×
Vytvárame riešenia

Čo znamená externs v Google closure compiler

V rámci konfigurácie npm pluginu google-closure-compiler môže používateľ naraziť na parameter s názvom externs. Čo tento parameter znamená?
Google closure compiler je obfuskátor, teda softvér typu (uglify), ktorý konvertuje programový kód do nečitateľnej podoby. Aj keď nie je až tak deštruktívny ako napríklad gulp-js-obfuscator, vďaka kontrole JavaScriptu je obľúbeným nástrojom pri tvorbe buildu aplikácií s jazykom JavaScript.
Keďže pri obfuskácii dochádza k odstraňovaniu pôvodný názvov funkcií a premenných, je potrebné detegovať, ktoré znaky majú zostať zachované. Ako príklad uvádzam plugin gulp-obfuscate, ktorý zruší jQuery a výsledný kód je tak nespustiteľný. V tomto prípade je potrebné zadať exclude a definovať čo sa nemá obfuskovať.
Na podobnom princípe funguje aj externs. V rámci externs sa definujú externé knižnice aby Google closure compiler mal vedomosť, ktoré kľúčové slová nemá obfuskovať.
Príklad: Príklad definovania externs v Google closure compiler pre gulp.
1
externs: compilerPackage.compiler.CONTRIB_PATH + '/externs/jquery-1.9.js',

Záver

V rámci npm má Google closure compiler základné knižnice v adresári externs. Používateľ si môže dané knižnice aktualizovať manuálne, spraviť update balíčka google-closure-compiler a skontrolovať či pribudli aktualizované knižnice alebo sa odkázať na cestu, kde má uložené svoje aktuálne knižnice.


Softvér,Google closure compiler,externs,gulp-obfuscate,google-closure-compiler
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších