×
Vytvárame riešenia

Plugin gulp-jshint vracia Error in plugin 'gulp-jshint', Message: Inalid reporter

Pri spustení gulp pluginu s názvom gulp-jshint môže používateľ naraziť na chybové hlásenie Error in plugin 'gulp-jshint', Message: Inalid reporter. Toto hlásenie vzniká pri volaní jshint.reporter().
Práve metóda reporter() ak má nesprávny argument spôsobí pád pluginu. Ja osobne som si nevšimol, že príklad pre aplikovanie pluginu má string upozorňujúci na vloženie pluginu. Pre odstránenie správy je potrebné zadať argument "default".
Príklad: Aplikovanie pluginu gulp-jshint.
1
2
3
4
5
gulp.task('lint', function() {
return gulp.src('sources/js/*.js')
.pipe(jshint())
.pipe(jshint.reporter('default'));
});

Záver

Okrem východiskového reportera je možné použiť aj iné, ktoré je potrebné ale najskôr nahrať. Príkladom je plugin jshint-stylish.


Softvér,gulp-jshint,message,error,plugin,gulp,npm,jshint,reporter()
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších