×
Vytvárame riešenia

Ako zistiť obsah premenných PATH a CLASSPATH

Premenné prostredia PATH a CLASSPATH sú jednými z najčastejšie používanými premennými pre spúšťanie aplikácií z ľubovoľného miesta na disku. Ich nastavenie je možné vykonať v okne s názvom Premenné prostredia (Environment Variables). Okrem otvorenia okna Premenné prostredia (Environment Variables) je možné obsah premenných PATH a CLASSPATH získať aj z prostredia príkazového riadka.
Pre získanie obsahu premennej PATH stačí do príkazového riadka zadať nasledujúci príkaz.
1
echo %PATH%
Jednotlivé cesty v hodnote premennej sa od seba oddeľujú znakom ;. Podobne ako je možné získať obsah premennej PATH je možné postupovať aj pri premennej CLASSPATH.
1
echo %CLASSPATH%

Záver

Vzhľadom na to, že okno pre premenné prostredia sa nedá roztiahnuť, môže byť tento spôsob výpisu hodnôt v niektorých prípadoch prehľadnejší.


Softvér,softvér,programovanie,kompilátor,Java,aplikácia,path,CLASSPATH,environment variables
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších