovanie,JavaScript,toJson,object,objekt,tipy a triky,dojo/_base/json
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších