×
Vytvárame riešenia

Pomôcky pre programátorov

V rámci programovania je dobré mať k dispozícii už hotové časti namiesto toho, aby sa ich tvorbou programátor zbytočne zdržoval. V tomto článku je uvedených zopár univerzálnych pomôcok, ktoré je možné veľmi rýchlo prispôsobiť príslušnému programovaciemu jazyku.
Čísla od 0 po 9
'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'
Písmená malej abecedy
'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o', 'p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z'
Písmená veľkej abecedy
'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P', 'Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'
Písmená malej a veľkej abecedy
'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o', 'p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z', 'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P', 'Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'
Čísla a písmená abecedy
'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9', 'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o', 'p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z', 'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P', 'Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'
Slovenské samohlásky
'/á/', '/ä/', '/é/', '/í/', '/ó/', '/ô/', '/ú/'
'á', 'ä', 'é', 'í', 'ó', 'ô', 'ú'
'a', 'a', 'e', 'i', 'o', 'o', 'u'
Kontrola správnosti zadania reálneho čísla
^-?\d+(\.\d+)?$
Príklady zhody: 1, 10, -20, 10.45
Kontrola správnosti IP adresy
\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}.\d{1,3}
Príklady zhody: 192.168.1.100
Kontrola správnosti zadania poštového smerového čísla
(\d{5})|(\d{3}\s\d{2})
Príklady zhody: 821 01, 82101
Kontrola správnosti zadania dátumu v rozsahu 1900-2099
(19[0-9]{2})|(20[0-9]{2})
Príklady zhody: 1900, 2000, 2099
Kontrola správnosti zadania dátumu od 1.1.1900 do 31.12.2099
[0-3]?[0-9]\.([0-1]?[1-9])\.((19[0-9]{2})|(20[0-9]{2}))
Príklady zhody: 1.1.1999, 31.12.1999, 31.12.2099
Kontrola správnosti zadania času 12 hodinový formát
^(1[0-2]|0?[1-9]):([0-5]?[0-9])$
Príklady zhody: 4:10, 11:45, 12:45, 01":02
Kontrola správnosti zadania času 24 hodinový formát
^(2[0-3]|[01]?[0-9]):([0-5]?[0-9])$
Príklady zhody: 00:00, 10:00, 14:50
Kontrola správnosti URL vrátane dĺžky domény
^(http|https|ftp):\/\/(w{3}?|([a-z0-9_\-]+)?)(\.)(([a-z0-9_\-]+)?)(\.)(([a-z]{2,6})(\.)?([a-z]{2})?)$
Príklady zhody: http://how-to.mldgroup.com, http://how-to.mldgroup.co.uk
Získanie fragmentu z URL
#(.+)
Kontrola správnosti zadania e-mailovej adresy
^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.([a-zA-Z]{2,6}(\.)?([a-z]{2})?)$
Príklady zhody: matej@mail.com, matej@mail.co.uk
Prevod bajtov na bity, kB, MB, GB, TB, PB
8 bitov (8 bits) = 1 bajt (1 byte)
1kB = 1024 bajtov (1024 bytes)
1MB = 1 048 576 bajtov
1GB = 1 073 741 824 bajtov
1TB = 1,099,511,627,776 bajtov
1PB = 1,125,899,906,842,624 bajtov

Záver

Časom by som chcel súbor týchto pomôcok rozšíriť o ďalšie. Ak vás pri čítaní tohto článku niečo vhodné napadlo alebo chcete moje regulárne výrazy vylepšiť či opraviť, môžete to pridať do komentára.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 4.12.2012
Kategória: Programovanie
Značky: rôzne, regexp, abeceda, čísla, konverzia


Programovanie,rôzne,regexp,abeceda,čísla,konverzia
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

andy 26.09.2015 16:10 pomocky celkom fajn, vdaka

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších