×
Vytvárame riešenia

Spoznávame Dojox form manager - časť 3

V tejto časti venovanej widgetu Dojox form manager sa zameriam na HTML atribút data-dojo-attach-point a metódy gatherFormValues() a setFormValues(). Našou úlohou bude kombinovať elementy formulára s ostatnými elementmi tak, aby boli pri spracovaní súčasťou formulára, widgetu Dojox form manager.
Pre zjednodušenie príkladu bude použitý jeden formulárový element <input> a jeden neformulárový element <span>. Ako prvé si vytvoríme jednoduchý formulár.
Príklad: Jednoduchý formulár.
1
2
3
4
5
6
7
<div data-dojo-type="dojox/form/Manager" id="formManager">
<input data-dojo-type="dijit/form/TextBox" name="textbox-field"
value="Input element value">
<span class="dojoFormValue" data-dojo-attach-point="span-element">
Span element value
</span>
</div>
Príkla demonštruje formulár widgetu Dojox form manager. Ak chceme pracovať s metódami gatherFormValues() a setFormValues() na neformulárových elementoch ako je napríklad element <span>, musia sa použiť nasledujúce zápisy:
  • class="dojoFormValue"
  • data-dojo-attach-point="id"
Kým hodnota atribútu class je fixná (dojoFormValue je kľúčové slovo pre podporu metód gatherFormValues() a setFormValues()), hodnotu atribútu data-dojo-attach-point si programátor volí sám. Ide o alternatívny zápis atribútu name. Metóda gatherFormValues(), ktorá sa zadáva bez argumentov, vráti páry typu name : value. Pri elementoch formulára sú to hodnoty atribútov name a value a pri neformulárových elementoch sú to hodnoty atribútu data-dojo-attach-point a vlastnosti innerHTML.
Metóda setFormValues() obsahuje argument typu objekt, ktorý sa skladá z párov name : value. Tie sú automaticky predané elementom widgetu Dojox form manager.
Nasledujúci príklad demonštruje výpis aktuálnych hodnôt widgetu Dojox form manager a následnú zmenu hodnôt. Výpis pôvodných hodnôt je zobrazený v konzole a zmenené hodnoty sú zobrazené v prehliadači vo widgete.
Príklad: Použitie meód gatherFormValues() a setFormValues().
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<div data-dojo-type="dojox/form/Manager" id="formManager">
<input data-dojo-type="dijit/form/TextBox" name="textbox-field"
value="Input element value">
<span class="dojoFormValue" data-dojo-attach-point="span-element">
Span element value
</span>
</div>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/_base/lang", "dijit/registry",
"dojo/parser"],
function(ready, lang, registry) {
ready(function() {
var node = registry.byId("formManager");
console.log(node.gatherFormValues());
node.setFormValues({"textbox-field" : "New input value",
"span-element" : "New span value"});
});
});
</script>
Týmto krátkym a jednoduchým príkladom bola demonštrovaná práca s atribútom data-dojo-attach-point a metódami gatherFormValues() a setFormValues() vo widgete Dojox form manager.

Záver

V ďalšom článku venovanom widgetu Dojox form manager sa budem venovať atribútu data-dojo-attach-event.


Dojo,programovanie,JavaScript,dojo,dojox/form/Manager,gatherFormValues,setFormValues,dijit/registry,dojo/_base/lang,data-dojo-attach-point,input,span
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších