×
Vytvárame riešenia

Komentáre v jazyku JavaScript

Pre prehľadnejší obsah zdrojového kódu je možné tak, ako aj v iných programovacích jazykoch, používať komentáre. Komentáre predstavujú zápis informácií určených pre programátora, ktoré internetové prehliadače ignorujú a ich obsah nezobrazujú. V komentároch sa najčastejšie uvádzajú informácie k uvedenému programovému kódu, čím sa sprehľadňuje obsah zdrojového súboru a zároveň zjednodušuje pochopenie programovej logiky. Komentármi je zároveň možné deaktivovať a aktivovať jednotlivé časti programového kódu.
Zápis komentára v JavaScripte môže byť určený pre jednoriadkový alebo pre viacriadkový komentár. Jednoriadkový komentár sa inicializuje zápisom znakov //. Viacriadkový komentár sa umiestňuje medzi dvojicu znakov /* a */.
Príklad: Zápis jednoriadkového komentára.
1
// toto je jednoriadkový komentár, ktorého obsah sa nezobrazí
Pri jednoriadkovom komentári sa text za znakmi // až do konca riadku nezobrazí. Jednoriadkový komentár slúži pre vkladanie krátkych poznámok. Použitie znakov // je vhodné aplikovať aj na riadky programového kódu, ktoré vykazujú chyby. Postupným testovaním kódu a odstraňovaním znakov // z riadkov, ktoré boli v poriadku, je možné chybu rýchlejšie identifikovať.
Príklad: Zápis viacriadkového komentára.
1
2
3
4
/*
Toto je viacriadkový komentár.
Tento text sa v internetovom prehliadači nezobrazí.
*/
Text viacriadkového komentára môže byť aj v riadkoch so znakmi komentára. Takýto spôsob zápisu komentára sa z hľadiska coding style neodporúča.
Príklad: Neodporúčaný zápis viacriadkového komentára.
1
2
/* Toto je viacriadkový komentár.
Tento text sa v internetovom prehliadači nezobrazí. */
Pre sprehľadnenie a zároveň zvýraznenie viacriadkového komentára je možné použiť znak *.
Príklad: Zvýraznenie viacriadkového komentára.
1
2
3
4
5
/*
* Toto je viacriadkový komentár so zvýraznením prostredníctvom znaku *.
* Tento text a ani obsah sa v prehliadači nezobrazí.
* document.write("Dokument XHTML s JavaScriptom v komentári.");
*/

Záver

Počet komentárov v programe nie je obmedzený. Môžu byť používané v rôznych častiach programu, všade tam, kde sú povolené biele miesta. V rámci praxe sa odporúča používať komentáre čo najčastejšie a čo najvýstižnejšie. Takto aplikované komentáre sa môžu stať v budúcnosti užitočným pomocníkom.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 19.1.2013
Kategória: JavaScript
Značky: programovanie, javascript, komentáre


JavaScript,programovanie,JavaScript,komentáre
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších