×
Vytvárame riešenia

Spoznávame Dojo dgrid - časť 2

V prvej časti venovanej Dojo dgrid bol predstavený jednoduchý postup ako rýchlo vytvoriť grid z komponentu Dojo dgrid a demonštrované vloženie dát cez metódu renderArray(). V tejto časti bude predstavený spôsob vloženia dát prostredníctvom vlastnosti store a modulu dojo/store/Memory.
Pre použitie modulu dojo/store/Memory je potrebné nahradiť modul dgrid/Grid za dgrid/OnDemandGrid. Pri práci s modulom dojo/store/Memory už nie je potrebný zápis metódy renderArray(). Metóda je nahradená vlastnosťou store. Pre začiatok stačí v constructore Memory definovať objekt s vlastnosťou data, ktorej bude priradená premenná data reprezentujúca dáta gridu.
Príklad: Pridanie vlastnosti store a Memory storu.
1
2
3
4
var Dgrid = new Grid({
columns : layout,
store : new Memory({data : data})
}, "dgrid");
Týmto jednoduchým postupom sme priradili gridu store, ktorý umožní využívať ďalšie vymoženosti dgridu. Pri práci so stromom v dgride je potrebné do storu pridať metódy mayHaveChildren() a getChildren().
Príklad: Programový kód podporujúci prácu s Memory storom v dgride.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<div id="dgrid"></div>
<script>
require(["dojo/ready", "dgrid/OnDemandGrid", "dojo/store/Memory"],
function(ready, Grid, Memory) {
ready(function() {
var data = [
{id : 1, item : "Demo line 1"},
{id : 2, item : "Demo line 2"},
{id : 3, item : "Demo line 3"}
];
var layout = [
{field : "id", label : "ID"},
{field : "item", label : "ITEM"}
];
var Dgrid = new Grid({
columns : layout,
store : new Memory({data : data})
}, "dgrid");
});
});
</script>
V ďalších častiach už budú uvádzané len zápisy v jazyku JavaScript bez zápisu <div id="dgrid"></div> a elementu <script>.

Záver

Pri práci s dátami, JSON dáta alebo pole objektov, je vhodné definovať vlastnosť id. V opačnom prípade môže nastať problém s modulom dgrid/Selection a označovaním riadkov.


Dojo,programovanie,dojo,JavaScript,grid,dgrid,dgrid/OnDemandGrid,dojo/store/Memory,dgrid/Selection
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších